Sub-communities within this community

Collections in this community

Recent Submissions

 • Sivil støtte til Forsvaret – en funksjonsbasert tilnærming for modellering av totalforsvarsevne 

  Sellevåg, Stig Rune (2022-05-18)
  Formålet med dette arbeidet har vært å utvikle nye metoder for analyse av totalforsvarsevnen som skal understøtte den nasjonale og allierte forsvarsinnsatsen. Basert på systemtenkning for komplekse systemer, har et ...
 • Unimolecular Decomposition Reactions of Picric Acid and its Methylated Derivatives — A DFT Study 

  Wiik, Kristine; Høyvik, Ida-Marie; Unneberg, Erik; Jensen, Tomas Lunde; Swang, Ole (2022-04-26)
  To handle energetic materials safely, it is important to have knowledge about their sensitivity. Density functional theory (DFT) has proven a valuable tool in the study of energetic materials, and in the current work, DFT ...
 • Behavioral responses to predatory sounds predict sensitivity of cetaceans to anthropogenic noise within a soundscape of fear 

  Miller, Patrick J O; Isojunno, Saana; Siegal, Eilidh; Lam, Frans-Peter A; Kvadsheim, Petter Helgevold; Curé, Charlotte (2022-03-21)
  As human activities impact virtually every animal habitat on the planet, identifying species at-risk from disturbance is a priority. Cetaceans are an example taxon where responsiveness to anthropogenic noise can be severe ...
 • Numerical study of premixed gas explosion in a 1-m channel partly filled with 18650 cell-like cylinders with experiments 

  Henriksen, Mathias; Vågsæther, Knut; Lundberg, Joachim; Forseth, Sissel; Bjerketvedt, Dag (2022-03-22)
  Abused and defective Li-ion cells can cause a catastrophic failure of a Li-ion battery (LIB), leading to severe fires and explosions. In recent years, several numerical and experimental studies have been conducted on the ...
 • A weakening transatlantic relationship? Redefining the EU-US security and defence cooperation 

  Knutsen, Bjørn Olav Haram (2022-05-18)
  The aim of this article is to discuss how a weakening transatlantic relationship influences European defence cooperation and integration. It also asks how these observed patterns of weakening EU–US relations can be explained ...
 • Forsvarssektorens miljø- og klimaregnskap for 2021 

  Kirkhorn, Simen; Karsrud, Tove Engen; Prydz, Petter (2022-05-02)
  Rapporten «Forsvarssektorens miljø- og klimaregnskap» utgis årlig av Forsvarets forskningsinstitutt og er basert på innrapporterte tall til forsvarssektorens miljødatabase (MDB) fra sektoren i tillegg til avtalepartnere ...
 • A study of 5G New Radio and its vulnerability to jamming 

  Birutis, Agnius; Mykkeltveit, Anders; Ulversøy, Tore; Borlaug, Øystein Dag; Kårstad, Jørn (2022-04-27)
  Information and communication technology (ICT) is a critical factor needed by the Norwegian Armed Forces to succeed in their missions. Over the coming years, the Norwegian defence sector will invest heavily in new ...
 • Nedkjøling og gjenoppvarming av hender hos soldater i førstegangstjeneste – analyser av data fra en standardisert kuldeprovokasjonstest 

  Rones, Nina; Teien, Hilde; Gulliksrud, Kristine; Mercer, James; Norheim, Arne Johan (2022-04-04)
  Evne til å opprettholde god fingerferdighet hos mannskapet er viktig for Forsvaret og andre virksomheter hvor personalet må kunne håndtere verktøy og materiell utendørs. Da er det avgjørende med kunnskap som kan bidra til ...
 • Hovedpunkter for en teknologisk transformasjon 

  Klepper, Karina Barnholt; Greve, Bjørn Møller; Ousdal, Steffen; Paulsen, Jens Erk; Rjaanes, Mats; Strand, Martin; Thorsberg, Line (Forsvarets forskningsinstitutt (FFI), 2021-12-16)
  Politiet, Politiets Sikkerhetstjeneste (PST) og Den høyere påtalemyndighet, forkortet politi- og påtaletjenestene, må følge teknologiutviklingen tett. Dette er avgjørende for å kunne vurdere teknologiske løsninger og ...
 • Den nye russiske hærreserven – Russlands mobilisering av reservister innen rammen av BARS høsten 2021 

  Hakvåg, Una (2022-04-19)
  Høsten 2021 startet Russland mobilisering av reservister over store deler av landet til en stående hærreserve. Reservistene som tas opp i hærreserven vil få lønn fra forsvarsministeriet og bli innkalt til månedlige øvelser. ...
 • Laserstråling gjennom turbulent atmosfære – Del 1 – stråling 

  Schiller, Andreas (2022-04-25)
  Prosjektet "laservåpen og beskyttelse" innenfor forskningsprogrammet "luftvern, ubemannede luftsystemer og laser" går ut på å utvikle høyeffektlasere som mottiltak mot innkommende prosjektiler, droner og liknende. Siden ...
 • Risiko for skade på laksefisk i omkringliggende oppdrettsanlegg ved etablering av undervanns- skytefelt på Korsnes Fort 

  Kvadsheim, Petter H.; Søvik, André Adelsten; Rokke, Eirik; Kolstrup, Marianne Lanzky; Forland, Tonje Nesse; Pedersen, Geir; Grimsbø, Endre; Dale, Ole Bendik; Cao, Yanran; Stene, Anne; Smedsrud, Morten (2022-03-25)
  Forsvaret ønsker å etablere et permanent øvingsområde i Korsfjorden. Øvingsaktiviteten vil innebære detonasjoner av små øvingsladninger (0,1–2 kg TNT) flere ganger om dagen, inntil 70 ladninger i året. Det er 4 konsesjoner ...
 • Abstraction-decomposition space for critical infrastructure systems: A framework for infrastructure planning and resilience policies 

  Sellevåg, Stig Rune (2022-04-20)
  The objective of this work has been to propose a framework that will aid governments with the development of more coherent and effective infrastructure planning and resilience policies through a system-of-systems approach ...
 • The impact angle dependency of a piezoelectric impact sensor – a conceptual study 

  Samseth, Jarl Øystein (2022-03-26)
  Piezoelectric impact sensors are designed to trigger an immediate or delayed detonation when they sense that the projectile impacts a desired target. The initial voltage signal of a piezoelectric element (PE) in a ...
 • High-energy bow tie multi-pass cells for nonlinear spectralbroadening applications 

  Heyl, Christoph M.; Seidel, Marcus; Escoto, Esmerando; Schönberg, Arthur; Carlström, Stefanos; Arisholm, Gunnar; Lang, Tino; Hartl, Ingmar (2022-01-24)
  Multi-pass cells (MPCs) have emerged as very attractive tools for spectral broadening and post-compression applications. We discuss pulse energy limitations of standard MPCs considering basic geometrical scaling principles ...
 • LandX20 Experiment Report – experiment for future land warfare capabilities with focus on increased situational awareness and unmanned systems 

  Mathiassen, Kim; Baksaas, Magnus; Dyrdal Idar; Eikanger, Brage Gerdsønn; Gulbrandsen, Fredrik; Gusland, Daniel; Larsen, Martin Vonheim; Mentzoni, Eilert; Minos-Stensrud, Mathias; Moen, Jonas; Nilssen, Eivind Bergh; Nummedal, Olav Rune; Nygaard, Tønnes; Rolfsjord, Sigmund; Simonsen, Aleksander; Thoresen, Marius; Bakstad, Lorns Harald; Bentsen, Dan Helge; Eggesbø, Christian; Grimstvedt, Eirik Skjelbreid; Haavardsholm, Trym Vegard; Halsør, Marius; Hoelsæter, Øistein; Kolden, David; Krogstad, Thomas Røbekk; Macdonald, Robert Helseth; Nielsen, Niels Hygum; Nonsvik, Guri; Ruud, Else-Line Malene; Seehuus, Rikke Amilde; Wiig, Martin Syre; Østevold, Einar (2022-03-21)
  LandX20 was a collaborative experiment and demonstration where four research projects from the Norwegian Defence Research Establishment (FFI) participated. The goal of the experiment was two-fold. The first goal was to ...
 • Quantification of aerosol dispersal from suspected aerosol-generating procedures 

  Strand-Amundsen, Runar James; Tronstad, Christian; Elvebakk, Ole; Martinsen, Tormod; Dybwad, Marius; Lingaas, Egil; Tønnessen, Tor Inge (2021-12-06)
  Background Oxygen-delivering modalities like humidified high-flow nasal cannula (HFNC) and noninvasive positive-pressure ventilation (NIV) are suspected of generating aerosols that may contribute to transmission of disease ...
 • Våpenvirkninger og beskyttelse – fortifikatoriske tiltak som del av helheten 

  Kiran, Jo Hagness (2022-03-22)
  I denne rapporten ser vi på rollen til fortifikatoriske tiltak som ledd i beskyttelsen av stasjonære objekter. Beskyttelse av kritiske funksjoner er tiltak som har til hensikt å sørge for at funksjonen er tilgjengelig i ...
 • The Rapidly Exploring Random Tree Funnel Algorithm 

  Orhagen, Ole Petter; Thoresen, Marius; Mathiassen, Kim (2022-03-17)
  This paper shows the feasibility of combining robust motion primitives generated through the Sums Of Squares programming theory with a discrete Rapidly exploring Random Tree algorithm. The generated robust motion ...
 • A global metagenomic map of urban microbiomes and antimicrobial resistance 

  Danko, David; Bezdan, Daniela; Afshin, Evan E.; Ahsanuddin, Sofia; Bhattacharya, Chandrima; Butler, Daniel J.; Chng, Kern Rei; Donnellan, Daisy; Hecht, Jochen; Jackson, Katelyn; Kuchin, Katerina; Karasikov, Mikhail; Lyons, Abigail; Mak, Lauren; Meleshko, Dmitry; Mustafa, Harun; Mutai, Beth; Neches, Russell Y.; Ng, Amanda; Nikolayeva, Olga; Nikolayeva, Tatyana; Png, Eileen; Ryon, Krista A.; Sanchez, Jorge L.; Shaaban, Heba; Sierra, Maria A.; Thomas, Dominique; Young, Ben; Abudayyeh, Omar O.; Alicea, Josue; Bhattacharyya, Malay; Blekhman, Ran; Castro-Nallar, Eduardo; Cañas, Ana M.; Chatziefthimiou, Aspassia D.; Crawford, Robert W.; De Filippis, Francesca; Deng, Youping; Desnues, Christelle; Dias-Neto, Emmanuel; Dybwad, Marius; Elhaik, Eran; Ercolini, Danilo; Frolova, Alina; Gankin, Dennis; Gootenberg, Jonathan S.; Graf, Alexandra B.; Green, Caroline; Hajirasouliha, Iman; Hastings, Jaden J.A.; Hernandez, Mark; Iraola, Gregorio; Jang, Soojin; Kahles, Andre; Kelly, Frank J.; Knights, Kaymisha; Kyrpides, Nikos; Łabaj, Paweł P.; Lee, Patrick K.H.; Leung, Marcus H.Y.; Ljungdahl, Per O.; Mason-Buck, Gabriella; McGrath, Ken; Meydan, Cem; Mongodin, Emmanuel F.; Moraes, Milton Ozorio; Nagarajan, Niranjan; Nieto-Caballero, Marina; Noushmehr, Houtan; Oliveira, Manuela; Ossowski, Stephan; Osuolale, Olayinka O.; Özcan, Orhan; Paez-Espino, David; Rascovan, Nicolás; Richard, Hugues; Rätsch, Gunnar; Schriml, Lynn M.; Semmler, Torsten; Sezerman, Osman U.; Shi, Leming; Shi, Tieliu; Siam, Rania; Song, Le Huu; Suzuki, Haruo; Court, Denise Syndercombe; Tighe, Scott W.; Tong, Xinzhao; Udekwu, Klas I.; Ugalde, Juan A.; Valentine, Brandon; Vassilev, Dimitar I.; Vayndorf, Elena M.; Velavan, Thirumalaisamy P.; Wu, Jun; Zambrano, María M.; Zhu, Jifeng; Zhu, Sibo; Mason, Christopher E. (2021-06-24)
  We present a global atlas of 4,728 metagenomic samples from mass-transit systems in 60 cities over 3 years, representing the first systematic, worldwide catalog of the urban microbial ecosystem. This atlas provides an ...

View more