FFI’s Open Research Archive is the Norwegian Defence Research Establishment’s library of digital publications.

The archive currently contains peer reviewed journal articles published by our scientists, some in collaboration with others, in a wide field of research.

The archive contains both Open Access articles and metadata of articles embargoed or in other ways not yet Open Access.

Select a community to browse its collections.

 • Automatisering i fremtidens arbeidsliv - hva sier forskningen? 

  Author::Fauske, Maria Fleischer (2020-12-07)
  Det sies at vi for tiden er inne i «den fjerde industrielle revolusjon», der teknologiutviklingen går svært raskt og har stor påvirkning på arbeidslivet vårt. Utviklingen innenfor digitalisering, kunstig intelligens, ...
 • Gimlemoen skyte- og øvingsfelt - metallnivåer i vann, sediment og fisk 

  Author::Mariussen, Espen; Author::Aaneby, Jorunn; Author::Heier, Lene Sørlie; Author::Teien, Hans Christian; Author::Pettersen, Marit Nandrup; Author::Rosseland, Bjørn Olav; Author::Salbu, Brit (2020-11-25)
  Tidligere overvåkningsstudier har vist utlekking av metaller og metalloider som bly (Pb), kobber (Cu) og antimon (Sb) i bekker som renner ut fra Gimlemoen skyte- og øvingsfelt i Kristiansand. Dette har ført til at fiskevann ...
 • Observasjoner hos Fylkesmannen i Nordland under øvelse Trident Juncture 2018 

  Author::Buvarp, Paul M. H. (2020-10-19)
  Under øvelse Trident Juncture 2018 (TRJE18) var en FFI-forsker observatør hos Fylkesmannen1 i Nordland (FMNO). Formålet med observasjonen var å undersøke problematikk knyttet til ressursprioritering og beslutningsprosesser ...
 • Thermal stability of NMC442 cathode material studied by accelerating rate calorimetry 

  Author::Troøyen, Susanne Hansen; Author::Lian, Torleif (2020-12-07)
  Lithium ion batteries have developed into one of the most popular secondary batteries on the market today due to high voltage, long lifetime and high energy density. However, lithium ion batteries may have safety issues, ...
 • Automatic object recognition within point clouds in clustered or scattered scenes 

  Bae, Egil (2020)
  We consider the problem of automatically locating, classifying and identifying an object within a point cloud that has been acquired by scanning a scene with a ladar. The recent work [E. Bae, Automatic scene understanding ...

View more