FFI’s Open Research Archive is the Norwegian Defence Research Establishment’s library of digital publications.

The archive currently contains peer reviewed journal articles published by our scientists, some in collaboration with others, in a wide field of research.

The archive contains both Open Access articles and metadata of articles embargoed or in other ways not yet Open Access.

Select a community to browse its collections.

 • Hvorfor slutter spesialistene i Forsvaret? 

  Fauske, Maria Fleischer; Strand, Kari Røren (2020-03-23)
  Med innføringen av Ordningen for militært tilsatte (OMT) endres personellsammensetningen i Forsvaret. Forsvaret skal fremover ha flere spesialister, og målet er at spesialistene skal representere dybdekompetanse og ...
 • Integrating military systems using semantic web technologies and lightweight agents 

  Halvorsen, Jonas; Hansen, Bjørn Jervell (2011)
  The primary objective when conducting operations according to NATO Network Enabled Capability (NNEC) is to attain information superiority in order to gain increased mission effectiveness. NNEC is based on an idea of a ...
 • Cloud-based decision support system for planning military operations 

  Author::Seehuus, Rikke Amilde; Author::Rise, Ørjan Rogne; Author::Hannay, Jo Erskine; Author::Wold, Roar; Author::Matlary, Philip (2020-02-21)
  When planning a military operation, it is important to explore possibilities and understand consequences of the plan. To this end, wargaming can be used for assessing possible courses of action (COA) for own and enemy ...
 • Sauebeiting på områder med vegetasjon som er tilsatt jord med og uten tungmetaller – en eksperimentell studie 

  Author::Steinheim, Geri; Author::Jørgensen, Nicolai H.; Author::Aaneby, Jorunn; Author::Johnsen, Ida Vaa; Author::Voie, Øyvind Albert; Author::Holand, Øystein (2020-02-18)
  Dyr som beiter i utmark i Norge vil kunne komme i kontakt med aktive og nedlagte skytebaner. Kontakten kan utgjøre en risiko for dyra ved at tungmetaller som bly (Pb) og kobber (Cu) som har akkumulert i jorda tas opp ...
 • Samfunnssikkerhet mot 2030 - utviklingstrekk 

  Author::Sellevåg, Stig Rune; Author::Brattekås, Kjersti; Author::Bruvoll, Janita Andreassen; Author::Buvar, Paul Magnus Hjertvik; Author::Fardal, Harald; Author::Farsund, Bodil; Author::Fykse, Else-Marie; Author::Gisnås, Hallvar; Author::Hellesø-Knutsen, Kristin; Author::Kirkhorn, Simen; Author::Nystuen, Kjell Olav; Author::Olsen, Richard; Author::Seehuus, Rikke Amilde (2020-02-02)
  Hvordan kommer verden og Norge til å utvikle seg fram mot 2030, og hvordan kan utviklingen påvirke vår samfunnssikkerhet? Denne rapporten belyser forventet utvikling i sikkerhetspolitiske, økonomiske, sosiale, klimamessige og ...

View more