FFI’s Open Research Archive is the Norwegian Defence Research Establishment’s library of digital publications.

The archive currently contains peer reviewed journal articles published by our scientists, some in collaboration with others, in a wide field of research.

The archive contains both Open Access articles and metadata of articles embargoed or in other ways not yet Open Access.

Select a community to browse its collections.

 • ICE worx – FFIs senter for innovasjon 

  Unknown author (2021-04)
  ICE worx er et innovasjonssenter som skal stimulere til bedre samarbeid i forsvarssektoren, samt fremme utvikling og bruk av mer effektive verktøy og prosesser. Slik skal senteret bidra til bedre materiell og teknologiske ...
 • Laboratorietester av betain og andre baneavisingsmidler - smelteegenskaper og infiltrasjonsforsøk 

  Author::Aaneby, Jorunn; Author::Johnsen, Ida Vaa (2021-03-25)
  Baneavisingsmidler benyttes for å sikre tilstrekkelig høy friksjon på rullebaner ved vinterforhold. Urea var vanlig å benytte som baneavisingsmiddel tidligere, men miljøskadelige effekter ved urea har gjort at de fleste ...
 • Maskinlæring og gruppeantenner i moderne radarsystemer 

  Akhtar, Jabran; Strøm, Kyrre (2021-02-26)
  Denne rapporten presenterer enkelte resultater fra siste del av FFI-prosjektet Operativ radarytelse II (OPRA II), hvor den potensielle anvendelsen av maskinlæring og nevrale nettverk i moderne radarsystemer er blitt ...
 • Alternative baneavisingsmidler og -metoder - en litteraturstudie 

  Author::Johnsen, Ida Vaa; Author::Aaneby, Jorunn (2021-03-25)
  Formålet med denne litteraturstudien har vært å sammenstille informasjon som finnes om baneavisingsmidler og alternative metoder for å holde rullebaner snø- og isfrie. Målet har vært å finne en metode som ikke forårsaker ...
 • Stolt fortid - spennende framtid - FFI 75 år 

  Aarønæs (red.), Lars (2021-04-11)
  11. april 1946 vedtok Stortinget å opprette Forsvarets forskningsinstitutt. Nå har FFI levert kunnskap og ideer til et effektivt norsk forsvar i 75 år. Historien fortsetter. Her er fortellingene om en stolt fortid og ...

View more