Now showing items 1-20 of 2549

  • Anonymous tokens – implementation and development 

   Author::Knutsen, Teodor Dahl; Author::Manum, Tallak; Author::Strand, Martin (2022-01-18)
   Anonymous tokens can be used to provide one-time authentication for a service without revealing one’s identity, and has been used as a CAPTCHA replacement and to provide additional anonymity in the Norwegian COVID-19 ...
  • Tilleggsdokumentasjon til foreløpige resultater fra FFIs prediksjonsturnering 

   Author::Beadle, Alexander William (2022-01-13)
   Dette notatet inneholder histogrammer som viser fordelingen til alle avhengige og uavhengige variabler som ligger til grunn for de foreløpige resultatene fra FFIs prediksjonsturnering og sammenligningene av disse med ...
  • Pragmatism and Purism in Jihadist Governance: The Islamic Emirate of Azawad Revisited 

   Skretting, Vidar B. (2022-01-02)
   The Islamic Emirate established in northern Mali in 2012 was brought down less than a year later by a French military intervention, pro- voked by the Emirate’s belligerent posture. This article explains why the leaders of ...
  • Stordata og avansert analyse – sluttrapport for FFI-prosjekt «Informasjonsintegrasjon for et moderne forsvar» 

   Hansen, Bjørn Jervell; Halvorsen, Jonas; Opland, Eirik Anette Flynn (2022-01-06)
   Stordata kan best forstås som et begrep heller enn en konkret teknologi eller familie av teknologier. I dette arbeidet karakteriseres stordata som data av forskjelligartet natur (variety), som kommer i store mengder ...
  • Predicting scalar coupling constants via machine learning 

   Bakken, Fredrik; Sandberg, Lars L; Christensen, Dennis; Engøy, Thor; Gisnås, Hallvar; Aurdal, Lars (2021-12-22)
   Over the preceding decade, machine learning techniques have been successfully applied in several fields of research, including the prediction of chemical properties of atoms and molecules. Whereas conventional quantum ...
  • Kildegrunnlag og metode i FFIs studier av russisk forsvarsøkonomi 

   Hakvåg, Una; Engebretsen, Pernille; Udal, Julie Helseth (2021-12-21)
   I denne rapporten redegjør vi for kildegrunnlaget i FFIs studier av russisk forsvarsøkonomi. Rapporten inneholder en gjennomgang av sentrale primær- og sekundærkilder samt en diskusjon av kvaliteten på kildetilfanget og ...
  • Algorithms for analysis of ballistic radar data 

   Grandum, Øyvind (2021-12-14)
   This report describes the algorithms used for processing ballistic radar data at the Norwegian Defence Research Establishment (FFI). A ballistic radar measures the velocity history of projectiles. This is used to determine ...
  • Overvåking av tungmetallforurensning ved Forsvarets destruksjonsanlegg for ammunisjon i Lærdal kommune – resultater for 2020 

   Johnsen, Ida Vaa (2021-10-21)
   I Øyradalen sørøst for Lærdal sentrum ligger Forsvarets demoleringsfelt for ammunisjon. Dette området ble etablert i 1976 og har siden blitt benyttet av Forsvaret. For å overvåke konsentrasjonen av tungmetaller i dette ...
  • Hvordan kan ny IKT gjøre Forsvaret bedre? 

   Voldhaug, Jan Erik; Hansen, Bjørn Jervell; Lund, Ketil; Mykkeltveit, Anders; Rytir, Martin; Bentstuen, Ole Ingar (2021-11-11)
   Norge står overfor en krevende sikkerhetspolitisk situasjon. Forsvaret spiller en avgjørende rolle for å skape sikkerhet for staten, befolkningen og samfunnet, og det er avgjørende at Forsvaret moderniseres og videreutvikles ...
  • Spatial coherence of speckle for repeat-pass synthetic aperture sonar micronavigation 

   Synnes, Stig Asle Vaksvik; Hansen, Roy Edgar; Sæbø, Torstein Olsmo (2021-03-31)
   Accurate positioning of autonomous underwater vehicles is a major challenge. The long-term drift is problematic if global position updates are not available, and for applications such as repeat-pass interferometry and ...
  • Content search in large text corpuses using natural language processing 

   Nødland, Bernt Ivar Utstøl; Gisnås, Hallvar; Gråtrud, Henrik; Skretting, Vidar Benjamin (2021-04-28)
   Analysts and researchers are facing an ever increasing amount of information. Finding ways to identify relevant information on fuzzy topics and concepts can thus accelerate the analyst. We investigate the method of using ...
  • A Bayesian Network Approach to Evaluating the Effectiveness of Modern Mine Hunting 

   Hammond, Tim R.; Midtgaard, Øivind; Connors, Warren A. (2021-10-29)
   This paper describes a novel technique for estimating how many mines remain after a full or partial underwater mine hunting operation. The technique applies Bayesian fusion of all evidence from the heterogeneous sensor ...
  • Vil du fortsette i jobben for en million kroner? – bruk av retensjonsbonus i Forsvaret 

   Hanson, Torbjørn; Presterud, Ane Ofstad; Lindgren, Petter Y. (2021-09-10)
   Vil personell i Forsvaret bli værende i jobben om de får utbetalt en bonus for å fortsette? Siden 2004 har Forsvaret benyttet en slik retensjonsbonus for å beholde en bestemt personellgruppe – de som er ansatt til de er ...
  • Spectral properties of multilayered oak leaves and a camouflage net: experimental measurements and mathematical modelling 

   Mikkelsen, Alexander; Selj, Gorm Krogh (2021-09-21)
   The development of state-of-the-art surveillance technology forces nations to develop camouflage with advanced capabilities. Owing to the abundance and wide distribution of leaves, their spectral properties are often ...
  • Human performance research for military operations in extreme cold environments 

   Sullivan-Kwantes, Wendy; Haman, Francois; Kingma, Boris R.M.; Martini, Svein; Gautier-Wong, Emilie; Chen, Kong Y.; Friedl, Karl E. (2020)
   Objectives Soldier performance in the Arctic depends on planning and training, protective equipment, and human physiological limits. The purpose of this review was to highlight the span of current research on enhancing ...
  • Øke bemanningen i Forsvaret i dramatisk nedgangskonjunktur? En samfunnsøkonomisk vurdering 

   Lindgren, Petter Y.; Presterud, Ane Ofstad (2021)
   Koronapandemien har resultert i kraftige fall i etterspørsel, produksjon og sysselsetting i Norge og internasjonalt. Arbeidsledigheten i Norge er nå unormalt høy. Arbeidsøkonomisk litteratur har påvist at det er kostbart ...
  • Modeling underwater explosions: Extending Charles to FIVER 

   Osnes, Andreas N. (2021-09-27)
   Modeling of explosions and implosions under water is important for design of vehicles and installations both under water and on the sea surface. There exists simple models, often in the form of empirical calibrations, for ...
  • Framtidas heimevern 

   Berg-Knutsen, Espen; Dahl, Per Kristian; Endregard, Monica; Gulichsen, Steinar; Hove, Kjetil Hatlebakk; Nordvang, Erlend Urdsøn; Rones, Nina; Vatne, Dagfinn Furnes; Aarønæs (red.), Lars (2021-09-27)
   HVORDAN BLIR FRAMTIDAS HEIMEVERN? Forsvarets forskningsinstitutt har på oppdrag fra Forsvarsdepartementet og Heimevernsstaben studert hvilken innretning Heimevernet bør ha i framtida. Det har vi gjort gjennom et treårig ...
  • Single-point structure tensors in turbulent channel flows with smooth and wavy walls 

   Yuan, Junlin; Mishra, Aashwin Ananda; Brereton, Giles; Iaccarino, Gianluca; Vartdal, Magnus (2019-10-06)
   A long-standing problem in turbulence modeling is that the Reynolds stress tensor alone is not necessarily sufficient to characterize the transient and nonequilibrium behaviors of turbulence under arbitrary mean deformation ...
  • Forsvarsindustrien i Norge – statistikk 2020 

   Pedersen, Jon Olav (2021-09-10)
   Statistikken for 2020 viser at utvalget av norske forsvarsvirksomheter leverer ca.17 % av Forsvarets totale materiellinvesteringer. Forsvarsindustrien i Norge rapporterer en vekst i forsvarsrelatert omsetning på 20 % fra ...