Recent Submissions

 • Aristeia tourniquet – clinical evaluation and user survey 

  Tansø, Rita; Larsen, Gunnar Magnus (2020-03-26)
  The company Aristeia has designed a new type of tourniquet. FFI has developed a prototype of the tourniquet, and carried out a clinical test on 17 volunteers in the Norwegian Armed Forces. For comparison, the current ...
 • Konsekvenser av NATOs BNP-mål for Forsvarets langtidsplanlegging 

  Sendstad, Cecilie; Urdsøn, Erlend; Lamøy, Eirik; Eriksen, Sondre Hansen (2020-03-30)
  NATO-medlemslandene har blitt enige om å øke sine forsvarsbudsjetter mot to prosent av BNP innen 2024. I dette notatet tar vi for oss hvilken usikkerhet et slikt prosentmål kan innebære for Forsvaret, og hvilke utfordringer ...
 • Sammendrag av rapporten "Vurdering av samfunnets behov for sivile beskyttelsestiltak" 

  Grunnan, Tonje (2017-12-06)
  Notatet gir et kort sammendrag av FFI-rapport 16/01234, “Vurdering av samfunnets behov for sivile beskyttelsestiltak”, som er unntatt offentlighet, jf. § 21 i Offentleglova.
 • Emerging technology concepts and defence planning in the Nordic countries 

  Andås, Harald Erik; Damsgaard, Bjarne; Kindvall, Göran; Rönnberg, Elisabeth; Solheim, Svein Otto; Suojanen, Marko (2016-02-01)
  This report communicates results from on-going studies of technology trends and their potential consequences for capability-based defence planning in the Nordic countries. The work is built on the analysis of the NordTech ...