FFI’s Open Research Archive is the Norwegian Defence Research Establishment’s library of digital publications.

The archive currently contains peer reviewed journal articles published by our scientists, some in collaboration with others, in a wide field of research.

The archive contains both Open Access articles and metadata of articles embargoed or in other ways not yet Open Access.

Select a community to browse its collections.

 • LandX23 - target acquisition and engagement 

  Bentsen, Dan Helge; Asak, Ole Martin; Bakstad, Lorns Harald; Nilssen, Eivind Bergh; Bjerke, Sven; Dalsjø, Per; Dybwad, Katrine Mygland; Eiksund, Oddmar; Folke-Olsen, Sander; Fyhn, Sondre Holm; Haavardsholm, Trym Vegard; Hanevold, Morten; Hellemo, Håkon; Horn, Christian; Imenes, Anders; Kolden, David; Larsen, Martin Vonheim; Mathiassen, Kim; Macdonald, Robert H.; Minos-Stenerud, Mathias; Nielsen, Niels-Hygum; Nielsen, Martin Normann; Nummedal, Olav Rune; Olsen, Lars Erik; Paulsmoen, Morten; Rosvold, Gard Inge; Sele, Marta Lill; Skaar, Sindre Løining; Simonsen, Aleksander Skjerlie; Spilling, Torjus; Stien, Håvard (2024-05-22)
  LandX is the Norwegian Defence Research Establishment’s (FFI’s) yearly two-week collaborative event focusing on experimental technologies in the land domain. LandX23 was its fourth edition. Over the years, the complexity ...
 • Materiellinvesteringar i forsvarssektoren – når vi måla? – Utvida samandrag av FFI-rapport 24/00554 

  Voldhaug, Jan Erik; Prebensen, Frida Waage; Presterud, Ane Ofstad (Forsvarets forskningsinstitutt, 2024-04)
  Forsvarssektorens evne til å løyse morgondagens oppgåver er avhengig av dagens evne til å investere i dei rette prosjekta og at prosjekta blir gjennomført på ein effektiv måte.
 • Materiellinvesteringer i forsvarssektoren – når vi målene? 

  Voldhaug, Jan Erik; Prebensen, Frida Waage; Presterud, Ane Ofstad (2024-04-17)
  Materiellinvesteringer er et av de viktigste virkemidlene for å modernisere og videreutvikle Forsvaret, og det økonomiske omfanget av investeringene er betydelig. I 2022 alene ble det benyttet om lag 20 mrd. kroner på nytt ...
 • Utbredelsen av dumpet ammunisjon i Mjøsa – kartlegging høsten 2022 

  Lågstad, Petter; Johnsen, Arnt (2024-04-24)
  Høsten 2021 kom Miljødirektoratet med et pålegg til Forsvarsdepartementet (FD) om å gjennomføre en arealavgrensning av området med dumpet ammunisjon i Mjøsa. På bakgrunn av dette pålegget fikk Forsvarets forskningsinstitutt ...
 • Helhetlig beskyttelse – metode for å balansere beskyttelsestiltak 

  Kiran, Jo Hagness (2024-04-11)
  Den sikkerhetspolitiske situasjonen har aktualisert behovet for å beskytte samfunnet. Grunnleggende nasjonale funksjoner, inkludert Forsvarets mange objekter og funksjoner, har et særskilt behov for beskyttelse mot villede ...

View more