Recent Submissions

 • Alternative baneavisingsmidler og -metoder - en litteraturstudie 

  Author::Johnsen, Ida Vaa; Author::Aaneby, Jorunn (2021-03-25)
  Formålet med denne litteraturstudien har vært å sammenstille informasjon som finnes om baneavisingsmidler og alternative metoder for å holde rullebaner snø- og isfrie. Målet har vært å finne en metode som ikke forårsaker ...
 • Stolt fortid - spennende framtid - FFI 75 år 

  Aarønæs (red.), Lars (2021-04-11)
  11. april 1946 vedtok Stortinget å opprette Forsvarets forskningsinstitutt. Nå har FFI levert kunnskap og ideer til et effektivt norsk forsvar i 75 år. Historien fortsetter. Her er fortellingene om en stolt fortid og ...
 • Risikovurderinger og kriterier ved øvingsskyting som berører sivil grunn 

  Dullum, Ove; Grandum, Øyvind (2021-03-12)
  Formålet med rapporten er å belyse hvilke kriterier som bør legges til grunn når man må drive øvingsskyting hvor deler av sikkehetsmalen for skytingen blir liggende utenfor skytefeltets grenser, det vil si på sivil grunn. ...
 • A study of the Browning M2 Quick Change Barrel and problems experienced in the Norwegian Armed Forces 

  Author::Bergsrud, Svein Morten; Author::Greni, Pål Martin (2021-03-09)
  Norway has used the Browning M2 heavy machine gun for decades. The first guns were US weapons given to us through the Mutual Defence Assistance Program. They were M2 Heavy Barrel (HB) versions. All weapons were converted ...
 • A2/AD and the missile threat - systems, countermeasures and models 

  Musland, Lars (2021-03-12)
  In this report we discuss the (relatively) novel military term A2/AD, which is an acronym for Anti- Access/Area Denial. We cover both general aspects related to how the term should be understood, Russian A2/AD capabilities ...
 • Simulation-supported wargaming for assessing force structures – methodology and best practices 

  Author::Evensen, Per-Idar; Author::Martinussen, Svein Erlend; Author::Halsør, Marius; Author::Bentsen, Dan Helge (2021-02-26)
  When developing and assessing future force structures, wargaming is a key activity for gaining deeper insight and better understanding of the strengths and weaknesses of the force structures. Today, computer-based ...
 • Flamingo - a UAV for autonomy research 

  Author::Nummedal, Olav Rune (2021-02-18)
  Flamingo is a four-motor unmanned aerial vehicle (UAV) developed at the Norwegian Defence Research Establishment (FFI) primarily for use in research on cooperating autonomous systems. The drone is designed with a focus ...
 • Sivil kystovervåking ifm Nasjonal Transportplan 2022-2033 

  Author::Blix, Tom Arild (2020-12-14)
  I månedsskiftet mars/april 2019 fikk Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) i oppdrag fra Kystverket å se på framtidig teknologi og systemer som kan ha betydning for den kommende Nasjonal transportplan (NTP) for perioden ...
 • Mobbing og seksuell trakassering i Forsvaret - resultater fra MOST-undersøkelsen 2020 

  Fasting, Kari; Køber, Petter Kristian; Strand, Kari Røren (2021-02-15)
  Høsten 2020 gjennomførte Forsvaret en spørreundersøkelse om mobbing og seksuell trakassering (MOST). Den gikk ut til alle ansatte i Forsvaret og menige som hadde tjenestegjort i minst seks måneder. Hensikten med undersøkelsen ...
 • Har bruk av hvitt fosfor-ammunisjon i Regionfelt Østlandet ført til miljø- og helseeffekter? - resultater fra perioden 2015–2019 

  Karsrud, Tove Engen; Johnsen, Arnt Magne (2021-02-04)
  Denne rapporten beskriver miljøoppfølging etter bruk av ammunisjon med hvitt fosfor i Regionfelt Østlandet (RØ) i perioden 2015–2019. Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) har gjennomført oppdraget for Forsvarsbygg (FB) ...
 • Situasjonsforståelse ved sammensatte trusler - et konseptgrunnlag 

  Author::Malerud, Stein; Author::Hennum, Alf Christian; Author::Toverød, Narve (2021-02-02)
  God situasjonsforståelse er en forutsetning for å kunne ta gode og tidsriktige beslutninger, men den utfordres i møte med sammensatte trusler. Hensikten med denne rapporten er å støtte utviklingen av et konsept for å ...
 • Utenlandske investeringer og andre økonomiske virkemidler - når truer de nasjonal sikkerhet? 

  Author::Waage, Kristin; Author::Kvalvik, Sverre Nyhus; Author::Lindgren, Petter Y. (2021-02-15)
  Militære maktmidler har i lang tid dominert tenkningen omkring hvordan stater sikrer sin suverenitet, sitt territorium og sin befolkning. Økonomiske kapasiteter og makt har i stor grad blitt holdt adskilt fra analyser ...
 • Effektive materiellanskaffelser i Forsvaret - øker andelen hyllevarekjøp? 

  Berg, Helene; Waage, Kristin (2021-02-04)
  I 2019 overleverte Forsvarsmateriell (FMA) materiell til Forsvaret til en verdi av 13,4 milliarder kroner. I langtidsplanperioden 2021–2024 er det er planlagt en økning i årlige utbetalinger til materiellinvesteringer, ...
 • Service decomposition using the NATO C3 Taxonomy - case studies 

  Hansen, Bjørn Jervell; Foster, Kate; Bloebaum, Trude Hafsøe; Lund, Ketil; Johnsen Frank Trethan (2021-01-29)
  NATO introduced the Connected Forces Initiative at the 2012 Chicago summit with the aim to enhance allied interoperability and readiness in order to strengthen the combat power of the alliance. One of the aspects highlighted ...
 • Rammeverk for risikovurdering av kritiske samfunnsfunksjoner 

  Bruvoll, Janita; Stavland, Brynhild (2021-02-01)
  I denne rapporten er det utviklet et rammeverk for risikovurdering av de kritiske samfunnsfunksjonene som søker å ivareta resiliensperspektivet. Fordelen med et slikt perspektiv er vektleggingen av å opprettholde ...
 • Large scale leakage of liquid hydrogen (LH2) – tests related to bunkering and maritime use of liquid hydrogen 

  Author::Aaneby, Jorunn; Author::Gjesdal, Thor; Author::Voie, Øyvind Albert (2021-01-13)
  Hydrogen is a promising energy carrier, which itself does not contribute to greenhouse gas emissions. Liquid hydrogen (LH2) is an efficient solution for transportation and storage of hydrogen. Especially for large vessels, ...
 • Bruk av skytjenester i Forsvaret - muligheter og utfordringer 

  Lund, Ketil; Johnsen Frank Trethan; Bergh, Arild (2021-01-19)
  I løpet av de siste 10 til 15 årene har skytjenester fått stor utbredelse, og svært mange organisasjoner har allerede tatt i bruk slike tjenester eller vurderer å gjøre det. Selve begrepet skytjeneste har også blitt godt ...
 • Automatisering i fremtidens arbeidsliv - hva sier forskningen? 

  Author::Fauske, Maria Fleischer (2020-12-07)
  Det sies at vi for tiden er inne i «den fjerde industrielle revolusjon», der teknologiutviklingen går svært raskt og har stor påvirkning på arbeidslivet vårt. Utviklingen innenfor digitalisering, kunstig intelligens, ...
 • Gimlemoen skyte- og øvingsfelt - metallnivåer i vann, sediment og fisk 

  Author::Mariussen, Espen; Author::Aaneby, Jorunn; Author::Heier, Lene Sørlie; Author::Teien, Hans Christian; Author::Pettersen, Marit Nandrup; Author::Rosseland, Bjørn Olav; Author::Salbu, Brit (2020-11-25)
  Tidligere overvåkningsstudier har vist utlekking av metaller og metalloider som bly (Pb), kobber (Cu) og antimon (Sb) i bekker som renner ut fra Gimlemoen skyte- og øvingsfelt i Kristiansand. Dette har ført til at fiskevann ...
 • Observasjoner hos Fylkesmannen i Nordland under øvelse Trident Juncture 2018 

  Author::Buvarp, Paul M. H. (2020-10-19)
  Under øvelse Trident Juncture 2018 (TRJE18) var en FFI-forsker observatør hos Fylkesmannen1 i Nordland (FMNO). Formålet med observasjonen var å undersøke problematikk knyttet til ressursprioritering og beslutningsprosesser ...

View more