Recent Submissions

 • LYBIN – fast and accurate sonar performance prediction 

  Unknown author (2012)
  LYBIN uses a broad set of parameters to accurately calculate the probability of detecting objects in a given area under water with the use of sonar technology. As this probability changes with environmental properties, LYBIN ...
 • LYBIN – rask og nøyaktig modellering av sonarytelse 

  Unknown author (2012)
  LYBIN bruker et bredt spekter av parametere for å gjøre en nøyaktig beregning av sannsynligheten for å oppdage objekter under vann ved hjelp av sonarteknologi. Når miljøet endrer seg, kan LYBIN raskt beregne den ...
 • ARCSAT Improving tactical communication in the Arctic. 

  Unknown author (2020-06)
  Satellite communication capacity for tactical use in the Arctic are at present not fully covered by available SATCOM systems due in part to limited coverage at high latitudes.
 • Teknologiske trender Muligheter og utfordringer for fremtidens forsvar 

  Unknown author (Forsvarets forskningsinstitutt, 2020-05)
  Ny teknologi har potensial til å endre måten krig utkjempes på, og kan påvirke utfallet av konflikter og maktbalansen mellom stater. Å holde seg oppdatert på teknologi i rask utvikling kan hjelpe beslutningstakere med ...
 • MilSpace2 – Spectrum monitoring dual satellite system 

  Unknown author (Forsvarets forskningsinstitutt, 2020-04)
  The MilSpace2 satellite system will demonstrate the military use of a microsatellite spectrum monitor-ing system. The mission will build on experience from the Norwegian NorSat-3 and the Dutch BRIK-II missions.
 • Trender som påvirker Forsvarets kommunikasjonsinfrastruktur 

  Unknown author (Forsvarets forskningsinstitutt, 2019-05)
  Forsvaret må utnytte pågående teknologiutvikling innenfor kommunikasjonsinfrastrukturer for å kunne løse sine oppgaver i fremtiden.
 • Robust kommunikasjons-infrastruktur for samhandling i krise 

  Unknown author (Forsvarets forskningsinstitutt, 2014-11)
  Kan nye digitale tjenester bidra til mer effektive brann -og redningsinnsatser i Norge, og hvor robuste er disse løsningene, gitt den eksisterende kommunikasjonsinfrastrukturen?
 • Internasjonalt forsvarssamarbeid 

  Unknown author (Forsvarets forskningsinstitutt, 2014-12)
  Forsvarssamarbeid på tvers av landegrensene fungerer ikke optimalt. Hva kan Forsvaret gjøre for å få mer utbytte av internasjonalt samarbeid?
 • Effects of Nuclear Weapons 

  Unknown author (Forsvarets forskningsinstitutt, 2014-09)
  Norwegian Defence Research Establishment (FFI) has conducted research on the impact of nuclear weapons since its foundation in 1946. Today, the fear of nuclear proliferation, in-cluding nuclear terrorism, remains high.
 • Ontologibasert dataintegrasjon 

  Unknown author (Forsvarets forskningsinstitutt, 2015-06)
  Informasjonssystemene i nettverksbasert forsvar er ofte utviklet og vedlikeholdt for separate formål uten felles grensesnitt eller datamodell. Ontologibasert datain-tegrasjon bruker virtuelle grensesnitt for å løse ...
 • Triaxial collaboration 

  Unknown author (Forsvarets forskningsinstitutt, 2015-08)
  There are vigorous connections between the work and research carried out at FFI, and development and production in both large and small Norwegian business enterprises. The most advanced products delivered by the Norwegian ...
 • RIMFAX - A Ground Penetrating Radar for NASA's next Mars Rover Mission 

  Unknown author (Forsvarets forskningsinstitutt, 2018-09)
  The RIMFAX radar is developed at the Norwegian Defence Research Establishment (FFI) and selected by NASA to be one of the science instruments on board the NASA rover to Mars in 2020.
 • Next generation base defense system 

  Unknown author (Forsvarets forskningsinstitutt, 2008-10)
  How autonomy and new technology can improve security at military bases and civilian facilities.
 • Globale trender mot 2040 - implikasjoner for Forsvarets rolle og relevans 

  Unknown author (Forsvarets forskningsinstitutt, 2016-01)
  Fram mot 2040 øker usikkerheten rundt alliert støtte til Norge. Samtidig får Norge flere interesser utenlands. Et bredere spekter av oppgaver, der Forsvarets evne til å løse dem blir viktigere, vil sette dagens struktur ...
 • FFI – The Norwegian Research Centre on CBRNE Protection 

  Unknown author (Forsvarets forskningsinstitutt, 2016-04)
  The Norwegian Defence Research Establishment (FFI) is the national research centre on protection against chemical, biological, radiological, nuclear, and explosi-ves threats (CBRNE).
 • Meld fra til politiet om du finner disse 

  Unknown author (Forsvarets forskningsinstitutt, 2017-08)
  Ampuller for deteksjon av kjemiske stridsmidler under 2. verdenskrig.
 • NorSat-3 Skipsovervåking med navigasjonsradardetektor 

  Unknown author (Forsvarets forskningsinstitutt, 2018-04)
  I 2019 sendes mikrosatellitten NorSat-3 opp med en radardetektor utviklet ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI). Det skal gi bedre oversikt over skipstrafikken i norske farvann.
 • Norway and UN Peacekeeping Trends 

  Unknown author (Forsvarets forskningsinstitutt, 2018-03)
  The number of UN peacekeepers worldwide is at its highest since the end of the Cold War. In Norway, however, there has been a shift in prioritizations from UN to NATO operations.
 • NorSat-3 - Ship Surveillance with a Navigation Radar Detector 

  Unknown author (Forsvarets forskningsinstitutt, 2018-09)
  The NorSat-3 micro satellite will be launched into space during 2020 with a radar detector developed at the Norwegian Defence Research Establishment (FFI). It will provide improved surveillance capability of the shipping ...
 • Økonomisk analyse ved FFI 

  Author::Sendstad, Cecilie; Author::Kvalvik, Sverre (Forsvarets forskningsinstitutt, 2019-01)
  Økonomene ved FFI er premissleverandører for langtidsplanlegging og effektivisering i Forsvaret. Som FFI-forsker vil du jobbe i et ungt, dynamisk miljø og får gode muligheter til videre utvikling og kompetansebygging.