Recent Submissions

 • Implementation of a conformal pressure measurement system for small arms 

  Hugsted, Bjørn; Schiller, Andreas; Haugland, Ole Andreas; Holm, Sven Ivar; Sundem-Eriksen, Lasse; Huseby, Morten (2020-05-20)
  Chamber pressure and its measurement are of paramount importance for the evaluation of the safety and the understanding of the functionality of a firearm. In a rudimentary way, this may be accomplished by proof loads, ...
 • Iridium Certus IP performance in the Arctic - data analysis 

  Berg, Tore Jørgen; Mjelde, Terje Mikal (2020-04-24)
  In the last years, there has been an increased military and civilian activity in the Arctic areas. Earlier studies from the Norwegian Defence Research Establishment (FFI) have concluded that a non-geostationary satellite ...
 • Hurtig innovasjonsløp for helsesektoren – utvikling av en nødrespirator i forbindelse med koronakrisen 

  Bjørk, Hanne Marit; Fretheim, Ole; Sagsveen, Bendik; Størkersen, Nils; Mørkved, Torgeir; Brunsvig, Christian (2020-05-29)
  SARS-CoV-2, som forårsaker covid-19, spredte seg raskt over landegrenser vinteren 2020. Knapphet på smittevernsutstyr og respiratorer globalt medførte restriksjoner på handel og leveranser mellom land. I Norge ble det ...
 • Atomprogrammene i India, Pakistan, Nord-Korea, Israel, Iran og Syria 

  Høibråten, Steinar; Breivik, Hanne; Enger, Elin; Heireng, Hege Schultz; Kippe, Halvor (2011-01-23)
  Denne rapporten beskriver og diskuterer atomprogrammene i faktiske og noen mulige kjernevåpenstater utenom de fem stormaktene USA, Russland, Storbritannia, Frankrike og Kina, som gjennom Ikke-spredningsavtalen for ...
 • Globale trender 

  Alme, Vårin; Beadle, Alexander W.; Diesen, Sverre; Hansbø, Morten; Aarønæs, Lars (2020-05-06)
  Denne utgaven av VITEN skrives i en tid med økt spenning mellom stormaktene. Vi ser et mer selvhevdende Russland. Vi ser større usikkerhet i Europa etter Brexit og valget av Donald Trump som president i USA. Samtidig har ...
 • Desinfeksjon og gjenbruk av åndedrettsvern (filtrerende halvmasker) - litteratursammenstilling 

  Author::Tønsager, Janne (2020-05-05)
  Åndedrettsvern, som filtrerende halvmasker, benyttes i helsevesenet for å beskytte brukeren mot smittestoffer. Maskene må ha god tetting mot ansiktet og et velfungerende filtermateriale for å virke optimalt. De er ...
 • Unified Vision 2018 analyses -organizational, cultural, and individual factors 

  Bjørnstad, Anne Lise (2020-04-15)
  This report describes the results from the statistical analyses of the organizational, cultural, and individual factors measured at the joint intelligence, surveillance, and reconnaissance (JISR) exercise Unified Vision ...
 • SARS-CoV-2-viruset: overlevelse og sensitivitet mot desinfeksjonsmidler – litteraturgjennomgang 

  Fykse, Else Marie; Moen, Line Victoria; Dybwad, Marius (2020-04-21)
  Rapporten inneholder en sammenstilling av tilgjengelig nasjonal og internasjonal faglitteratur om overlevelsen til det nye koronaviruset SARS-CoV-2 og virusets sensitivitet mot desinfeksjonsmidler. Både nasjonale ...
 • Emerging technology trends for defence and security 

  Author::Andås, Harald Erik (2020-04-07)
  This review is the first of a series of studies from a new research programme at the Norwegian Defence Research Establishment (FFI) tasked with identifying emerging technology trends and analysing their potential impact ...
 • Effekter av støyforurensning på havmiljø - kunnskapsstatus og forvaltningsrådgiving 

  Author::Kvadsheim, Petter H.; Forland, Tonje N.; de Jong, Karen; Nyqvist, Daniel; Grimsbø, Endre; Sivle, Lise D (2020-04-01)
  Menneskeskapt støy i havet kan defineres som en type forurensning når den kommer i tillegg til den naturlige bakgrunnsstøyen. Mer menneskelig aktivitet har ført til en økning i støynivå i havet de siste 30–40 årene. ...
 • Hvorfor slutter spesialistene i Forsvaret? 

  Fauske, Maria Fleischer; Strand, Kari Røren (2020-03-23)
  Med innføringen av Ordningen for militært tilsatte (OMT) endres personellsammensetningen i Forsvaret. Forsvaret skal fremover ha flere spesialister, og målet er at spesialistene skal representere dybdekompetanse og ...
 • Integrating military systems using semantic web technologies and lightweight agents 

  Halvorsen, Jonas; Hansen, Bjørn Jervell (2011)
  The primary objective when conducting operations according to NATO Network Enabled Capability (NNEC) is to attain information superiority in order to gain increased mission effectiveness. NNEC is based on an idea of a ...
 • Cloud-based decision support system for planning military operations 

  Author::Seehuus, Rikke Amilde; Author::Rise, Ørjan Rogne; Author::Hannay, Jo Erskine; Author::Wold, Roar; Author::Matlary, Philip (2020-02-21)
  When planning a military operation, it is important to explore possibilities and understand consequences of the plan. To this end, wargaming can be used for assessing possible courses of action (COA) for own and enemy ...
 • Sauebeiting på områder med vegetasjon som er tilsatt jord med og uten tungmetaller – en eksperimentell studie 

  Author::Steinheim, Geri; Author::Jørgensen, Nicolai H.; Author::Aaneby, Jorunn; Author::Johnsen, Ida Vaa; Author::Voie, Øyvind Albert; Author::Holand, Øystein (2020-02-18)
  Dyr som beiter i utmark i Norge vil kunne komme i kontakt med aktive og nedlagte skytebaner. Kontakten kan utgjøre en risiko for dyra ved at tungmetaller som bly (Pb) og kobber (Cu) som har akkumulert i jorda tas opp ...
 • Samfunnssikkerhet mot 2030 - utviklingstrekk 

  Author::Sellevåg, Stig Rune; Author::Brattekås, Kjersti; Author::Bruvoll, Janita Andreassen; Author::Buvar, Paul Magnus Hjertvik; Author::Fardal, Harald; Author::Farsund, Bodil; Author::Fykse, Else-Marie; Author::Gisnås, Hallvar; Author::Hellesø-Knutsen, Kristin; Author::Kirkhorn, Simen; Author::Nystuen, Kjell Olav; Author::Olsen, Richard; Author::Seehuus, Rikke Amilde (2020-02-02)
  Hvordan kommer verden og Norge til å utvikle seg fram mot 2030, og hvordan kan utviklingen påvirke vår samfunnssikkerhet? Denne rapporten belyser forventet utvikling i sikkerhetspolitiske, økonomiske, sosiale, klimamessige og ...
 • Virker forsvarsrettet sikkerhetssektorreform på Vest-Balkan? - metodisk rammeverk for effektmåling av FSSR 

  Lien, Guro (2012-03-01)
  Forsvarsrettet sikkerhetssektorreform (FSSR) innebærer å styrke og reformere forsvars- og sikkerhetssektoren i et land. Begrepet kan omfatte flere typer sikkerhetsaktører, ulike aktiviteter og ulike tidshorisonter. En ...
 • Trykkforplantning fra bilbombe bak barriere 

  Teland, Jan Arild (2011-09-27)
  Forplantningen av en sjokkbølge bak en barriere ble studert ved hjelp av numeriske simuleringer med hydrokoden AUTODYN. De numeriske resultatene fra AUTODYN ble først sammenlignet med eksperimenter. Etter å ha funnet ...
 • Deltagelse på kurs i SIBCRA prøvetaking - praktisk og teoretisk introduksjon til AEP-66 

  Olsen, Jaran Strand; Juul, Hilde Magda (FABCS) (2011-10-20)
  Som en del av det Nordiske samarbeidet innen CBR vern deltok Norge på det Finske ingeniørregimentets SIBCRA kurs ved Keuruu, 4-15. oktober 2010. Sverige og Danmark deltok også på kurset som ga et innblikk i hvordan Finland ...
 • Report on the Aspoc commissioning 

  Svenes, Knut; Narheim, Bjørn T. (2001-08-13)
  This report constitutes a summary of the commissioning activities for the Aspoc instrument on the Cluster-II satellites. This work was carried out during the autumn of 2000, and the report covers the check-out activities ...
 • Impulsstøy på personell fra NSM 

  Huseby, Morten (2011-10-05)
  Kongsberg Defence & Aerospace (KDA) videreutvikler NSM (Naval Strike Missile) til nye våpenplattformer. Denne rapporten inneholder testresultater for impulsstøy på personell ved avfyring. Det ble gjort tre missilfyringer: 1. ...

View more