Now showing items 1-20 of 2744

  • Analysis of multirotor drone wind response 

   Hoelsæter, Øistein T. (2023-03-20)
   This report describes the fundamental mechanisms and response of a generic multirotor drone when subjected to gusting wind. We have used simplified dynamic models, both linear and nonlinear. Based on these, we have ...
  • Training videos to prevent cold weather injuries 

   Teien, Hilde Kristin; Rones, Nina; Renberg, Julie (2023-03-29)
   Cold weather injuries (CWIs) are a challenge during military training, exercises and operations in Arctic conditions. Soldier performance in these challenging conditions depends on protective equipment, knowledge, personal ...
  • Norge - en motvillig europeer i nord 

   Knutsen, Bjørn Olav Haram; Steinveg, Beate (2023-03-23)
   Denne artikkelen spør hva Norge, som et lite land utenfor EU, kan gjøre for å styrke sin posisjon som en viktig aktør i nordområdene. Russlands angrep på Ukraina og en tiltakende arbeidsdeling mellom EU og Nato for ...
  • Fremtidens kampenhet – operativt og teknologisk grunnlag 

   Østevold, Einar; Bakstad, Lorns Harald; Bentsen, Dan Helge; Bjerke, Sven; Halsør, Marius (2023-03-14)
   En oppgave i prosjektet har vært å definere fremtidig organisering og operasjonsmønstre, eller konsept om man vil, for kampavdelinger på stridsteknisk nivå; det vil si operative nivåer kompani/ eskadron og lavere. Tidsp ...
  • Forsvarsanalysen 2023 

   Skjelland, Espen; Arnfinnsson, Brynjar; Birkemo, Gunn Alice; Bråthen, Karsten; Glærum, Sigurd; Graarud, Emil; Hakvåg, Una; Klepper, Karina B.; Kvalvik, Sverre N.; Larsen, Martin V.; Mayer, Michael J.; Minos-Stensrud, Mathias; Monsen, Ingunn Helene Landsend; Mørkved, Torgeir; Nordvang, Erlend U.; Presterud, Ane O.; Sellevåg, Stig-Rune; Sendstad, Cecilie; Sivathas, Kajittha; Strand, Kari Røren; Thuv, Aasmund; Voldhaug, Jan-Erik (2023-03-21)
   FFI-prosjektet «Strategiske forsvarsanalyser» ble opprettet 1. januar 2021 på oppdrag fra Forsvarsdepartementet (FD). Prosjektet skal gi forsvarsledelsen årlige råd om Forsvarets strategiske utvikling. Analysen vurderer ...
  • Forsvarsanalysen 2023 – Utvidet sammendrag av FFI-rapport 23/00659 

   Skjelland, Espen; Arnfinnsson, Brynjar; Birkemo, Gunn Alice; Bråthen, Karsten; Glærum, Sigurd; Graarud, Emil; Hakvåg, Una; Klepper, Karina B.; Kvalvik, Sverre N.; Larsen, Martin V.; Mayer, Michael J.; Minos-Stensrud, Mathias; Monsen, Ingunn Helene Landsend; Mørkved, Torgeir; Nordvang, Erlend U.; Presterud, Ane O.; Sellevåg, Stig Rune; Sendstad, Cecilie; Sivathas, Kajittha; Strand, Kari Røren; Thuv, Aasmund; Voldhaug, Jan-Erik (2023-03-21)
   Hvordan kan Forsvaret styrkes? I Forsvarsanalysen 2023 bruker FFI hele sin faglige bredde til å gi forsvarsledelsen råd. Viktige rammefaktorer er ustabiliteten som Russlands invasjon av Ukraina har skapt, og at Sverige ...
  • Evaluating Publish/Subscribe Protocols for use in Constrained Networks 

   Andersen, Emil Paulin; Johnsen, Frank T. (2023-03-09)
   Considering the case of disaster relief and search and rescue operations, we can anticipate personnel operating with a total or partial lack of any pre-existing infrastructure. This means that ad hoc com- munication solutions ...
  • Cooling and rewarming of hands of military conscripts 

   Teien, Hilde K.; Gulliksrud, Kristine; Mercer, James; Norheim, Arne Johan (2022-11-01)
   The key to successful cold weather operations is among others to maintain soldiers’ manual dexterity and tactile sensation. Cooling of the hands leads to loss of manual dexterity, and reduces operational capacity. This ...
  • Pilotstudie ernæring – test av alternative matprodukter i arktiske feltrasjoner 

   Tansø, Rita; Teien, Hilde Kristin; Glenna, Susanne; Stenberg, Pål Harald (2023-03-06)
   Flere studier har vist at krevende militære feltøvelser leder til et betydelig energiunderskudd hos soldatene. Soldater inntar daglig omtrent 3000 kcal, selv om energiforbruket kan komme opp i 6000 kcal og de har mer mat ...
  • Big Data Solutions on Tactical Infrastructure 

   Langleite, Rune Sperstad; Opland, Eirik Anette Flynn; Johnsen, Frank T. (2022-12-01)
   In this paper, we discuss the need for explainable artificial intelligence (AI) in defense systems. Further, we elaborate on the need for Big Data solutions to support AI on tactical infrastructure, and discuss an ...
  • Vertical Take-off and Landing (VTOL) Fixed wing Unmanned Aerial Vehicles (UAV) – noen egenskaper hos tailsittere 

   Hoelsæter, Øistein T. (2023-02-27)
   Denne rapporten beskriver noen generelle egenskaper hos hybride Vertical Take-off and Landing (VTOL) fixed wing-farkoster. Vi har sett på farkoster med såkalt tailsitter-konfigurasjon. Vi viser eksempler på de mest vanlige ...
  • Hva vet vi om innsiderisiko? 

   Slagnes, Betina (2023-03-06)
   Denne rapporten gir et kunnskapsbidrag om innsiderisiko. Den er bygget opp rundt åpent tilgjengelig og relevant forskning. Rapporten legger vekt på egenskaper ved sosiale medier og ulike tilnærminger til påvirkning. Rapporten ...
  • Exact Two-Component TDDFT with Simple Two-Electron Picture-Change Corrections: X-ray Absorption Spectra Near L- and M-Edges of Four-Component Quality at Two-Component Cost 

   Konecny, Lukas; Komorovsky, Stanislav; Vicha, Jan; Ruud, Kenneth; Repisky, Michal (2023-02-01)
   X-ray absorption spectroscopy (XAS) has gained popularity in recent years as it probes matter with high spatial and elemental sensitivities. However, the theoretical modeling of XAS is a challenging task since XAS spectra ...
  • Monetary incentive systems for military personnel in the armed forces – a survey of twelve countries 

   Lindgren, Petter Y.; Einarsdottir, Iris Eva (2023-02-15)
   It is universal in the armed forces that the military workforce and its human capital play a key role in the production of defense and military capabilities. A handful of unusual traits in the armed forces’ personnel and ...
  • Optimizing the troops-to-tasks problem in military operations planning 

   Fauske, Maria Fleischer (2015)
   In the planning of military operations, deciding who should do what, where, and when is crucial for the success of the operation. This troops-to-tasks analysis is a project scheduling problem closely related to the ...
  • Towards Using Reinforcement Learning for Autonomous Docking of Unmanned Surface Vehicles 

   Holen, Martin; Ruud, Else-Line Malene; Warakagoda, Narada Dilp; Granmo, Ole-Christoffer; Engelstad, Paal E.; Knausgård, Kristian Muri (2022-06-10)
   Providing full autonomy to Unmanned Surface Vehicles (USV) is a challenging goal to achieve. Autonomous docking is a subtask that is particularly difficult. The vessel has to distinguish between obstacles and the dock, and ...
  • Automatisering i framtidens arbeidsliv - hva kan Forsvaret lære av kompetansereisen til sivile virksomheter, som er langt fremme innen digitalisering og automatisering? 

   Unknown author (Sopra Steria, 2022-05)
   Digitalisering handler om å innføre teknologi, endre prosesser og organisasjoner. For å ta ut gevinstene og mulighetene av digitaliseringen, må kompetansen i virksomhetene tilpasses og oppdateres i tråd med teknologien som ...
  • Spawning Atlantic cod (Gadus morhua L.) exposed to noise from seismic airguns do not abandon their spawning site 

   McQueen, Kate; Meager, Justin James; Nyqvist, Daniel; Skjæraasen, Jon Egil; Olsen, Esben Moland; Karlsen, Ørjan; Kvadsheim, Petter Helgevold; Handegard, Nils Olav; Sivle, Lise Doksæter; Forland, Tonje Nesse (2022-11-15)
   Seismic airgun surveys may disturb and displace fish at large ranges. If such displacement causes fish to abandon spawning grounds, reproductive success could be impacted. To investigate whether airgun sound causes cod ...
  • Adaptive suppression of smart jamming with FDA permutation 

   Nysæter, Asgeir Bjarneson (2022-05-03)
   By adding a frequency increment to the carrier frequency of the pulses transmitted from an antenna array, it becomes possible to make the beam dependent on both frequency and range. This is called a frequency diverse ...
  • A Performance Characteristic for Net Light Collection in Hyperspectral and Conventional Cameras: A* 

   Skauli, Torbjørn (2022-12-09)
   The signal-to-noise ratio of modern cameras under normal operating conditions tends to be limited by “photon noise” originating from the random arrival of photons. For best signal-to-noise ratio, it is desirable to collect ...