Now showing items 21-28 of 28

  • Forsvarsøkonomi, den spennende arbeidshverdagen du ikke visste om 

   Unknown author (2022-09-27)
   Krigen i Ukraina og den forverrede sikkerhetspolitiske situasjonen vi nå er i viser viktigheten av et godt, robust forsvar. Et godt forsvar er kostbart – eksempelvis er anskaffelsen av kampflyet F-35 den største ...
  • Får sårbare grupper hjelpen de trenger ved CBRN-hendelser? 

   Unknown author (Forsvarets forskningsinstitutt, 2023-03)
   Noen mennesker er spesielt sårbare ved kjemikalieulykker, branner og andre katastrofer. Likevel vet vi lite om hvilke behov de har, og disse gruppene er sjelden inkludert i planlegging og øvelser. Kjemiske, biologiske, ...
  • Next generation base defense system 

   Unknown author (Forsvarets forskningsinstitutt, 2023-03)
   How autonomy and new technology can improve security at military bases and civilian facilities. Sist oppdatert mars 2023.
  • Kjernevåpen – Hva er et kjernevåpen? 

   Unknown author (Forsvarets forskningsinstitutt, 2023-04)
   Sprengkraften i kjernevåpen kommer fra energi frigjort fra et enormt antall atomkjerner.
  • FIST skal sikre informasjonsdeling 

   Unknown author (2023-09)
   FIST er et flernasjonalt forskningssamarbeid mellom Norge, Tyskland og USA. Formålet er å utvikle, teste og demonstrere teknologier og metoder som gjør det mulig å dele informasjon sikkert og effektivt mellom militære ...
  • MilSpace2 – Spectrum monitoring dual satellite system 

   Unknown author (Forsvarets forskningsinstitutt, 2023-10)
   The MilSpace2 satellite system will demonstrate the military use of a microsatellite spectrum monitor-ing system. The mission will build on experience from the Norwegian NorSat-3 and the Dutch BRIK-II missions.
  • Materiellinvesteringer – Fra idé til effekt 

   Unknown author (Forsvarets forskningsinstitutt, 2024-03)
   Nytt materiell og nye løsninger er en av de avgjørende driverne for utvikling av et effektivt og relevant forsvar. Det er viktig at investeringene utnytter de teknologiske mulighetene.
  • Somulator – A tool for social media training 

   Unknown author (Forsvarets forskningsinstitutt, 2024-03)
   Somulator is a social media training environment tool providing a realistic simulation of the information environment created by the Norwegian Defence Research Establishment.