Now showing items 1207-1226 of 1861

  • Påvisning av biologiske trusselstoffer - teknologiinnspill til FS 07 

   Blatny, Janet Martha; Fykse, Else Marie; Olsen, Jaran Strand (2006)
   This report describes various methods for detection and identification of biological (B) threat agents and different technical devices that may be used for military purposes. Various approaches may be used for B-detection ...
  • Påvisning av Legionella spp. i luft ved Borregaard 

   Blatny, Janet Martha; Skogan, Gunnar; Reif, Bjørn Anders Pettersson (2007)
   Rapporten beskriver et samarbeidsprosjekt mellom Forsvarets forskningsinstitutt (FFI), Folkehelseinstituttet, Telelab AS og Borregaard for å undersøke om ����� legionellabakterier kan påvises i luft ����� legionellabakterier ...
  • Påvisning av næringsmiddelpatogener med PCR 

   Olsen, Jaran Strand; Fykse, Else Marie; Skogan, Gunnar; Blatny, Janet Martha; Opsahl, Morten (2006)
   Denne rapporten beskriver bruken av den molekylære metoden ”Polymerase Chain Reaction” (PCR) for identifisering av utvalgte sykdomsfremkallende bakterier i næringsmidler. Arbeidet er basert på et samarbeidsprosjekt mellom ...
  • Påvisning av pepperspray i tekstiler 

   Opstad, Aase Mari; Røen, Bent Tore; Gilljamm, Berit Harstad; Bjerkeseth, Leif Haldor (2015-09-29)
   Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) ble lørdag 15. februar 2014 anmodet av Oslo brann- og redningsetat (OBRE) om å undersøke klær fra en person som var blitt påført en spray av ukjent type. FFI mottok klærne lørdag kveld ...
  • PBXN-109 med RS-RDX : aldringsstudier II : prøver aldret ved 70 grader C i 21 uker 

   Nevstad, Gunnar Ove (2004)
   Questions have been asked about the stability of Reduced Sensitivity RDX (RS-RDX) with regard to reversion of shock sensitivity during the lifecycle of a PBX. To study if there are changes in product properties of PBXN-109 ...
  • PBXN-109 med RS-RDX aldringsstudier - I 

   Nevstad, Gunnar Ove (2004)
   Two crystal charges of RS- RDX (Reduced Sensitivity) quality has been used for production of PBXN-109 to characterize properties as shock sensitivity and critical diameter. Questions have been asked about the stability of ...
  • PBXN-110 studier 

   Nevstad, Gunnar Ove (2006)
   The PBXN-110 composition has been used to test the quality of HMX crystals. PBXN-110 is a cast cure PBX containing an inert binder system and HMX. A ratio of 3:7 between HMX class 2 and class 3 and a filler content ...
  • PCBs oppførsel i luft, vann, jord og sediment 

   Voie, Øyvind Albert (2000)
   The literature on the fate and transport of PCB in air, soil, water and sediment has been reviewed. The sorption of PCB is primarily controlled by the distribution of organic material in soils and sediments. While the ...
  • Peacekeeping and the modernized Russian armed forces 

   Bruusgaard, Kristin Ven (2007)
   Siden Sovjetunionens sammenbrudd har militærreform stått sentralt på den politiske agendaen i Kreml. Militærreformens uttalte siktemål har vært å omskape mobiliseringsforsvaret til et moderne forsvar med de strukturelementer ...
  • Peilemetoder 

   Slåstad, Arne (2003)
   Determination of the positions of emitters is an important aspect in electronic reconnaissance and electronic warfare. The growth of the techniques of direction finding has been an evolution from the earliest methods based ...
  • Penetration analyses of protective suits and boots against jet fuel (JP-8) 

   Pedersen, Bjørn (2000)
   Penetration analyses with jet fuel have been carried out on three different protective suits and one pair ofprotective boots. The analyses were performed with a single cell permeation system developed at Norwegian Defence ...
  • Penetration into concrete - analysis of small scale experiments with 12 mm projectiles 

   Sjøl, Henrik; Teland, Jan Arild; Kaldheim, Øyvind (2002)
   The analytical approach for predicting penetration of rigid projectiles into concrete targets indicates that the scaled penetration depth is a function of only two non-dimensional parameters. This report analyses experiments ...
  • Penetration into concrete by truncated projectiles 

   Teland, Jan Arild; Sjøl, Henrik (2000)
   In this report we examine the penetration into semi–infinite concrete targets by truncated projectiles. Forrestal’s semi–analytical penetration formula for ogive–nosed projectiles has earlier been seen to give good ...
  • Penetration into modular targets 

   Olsen, Åge Andreas Falnes; Sjøl, Henrik; Teland, Jan Arild (2002)
   Penetration into modular targets (i.e. a wall or similar structure consisting of several target blocks) is examined using a variety of methods. Full Autodyn-3D simulations are performed and supported by analytical calculations. ...
  • Pensjonskostnader i forsvarssektoren - overslagsberegninger av "usynlige" kostnader for forsvarssektorens personell 

   Hove, Kjetil; Åmot, Elisabeth Lindseth; Eggereide, Bård (2016-01-17)
   Forsvarssektorens pensjonskostnader bæres i dag langt på vei av folketrygden og av Statens pensjonskasse, uten at Forsvarsdepartementet behøver å betale. I forbindelse med en kommende revisjon av pensjonssystemet i ...
  • Perfluorerte alkylerte stoffer (PFAS) - en litteraturstudie om PFAS i akvatiske miljø, effekter og kunnskapshull 

   Melnes, Marte; Mariussen, Espen (2017-06-02)
   Perfluorerte alkylerte stoffer (PFAS) er organiske fluorerte forbindelser brukt i en rekke industrielle og kommersielle produkter, deriblant brannskum. På grunn av omfattende bruk, persistens i miljøet og bioakkumulerende ...
  • Perforation of concrete targets 

   Sjøl, Henrik; Teland, Jan Arild (2003)
   During construction of concrete buildings for military purposes, one is interested in minimizing the potensial damage caused by an impacting projectile. To achieve this, it is necessary to use a wall thickness that either ...
  • Performance analysis of the proposed new restoring camera for hyperspectral imaging 

   Høye, Gudrun; Fridman, Andrei (2010)
   This report investigates the performance of the proposed new restoring camera for hyperspectral imaging. The suggested camera will eliminate keystone in the postprocessing of the data with no resolution loss and will be ...