Now showing items 1-20 of 2606

  • Forsvarssektorens miljø- og klimaregnskap for 2021 

   Kirkhorn, Simen; Karsrud, Tove Engen; Prydz, Petter (2022-05-02)
   Rapporten «Forsvarssektorens miljø- og klimaregnskap» utgis årlig av Forsvarets forskningsinstitutt og er basert på innrapporterte tall til forsvarssektorens miljødatabase (MDB) fra sektoren i tillegg til avtalepartnere ...
  • A study of 5G New Radio and its vulnerability to jamming 

   Birutis, Agnius; Mykkeltveit, Anders; Ulversøy, Tore; Borlaug, Øystein Dag; Kårstad, Jørn (2022-04-27)
   Information and communication technology (ICT) is a critical factor needed by the Norwegian Armed Forces to succeed in their missions. Over the coming years, the Norwegian defence sector will invest heavily in new ...
  • Nedkjøling og gjenoppvarming av hender hos soldater i førstegangstjeneste – analyser av data fra en standardisert kuldeprovokasjonstest 

   Rones, Nina; Teien, Hilde; Gulliksrud, Kristine; Mercer, James; Norheim, Arne Johan (2022-04-04)
   Evne til å opprettholde god fingerferdighet hos mannskapet er viktig for Forsvaret og andre virksomheter hvor personalet må kunne håndtere verktøy og materiell utendørs. Da er det avgjørende med kunnskap som kan bidra til ...
  • Hovedpunkter for en teknologisk transformasjon 

   Klepper, Karina Barnholt; Greve, Bjørn Møller; Ousdal, Steffen; Paulsen, Jens Erk; Rjaanes, Mats; Strand, Martin; Thorsberg, Line (Forsvarets forskningsinstitutt (FFI), 2021-12-16)
   Politiet, Politiets Sikkerhetstjeneste (PST) og Den høyere påtalemyndighet, forkortet politi- og påtaletjenestene, må følge teknologiutviklingen tett. Dette er avgjørende for å kunne vurdere teknologiske løsninger og ...
  • Den nye russiske hærreserven – Russlands mobilisering av reservister innen rammen av BARS høsten 2021 

   Hakvåg, Una (2022-04-19)
   Høsten 2021 startet Russland mobilisering av reservister over store deler av landet til en stående hærreserve. Reservistene som tas opp i hærreserven vil få lønn fra forsvarsministeriet og bli innkalt til månedlige øvelser. ...
  • Laserstråling gjennom turbulent atmosfære – Del 1 – stråling 

   Schiller, Andreas (2022-04-25)
   Prosjektet "laservåpen og beskyttelse" innenfor forskningsprogrammet "luftvern, ubemannede luftsystemer og laser" går ut på å utvikle høyeffektlasere som mottiltak mot innkommende prosjektiler, droner og liknende. Siden ...
  • Risiko for skade på laksefisk i omkringliggende oppdrettsanlegg ved etablering av undervanns- skytefelt på Korsnes Fort 

   Kvadsheim, Petter H.; Søvik, André Adelsten; Rokke, Eirik; Kolstrup, Marianne Lanzky; Forland, Tonje Nesse; Pedersen, Geir; Grimsbø, Endre; Dale, Ole Bendik; Cao, Yanran; Stene, Anne; Smedsrud, Morten (2022-03-25)
   Forsvaret ønsker å etablere et permanent øvingsområde i Korsfjorden. Øvingsaktiviteten vil innebære detonasjoner av små øvingsladninger (0,1–2 kg TNT) flere ganger om dagen, inntil 70 ladninger i året. Det er 4 konsesjoner ...
  • Abstraction-decomposition space for critical infrastructure systems: A framework for infrastructure planning and resilience policies 

   Sellevåg, Stig Rune (2022-04-20)
   The objective of this work has been to propose a framework that will aid governments with the development of more coherent and effective infrastructure planning and resilience policies through a system-of-systems approach ...
  • The impact angle dependency of a piezoelectric impact sensor – a conceptual study 

   Samseth, Jarl Øystein (2022-03-26)
   Piezoelectric impact sensors are designed to trigger an immediate or delayed detonation when they sense that the projectile impacts a desired target. The initial voltage signal of a piezoelectric element (PE) in a ...
  • LandX20 Experiment Report – experiment for future land warfare capabilities with focus on increased situational awareness and unmanned systems 

   Mathiassen, Kim; Baksaas, Magnus; Dyrdal Idar; Eikanger, Brage Gerdsønn; Gulbrandsen, Fredrik; Gusland, Daniel; Larsen, Martin Vonheim; Mentzoni, Eilert; Minos-Stensrud, Mathias; Moen, Jonas; Nilssen, Eivind Bergh; Nummedal, Olav Rune; Nygaard, Tønnes; Rolfsjord, Sigmund; Simonsen, Aleksander; Thoresen, Marius; Bakstad, Lorns Harald; Bentsen, Dan Helge; Eggesbø, Christian; Grimstvedt, Eirik Skjelbreid; Haavardsholm, Trym Vegard; Halsør, Marius; Hoelsæter, Øistein; Kolden, David; Krogstad, Thomas Røbekk; Macdonald, Robert Helseth; Nielsen, Niels Hygum; Nonsvik, Guri; Ruud, Else-Line Malene; Seehuus, Rikke Amilde; Wiig, Martin Syre; Østevold, Einar (2022-03-21)
   LandX20 was a collaborative experiment and demonstration where four research projects from the Norwegian Defence Research Establishment (FFI) participated. The goal of the experiment was two-fold. The first goal was to ...
  • Våpenvirkninger og beskyttelse – fortifikatoriske tiltak som del av helheten 

   Kiran, Jo Hagness (2022-03-22)
   I denne rapporten ser vi på rollen til fortifikatoriske tiltak som ledd i beskyttelsen av stasjonære objekter. Beskyttelse av kritiske funksjoner er tiltak som har til hensikt å sørge for at funksjonen er tilgjengelig i ...
  • The Rapidly Exploring Random Tree Funnel Algorithm 

   Orhagen, Ole Petter; Thoresen, Marius; Mathiassen, Kim (2022-03-17)
   This paper shows the feasibility of combining robust motion primitives generated through the Sums Of Squares programming theory with a discrete Rapidly exploring Random Tree algorithm. The generated robust motion ...
  • Utviklingen av nye IoT-baserte infrastrukturer i samfunnet – utfordringer for nasjonal sikkerhet (revidert rapport) 

   Farsund, Bodil Hvesser; Søndrol, Torkjel; Nystuen, Kjell Olav; Hornfelt, Lars; Sellevåg, Stig Rune; Pham, Vinh (2022-03-07)
   Bakgrunnen for denne studien er at man forventer en stor vekst i bruk av Internet of Things (IoT) i hele samfunnet, ikke minst i forbindelse med at 5G bygges ut. IoT vil i økende grad bli brukt til å underholde oss, gjøre ...
  • Kunstig intelligens i forsvarssektorens støttevirksomhet – hva sier litteraturen om status, anvendelser, implementering, suksessfaktorer og gevinster? 

   Waage, Kristin (2022-03-02)
   Kunstig intelligens (KI) handler om å få maskiner til å utvise det som vanligvis blir ansett som intelligent oppførsel. Teknologien har allerede vist stort potensial for effektivisering og forbedring i en rekke virksomheter, ...
  • Kinas potensial for økonomisk statshåndverk – kinesisk økonomi og interaksjon med omverden og Norge 

   Lindgren, Petter Y.; Hemnes, Petter Fredrik; Waage, Kristin (2022-03-03)
   Formålet med denne rapporten er å styrke forståelsen av Kinas evne og kapasitet til å utnytte økonomiske virkemidler mot Norge, nå og i fremtiden. Rapporten forsøker derfor å avdekke potensialet Kina har for å benytte ...
  • Forsvarsanalysen 2022 – utvidet sammendrag av FFI-rapport 22/00659 

   Espen Skjelland; Espen Berg-Knutsen; Brynjar Arnfinnsson; Sverre Diesen; Sigurd Glærum; Mona Sagsveen Guttelvik; Sverre Kvalvik; Torgeir Mørkved; Karl Erik Olsen; Stig Rune Sellevåg; Cecilie Sendstad; Kari Røren Strand; Jan Erik Voldhaug (FFI, 2022-03-15)
   Hvordan bør Forsvaret videreutvikles? Virkeligheten står aldri stille, noe Russlands invasjon av Ukraina demonstrerer. Dagens retning for Forsvaret er ikke tydelig nok. Hensikten med Forsvarsanalysen 2022 er å forbedre ...
  • Forsvarsanalysen 2022 

   Skjelland, Espen; Berg-Knutsen, Espen; Arnfinnsson, Brynjar; Diesen, Sverre; Glærum, Sigurd; Guttelvik, Mona Sagsveen; Kvalvik, Sverre; Mørkved, Torgeir; Olsen, Karl Erik; Sellevåg, Stig Rune; Sendstad, Cecilie; Strand, Kari Røren; Voldhaug, Jan Erik (2022-03-15)
   FFI-prosjektet «Strategiske forsvarsanalyser» ble opprettet 1. januar 2021. Forsvars-departementet (FD) er oppdragsgiver, og forsvarssjefen er sektorens hovedrepresentant. Prosjektets hovedprodukt er en årlig analyse som ...
  • Exploring Dynamic Inoperability Input-Output Modelling of Cascading Consequences in a Total Defence Perspective 

   Sellevåg, Stig Rune (2021-09-20)
   The purpose of this work was to explore how the so-called inoperability input-output model (IIM) can be used as a tool for investigating scenarios and resilience aspects in a Total Defence perspective. The results show ...
  • Simuleringer med utvalgte STAP-metoder for luftbåren radar 

   Strøm, Kyrre (2022-02-22)
   Simuleringer er utført for en luftbåren pulset radar i bevegelse med Uniform rektangular array (URA) antenne. Rom-tid signalprosesseringsmetoder er testet på simulert signalmiljø med modeller for homogent landclutter, ...
  • Formalizing swarm security 

   Strand, Martin (2022-01-24)
   Cheap, capable processors are becoming readily available, and these are being deployed to a wide variety of applications, ranging from internet-enabled refrigerators to swarms of specialised drones. As often is the case ...