Sub-communities within this community

Collections in this community

Recent Submissions

 • An operational dispersion model for wind over swell seas 

  Åkervik, Espen; Osnes, Andreas Nygård (2024-07-04)
  In this report, we develop an operational contaminant transport model suitable for offshore conditions. Although the model is, in principle, independent of sea state, we expect it to be most useful for swell sea calculations, ...
 • Krig i Norge – scenariobasert analyse av humanitære behov 

  Sellevåg, Stig Rune; Apalvik, Tord; Dahl, Sigrid (2024-06-25)
  Tenk deg at det blir krig i Norge. Hvilke humanitære behov kan oppstå? Hvordan kan sivilbefolk-ningen best beskyttes? Dette er spørsmålene som Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) har belyst på oppdrag for Norges Røde Kors ...
 • The future Arctic operating environment 

  Mayer, Michael; Monsen, Ingunn Helene Landsend (2024-06-17)
  The Arctic is evolving rapidly due to the effects of climate change. The most dramatic of these changes is the receding ice on land and at sea that allows greater access to transportation routes and resources. Analysts and ...
 • Krisehåndtering og digitalisering – hvordan benytte beredskapsressursene bedre? 

  Gjørven, Eli; Elstad, Ann-Kristin; Engøy, Thor; Fossum, Matti; Olafsen, Håkon Kløvstad; Siedler, Ragnhild Endresen (2024-06-07)
  Forsvaret, som en del av totalforsvaret, bistår det sivile samfunnet ved krise, for eksempel ved leirskredet på Gjerdrum (2020) og den globale koronapandemien (2020–2023). Når en krise inntreffer, har ulike sivile og ...
 • Forsvarssektorens miljø- og klimaregnskap for 2023 

  Lausund, Kristian Blindheim; Kirkhorn, Simen; Karsrud, Tove Engen; Prydz, Petter (2024-06-21)
  Rapporten «Forsvarssektorens miljø- og klimaregnskap» utgis årlig av Forsvarets forskningsinstitutt (FFI). Den er basert på tall som er innrapportert til forsvarssektorens miljødatabase (MDB) fra sektoren, og fra ...
 • LandX23 - target acquisition and engagement 

  Bentsen, Dan Helge; Asak, Ole Martin; Bakstad, Lorns Harald; Nilssen, Eivind Bergh; Bjerke, Sven; Dalsjø, Per; Dybwad, Katrine Mygland; Eiksund, Oddmar; Folke-Olsen, Sander; Fyhn, Sondre Holm; Haavardsholm, Trym Vegard; Hanevold, Morten; Hellemo, Håkon; Horn, Christian; Imenes, Anders; Kolden, David; Larsen, Martin Vonheim; Mathiassen, Kim; Macdonald, Robert H.; Minos-Stenerud, Mathias; Nielsen, Niels-Hygum; Nielsen, Martin Normann; Nummedal, Olav Rune; Olsen, Lars Erik; Paulsmoen, Morten; Rosvold, Gard Inge; Sele, Marta Lill; Skaar, Sindre Løining; Simonsen, Aleksander Skjerlie; Spilling, Torjus; Stien, Håvard (2024-05-22)
  LandX is the Norwegian Defence Research Establishment’s (FFI’s) yearly two-week collaborative event focusing on experimental technologies in the land domain. LandX23 was its fourth edition. Over the years, the complexity ...
 • Materiellinvesteringar i forsvarssektoren – når vi måla? – Utvida samandrag av FFI-rapport 24/00554 

  Voldhaug, Jan Erik; Prebensen, Frida Waage; Presterud, Ane Ofstad (Forsvarets forskningsinstitutt, 2024-04)
  Forsvarssektorens evne til å løyse morgondagens oppgåver er avhengig av dagens evne til å investere i dei rette prosjekta og at prosjekta blir gjennomført på ein effektiv måte.
 • Materiellinvesteringer i forsvarssektoren – når vi målene? 

  Voldhaug, Jan Erik; Prebensen, Frida Waage; Presterud, Ane Ofstad (2024-04-17)
  Materiellinvesteringer er et av de viktigste virkemidlene for å modernisere og videreutvikle Forsvaret, og det økonomiske omfanget av investeringene er betydelig. I 2022 alene ble det benyttet om lag 20 mrd. kroner på nytt ...
 • Utbredelsen av dumpet ammunisjon i Mjøsa – kartlegging høsten 2022 

  Lågstad, Petter; Johnsen, Arnt (2024-04-24)
  Høsten 2021 kom Miljødirektoratet med et pålegg til Forsvarsdepartementet (FD) om å gjennomføre en arealavgrensning av området med dumpet ammunisjon i Mjøsa. På bakgrunn av dette pålegget fikk Forsvarets forskningsinstitutt ...
 • Helhetlig beskyttelse – metode for å balansere beskyttelsestiltak 

  Kiran, Jo Hagness (2024-04-11)
  Den sikkerhetspolitiske situasjonen har aktualisert behovet for å beskytte samfunnet. Grunnleggende nasjonale funksjoner, inkludert Forsvarets mange objekter og funksjoner, har et særskilt behov for beskyttelse mot villede ...
 • The characteristics of successful military IT projects: a cross-country empirical study 

  Berg, Helene; Ritschel, Jonathan D. (2023)
  In the armed forces, successful digitalizationis crucial to ensure effective operations. Much of the existing literature on project factors during the planning and execution phases of public IT projects do not focus ...
 • Hvordan har produktivitet i Forsvarsmateriell utviklet seg? – modellering og analyse 

  Hemnes, Petter Fredrik (2024-04-04)
  For å måle effekten av forbedringsarbeid i en organisasjon må vi forstå forholdet mellom innsats-faktorer og produksjon, altså produktivitet. I Forsvarsmateriell er det tre momenter som har gjort det vanskelig å analysere ...
 • Frivillige beredskapsorganisasjoner i fremtidens totalforsvar 

  Grunnan, Tonje; Apalvik, Tord; Skjei, Frida; Sellevåg, Stig Rune (2024-04-15)
  Forsvaret av Norge er avhengig av et velfungerende sivilt-militært samarbeid i rammen av total-forsvaret. På oppdrag for Norske Kvinners Sanitetsforening har Forsvarets forskningsinstitutt kartlagt frivillige beredskapso ...
 • Effect of naval sonar exposure on killer whales and humpback whales – 3S-2023 cruise report 

  Kvadsheim, Petter H.; Miller, Patrick J.O.; Lam, Frans-Peter A.; Wensveen, Paul J.; Bort, Jacqueline; Burslem, Alec; Giovannini, Giorgia; Hayward, Ellen; van Ijsselmuide, Sander P.; Kleivane, Lars; Reesor, Craig; van Riet, Martijn W.G.; Roland, Rune; Siemensma, Marije L.; Sato, George (2024-04-02)
  3S (Sea mammals and Sonar Safety) is a multidisciplinary and international collaboration studying how naval sonar affects cetaceans. The goal is to gain information necessary to manage the risk to cetaceans without ...
 • Fra teknologi til strategi og operasjoner – hvordan må vi tenke rundt militær-teknologisk fornyelse? 

  Diesen, Sverre (11-04-2024)
  Denne rapporten behandler hvordan vi kan analysere sammenhengen mellom teknologiutviklingen og operative forhold knyttet til organisasjon, materiell og operativ bruk av militære styrker. Videre handler den om hvilke endringer ...
 • Superflow – an efficient processing framework for modern C++ 

  Smestad, Ragnar; Larsen, Martin Vonheim; Haavardsholm, Trym Vegard (2024-04-08)
  This report describes Superflow, a generic data processing framework written in C++. Superflow is made for creating and running flexible processing graphs, where the nodes are individual processing stages, and the edges ...
 • Forsvar mot fremmedstatlige påvirkningsoperasjoner – etablering av funksjon i forsvarssektoren 

  Sivertsen, Eskil Grendahl; Buvarp, Paul (2024-04-05)
  Denne rapporten er et kunnskapsgrunnlag bestilt av Forsvarsdepartementet. Den gir vurderinger av hvordan forsvarssektoren kan etablere en egen funksjon for å skape situasjonsforståelse i informasjonsmiljøet og forebygge, ...
 • Increased impact sensitivity in ageing high explosives; analysis of Amatol extracted from explosive remnants of war 

  Novik, Geir Petter; Christensen, Dennis (2024-03-27)
  Millions of tonnes of explosive remnants of war remain in nature, and the volume is continuously growing. The explosive legacy of wars represents an increasing threat to the environment and to societal safety and security. ...
 • Makroøkonomisk utsyn i Russland – våren 2024 

  Sendstad, Cecilie; Udal, Julie Helseth (Forsvarets forskningsinstitutt, 2024-03-22)
  Russlands økonomi vokser, og har overgått forventningene til utvikling. Veksten er i hovedsak drevet av høyt offentlig forbruk og høye oljeinntekter. Forsvaret prioriteres svært høyt, samtidig har de offentlige utgiftene ...
 • Modenhet for kunstig intelligens i forsvarssektorens støttevirksomhet 

  Waage, Kristin; Hemnes, Petter Fredrik (2024-03-13)
  Kunstig intelligens (KI) blir omtalt både som en av de viktigste teknologiene for digital trans-formasjon og som en teknologi som vil forandre – eller til og med revolusjonere – forsvars- og sikkerhetsdomenet. Militære ...

View more