Now showing items 1-20 of 28

  • Effects of Nuclear Weapons 

   Unknown author (Forsvarets forskningsinstitutt, 2014-09)
   Norwegian Defence Research Establishment (FFI) has conducted research on the impact of nuclear weapons since its foundation in 1946. Today, the fear of nuclear proliferation, in-cluding nuclear terrorism, remains high.
  • Robust kommunikasjons-infrastruktur for samhandling i krise 

   Unknown author (Forsvarets forskningsinstitutt, 2014-11)
   Kan nye digitale tjenester bidra til mer effektive brann -og redningsinnsatser i Norge, og hvor robuste er disse løsningene, gitt den eksisterende kommunikasjonsinfrastrukturen?
  • Internasjonalt forsvarssamarbeid 

   Unknown author (Forsvarets forskningsinstitutt, 2014-12)
   Forsvarssamarbeid på tvers av landegrensene fungerer ikke optimalt. Hva kan Forsvaret gjøre for å få mer utbytte av internasjonalt samarbeid?
  • Ontologibasert dataintegrasjon 

   Unknown author (Forsvarets forskningsinstitutt, 2015-06)
   Informasjonssystemene i nettverksbasert forsvar er ofte utviklet og vedlikeholdt for separate formål uten felles grensesnitt eller datamodell. Ontologibasert datain-tegrasjon bruker virtuelle grensesnitt for å løse ...
  • Triaxial collaboration 

   Unknown author (Forsvarets forskningsinstitutt, 2015-08)
   There are vigorous connections between the work and research carried out at FFI, and development and production in both large and small Norwegian business enterprises. The most advanced products delivered by the Norwegian ...
  • Globale trender mot 2040 - implikasjoner for Forsvarets rolle og relevans 

   Unknown author (Forsvarets forskningsinstitutt, 2016-01)
   Fram mot 2040 øker usikkerheten rundt alliert støtte til Norge. Samtidig får Norge flere interesser utenlands. Et bredere spekter av oppgaver, der Forsvarets evne til å løse dem blir viktigere, vil sette dagens struktur ...
  • FFI – The Norwegian Research Centre on CBRNE Protection 

   Unknown author (Forsvarets forskningsinstitutt, 2016-04)
   The Norwegian Defence Research Establishment (FFI) is the national research centre on protection against chemical, biological, radiological, nuclear, and explosi-ves threats (CBRNE).
  • Meld fra til politiet om du finner disse 

   Unknown author (Forsvarets forskningsinstitutt, 2017-08)
   Under 2. verdenskrig hadde tyske okkupasjonsstyrker med seg utstyr for å oppdage kjemiske stridsmidler. Etter krigen ble noe av utstyret gravd ned nær tyske militærbaser eller dumpet i havet. I dag kan utstyret dukke opp ...
  • Norway and UN Peacekeeping Trends 

   Unknown author (Forsvarets forskningsinstitutt, 2018-03)
   The number of UN peacekeepers worldwide is at its highest since the end of the Cold War. In Norway, however, there has been a shift in prioritizations from UN to NATO operations.
  • RIMFAX - A Ground Penetrating Radar for NASA's next Mars Rover Mission 

   Unknown author (Forsvarets forskningsinstitutt, 2018-09)
   The RIMFAX radar is developed at the Norwegian Defence Research Establishment (FFI) and selected by NASA to be one of the science instruments on board the NASA rover to Mars in 2020.
  • Økonomisk analyse ved FFI 

   Author::Sendstad, Cecilie; Author::Kvalvik, Sverre (Forsvarets forskningsinstitutt, 2019-01)
   Økonomene ved FFI er premissleverandører for langtidsplanlegging og effektivisering i Forsvaret. Som FFI-forsker vil du jobbe i et ungt, dynamisk miljø og får gode muligheter til videre utvikling og kompetansebygging.
  • Trender som påvirker Forsvarets kommunikasjonsinfrastruktur 

   Unknown author (Forsvarets forskningsinstitutt, 2019-05)
   Forsvaret må utnytte pågående teknologiutvikling innenfor kommunikasjonsinfrastrukturer for å kunne løse sine oppgaver i fremtiden.
  • Teknologiske trender Muligheter og utfordringer for fremtidens forsvar 

   Unknown author (Forsvarets forskningsinstitutt, 2020-05)
   Ny teknologi har potensial til å endre måten krig utkjempes på, og kan påvirke utfallet av konflikter og maktbalansen mellom stater. Å holde seg oppdatert på teknologi i rask utvikling kan hjelpe beslutningstakere med ...
  • ARCSAT Improving tactical communication in the Arctic. 

   Unknown author (2020-06)
   Satellite communication capacity for tactical use in the Arctic are at present not fully covered by available SATCOM systems due in part to limited coverage at high latitudes.
  • ICE worx – Senter for innovasjon, konseptutvikling og eksperimentering 

   Unknown author (2021-04)
   ICE worx er et felles innovasjonssenter for aktørene i forsvarssektoren. Her skal forskere og ingeniører samarbeide med norske teknologibedrifter og militære avdelinger i Forsvaret om å teste og utvikle ny teknologi som ...
  • NorSat-3 - Ship Surveillance with a Navigation Radar Detector 

   Unknown author (Forsvarets forskningsinstitutt, 2021-04)
   The NorSat-3 micro satellite will be launched into space during 2020 with a radar detector developed at the Norwegian Defence Research Establishment (FFI). It will provide improved surveillance capability of the shipping ...
  • NorSat-3 Skipsovervåking med navigasjonsradardetektor 

   Unknown author (Forsvarets forskningsinstitutt, 2021-04)
   I 2019 sendes mikrosatellitten NorSat-3 opp med en radardetektor utviklet ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI). Det skal gi bedre oversikt over skipstrafikken i norske farvann.
  • LYBIN – rask og nøyaktig modellering av sonarytelse 

   Unknown author (2022-01)
   LYBIN er et vel etablert og mye brukt sonarprediksjonsverktøy eid av Forsvarsmateriell (FMA) og FFI. Det brukes operativt i det norske sjøforsvaret og av en rekke andre nasjoner, og har blitt modifisert og forbedret for ...
  • LYBIN – fast and accurate sonar performance prediction 

   Unknown author (2022-01)
   LYBIN uses a broad set of parameters to accurately calculate the probability of detecting objects in a given area under water with the use of sonar technology. As this probability changes with environmental properties, LYBIN ...
  • Dumpet ammunisjon – En framtidig miljøtrussel 

   Unknown author (Forsvarets forskningsinstitutt, 2022-08)
   Det finnes enorme mengder ammunisjon og kjemiske våpen dumpet i havet. Ammunisjonen har begynt å lekke, men vi vet lite om miljøkonsekvensene.