FFI’s Open Research Archive is the Norwegian Defence Research Establishment’s library of digital publications.

The archive currently contains peer reviewed journal articles published by our scientists, some in collaboration with others, in a wide field of research.

The archive contains both Open Access articles and metadata of articles embargoed or in other ways not yet Open Access.

Select a community to browse its collections.

 • Forsvarssektorens miljø- og klimaregnskap for 2021 

  Kirkhorn, Simen; Karsrud, Tove Engen; Prydz, Petter (2022-05-02)
  Rapporten «Forsvarssektorens miljø- og klimaregnskap» utgis årlig av Forsvarets forskningsinstitutt og er basert på innrapporterte tall til forsvarssektorens miljødatabase (MDB) fra sektoren i tillegg til avtalepartnere ...
 • A study of 5G New Radio and its vulnerability to jamming 

  Birutis, Agnius; Mykkeltveit, Anders; Ulversøy, Tore; Borlaug, Øystein Dag; Kårstad, Jørn (2022-04-27)
  Information and communication technology (ICT) is a critical factor needed by the Norwegian Armed Forces to succeed in their missions. Over the coming years, the Norwegian defence sector will invest heavily in new ...
 • Nedkjøling og gjenoppvarming av hender hos soldater i førstegangstjeneste – analyser av data fra en standardisert kuldeprovokasjonstest 

  Rones, Nina; Teien, Hilde; Gulliksrud, Kristine; Mercer, James; Norheim, Arne Johan (2022-04-04)
  Evne til å opprettholde god fingerferdighet hos mannskapet er viktig for Forsvaret og andre virksomheter hvor personalet må kunne håndtere verktøy og materiell utendørs. Da er det avgjørende med kunnskap som kan bidra til ...
 • Hovedpunkter for en teknologisk transformasjon 

  Klepper, Karina Barnholt; Greve, Bjørn Møller; Ousdal, Steffen; Paulsen, Jens Erk; Rjaanes, Mats; Strand, Martin; Thorsberg, Line (Forsvarets forskningsinstitutt (FFI), 2021-12-16)
  Politiet, Politiets Sikkerhetstjeneste (PST) og Den høyere påtalemyndighet, forkortet politi- og påtaletjenestene, må følge teknologiutviklingen tett. Dette er avgjørende for å kunne vurdere teknologiske løsninger og ...
 • Den nye russiske hærreserven – Russlands mobilisering av reservister innen rammen av BARS høsten 2021 

  Hakvåg, Una (2022-04-19)
  Høsten 2021 startet Russland mobilisering av reservister over store deler av landet til en stående hærreserve. Reservistene som tas opp i hærreserven vil få lønn fra forsvarsministeriet og bli innkalt til månedlige øvelser. ...

View more