Now showing items 879-898 of 1943

  • Laboratorietester av betain og andre baneavisingsmidler - smelteegenskaper og infiltrasjonsforsøk 

   Author::Aaneby, Jorunn; Author::Johnsen, Ida Vaa (2021-03-25)
   Baneavisingsmidler benyttes for å sikre tilstrekkelig høy friksjon på rullebaner ved vinterforhold. Urea var vanlig å benytte som baneavisingsmiddel tidligere, men miljøskadelige effekter ved urea har gjort at de fleste ...
  • Laboratorietester av personlig dosemåler 

   Engøy, Thor; Gran, Hans Christian (2004)
   An electronic dosimeter, from MGP Instruments in France, capable of measuring gamma and neutron radiation has been tested for the Norwegian Defence Logistics Organisation / Land. Accuracy for dose response, energy response ...
  • LAMU tracker – a tracker for sensors with Large Angular Measurement Uncertainty 

   Gade, Brita H. Hafskjold (2007)
   LAMU (Large Angular Measurement Uncertainty) trackeren har blitt utviklet for sensorer med stor vinkel-usikkerhet, altså stor målestøy for vinkelmålingen. Mange HF (High Frequency) radarer er eksempler på slike sensorer. ...
  • LandX20 Experiment Report – experiment for future land warfare capabilities with focus on increased situational awareness and unmanned systems 

   Mathiassen, Kim; Baksaas, Magnus; Dyrdal Idar; Eikanger, Brage Gerdsønn; Gulbrandsen, Fredrik; Gusland, Daniel; Larsen, Martin Vonheim; Mentzoni, Eilert; Minos-Stensrud, Mathias; Moen, Jonas; Nilssen, Eivind Bergh; Nummedal, Olav Rune; Nygaard, Tønnes; Rolfsjord, Sigmund; Simonsen, Aleksander; Thoresen, Marius; Bakstad, Lorns Harald; Bentsen, Dan Helge; Eggesbø, Christian; Grimstvedt, Eirik Skjelbreid; Haavardsholm, Trym Vegard; Halsør, Marius; Hoelsæter, Øistein; Kolden, David; Krogstad, Thomas Røbekk; Macdonald, Robert Helseth; Nielsen, Niels Hygum; Nonsvik, Guri; Ruud, Else-Line Malene; Seehuus, Rikke Amilde; Wiig, Martin Syre; Østevold, Einar (2022-03-21)
   LandX20 was a collaborative experiment and demonstration where four research projects from the Norwegian Defence Research Establishment (FFI) participated. The goal of the experiment was two-fold. The first goal was to ...
  • LandX23 - target acquisition and engagement 

   Bentsen, Dan Helge; Asak, Ole Martin; Bakstad, Lorns Harald; Nilssen, Eivind Bergh; Bjerke, Sven; Dalsjø, Per; Dybwad, Katrine Mygland; Eiksund, Oddmar; Folke-Olsen, Sander; Fyhn, Sondre Holm; Haavardsholm, Trym Vegard; Hanevold, Morten; Hellemo, Håkon; Horn, Christian; Imenes, Anders; Kolden, David; Larsen, Martin Vonheim; Mathiassen, Kim; Macdonald, Robert H.; Minos-Stenerud, Mathias; Nielsen, Niels-Hygum; Nielsen, Martin Normann; Nummedal, Olav Rune; Olsen, Lars Erik; Paulsmoen, Morten; Rosvold, Gard Inge; Sele, Marta Lill; Skaar, Sindre Løining; Simonsen, Aleksander Skjerlie; Spilling, Torjus; Stien, Håvard (2024-05-22)
   LandX is the Norwegian Defence Research Establishment’s (FFI’s) yearly two-week collaborative event focusing on experimental technologies in the land domain. LandX23 was its fourth edition. Over the years, the complexity ...
  • Langsiktig planlegging i Forsvaret - vitenskap i skjæringspunktet mellom politikk, byråkrati og kommandostyring 

   Solstrand, Ragnvald H. (2010)
   Rapporten handler om utviklingen av Forsvarets langtidsplanlegging fra tidlig på 1970-tallet og fram mot år 2000. Den beskriver den prinsipielle tilnærmingen, hvordan planleggingsmetodikken ble utviklet og hvilken rolle ...
  • Langtidsplanlegging – det umuliges kunst 

   Aarønæs, Lars; Bratberg, Kathinka Louise Rinvik (2023-11)
   Denne utgaven av FFIs populærvitenskapelige magasin Viten ønsker vi å gi mer innsikt i FFIs rolle og arbeid med langtidsplanlegging. Det har instituttet sjelden mulighet til ellers, når det legger fram konkrete analyser. ...
  • Langtrekkende presisjonsstyrte våpen : militærteoretiske betraktninger 

   Karlsen, Morten; Lindquister, Per Einar (2004)
   The security political and military technological development has highlighted the employment of long-range precisionguided weapons. The use of these capabilities have increased own forces security and reduced collateral ...
  • Langtrekkende presisjonsstyrte våpen : teknologiske betraktninger 

   Hennum, Alf Christian; Malerud, Stein; Johansson, Greger (2004)
   This report discusses the technological development of long range precision weapons. The weapon systems discussed will normally have a CEP less than 30 meters and a range of more than 100 km (including the platform). The ...
  • Large scale leakage of liquid hydrogen (LH2) – tests related to bunkering and maritime use of liquid hydrogen 

   Author::Aaneby, Jorunn; Author::Gjesdal, Thor; Author::Voie, Øyvind Albert (2021-01-13)
   Hydrogen is a promising energy carrier, which itself does not contribute to greenhouse gas emissions. Liquid hydrogen (LH2) is an efficient solution for transportation and storage of hydrogen. Especially for large vessels, ...
  • A laser guided, semiactive mortar grenade 

   Bugge-Asperheim, Per (1976)
  • Laserstråling gjennom turbulent atmosfære Del 3 – eksperiment 

   Schiller, Andreas; Fonnum, Helge; Lippert, Espen (2023-11-13)
   Prosjektet "Laservåpen og beskyttelse" innenfor forskningsprogrammet "Luftvern, ubemannede luftsystemer og laser" går ut på å utvikle høyeffektlasere som mottiltak mot innkommende prosjektiler, droner og liknende. ...
  • Laserstråling gjennom turbulent atmosfære – Del 1 – stråling 

   Schiller, Andreas (2022-04-25)
   Prosjektet "laservåpen og beskyttelse" innenfor forskningsprogrammet "luftvern, ubemannede luftsystemer og laser" går ut på å utvikle høyeffektlasere som mottiltak mot innkommende prosjektiler, droner og liknende. Siden ...
  • Laserstråling gjennom turbulent atmosfære – Del 2 – atmosfære 

   Schiller, Andreas (2022-12-15)
   Prosjektet "laservåpen og beskyttelse" innenfor forskningsprogrammet "luftvern, ubemannede luftsystemer og laser" går ut på å utvikle høyeffektlasere som mottiltak mot innkommende prosjektiler, droner og liknende. ...
  • Laservåpen – analyse av utvalgte anvendelser 

   Lippert, Espen (2022-02-11)
   Utviklingen av laservåpen har foregått helt siden 60-tallet, men var lenge preget av at det var en løsning som hele tiden lå ti år frem i tid. Ambisjonene var store, men teknologien var upraktisk og resultatene var ikke ...
  • Latency and jitter for different RS-232 converter technologies 

   Mandt, Magne (2007)
   Denne rapporten presenterer resultatene av forskjellige tester av dataoverføringstiden ved bruk av RS-232 konvertere. Det er testet en RS-232 til USB konverter og to forskjellige RS-232 til Ethernet konvertere. Hensikten ...
  • Lavfrekvent støy fra militær virksomhet 2 - sluttrapport 

   Waagan, Knut; Huseby, Morten (2016-08-15)
   Denne rapporten oppsummerer oppdraget "Lavfrekvent støy fra militær virksomhet 2". Arbeidet har vært gjort på oppdrag fra Forsvarsbygg som en del av et forskningsprogram finansiert av Forsvarsdepartementet. Målet har ...
  • Lavintensivt hybridangrep på Norge i en fremtidig konflikt 

   Author::Diesen, Sverre (2018-04-26)
   Begrepet hybridkrigføring har som følge av utviklingen i væpnede konflikters karakter fått stor oppmerksomhet de senere år, og benyttes med et meget varierende meningsinnhold. For denne rapportens formål defineres begrepet ...
  • Learning to play Operation Lucid from human expert games 

   Kråkenes, Tony; Halck, Ole Martin (2003)
   When the number of possible moves in each state of a game becomes very high, standard methods for computer game playing are no longer feasible. We present two approaches to learning to play such a game from human expert ...