Now showing items 647-666 of 1943

  • A game-theoretic methodology integrating weapon and C2 contribution to force effectiveness 

   Sundfør, Hans Olav (2000)
   The effect of C2 on force effectiveness is given substantial attention over the last decades. However, analysts are still struggling to reflect this effect. This paper presents a methodology that reflects the contribution ...
  • Gap test experiments used to study the sensivity of granular explosives 

   Eriksen, Svein W.; Moxnes, John F.; Strømgård, Monica (2004)
   Explosives are widely used in medium to large calibre projectiles to increase the damage on a target. The ammunition produced by Nammo Raufoss, has superb qualities concerning penetration and fragmentation in a target. ...
  • Gasshastighet og trykk i en rakettmotors dyseutløp : beregninger og målinger 

   Johannessen, Tom C. (2004)
   The pressure ratio, k, between the nozzle exitplane and the motorchamber, and the gas velocity at the nozzle exitplane, has been calculated. The results have been used to create propellant composition dependent expressions ...
  • GC-MS investigation of VX stored in a steel container 

   Opstad, Aase Mari (2007)
   En stålcontainer med innhold av det kjemiske stridsmidlet VX har vært lagret i mer enn 40 år ved FFI ved -18 °C. Innholdet ble analysert ved hjelp av GC-MS med hensyn på VX og VX nedbrytningsforbindelser i både EI- og CI ...
  • Geografisk fordeling av sivile ressurser for forsvaret av Norge 

   Viste, Rebekka Hykkerud; Birkemo, Gunn Alice (2023-12-12)
   En stadig mer usikker sikkerhetssituasjon har ført til økt oppmerksomhet på forsvaret av Norge, og med det Forsvarets avhengighet av sivil støtte. FFI har i lengre tid pekt på at denne avhengigheten har økt i takt med ...
  • Geografisk mobilitet blant militært personell – en spørreundersøkelse om betalingsvillighet for pendling og flytting 

   Hanson, Torbjørn; Lindgren, Petter Y. (2022-08-31)
   Norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk har som mål å håndheve norsk suverenitet, sikre den territorielle integriteten og beskytte myndigheter og samfunn. Med stormakten Russland som nabo i nord, lang kyst og store havområder, ...
  • Geomagnetic noise suppression in Overhauser magnetometer data - a comparative study 

   Richardsen, Stine Kjersti (2007)
   In this report we investigate data from three scalar Overhauser magnetometers w.r.t noise suppression. We use remote reference methods with and without filters, and obtain suppressions in the order of respectively 17-38dB ...
  • Gimlemoen skyte- og øvingsfelt - metallnivåer i vann, sediment og fisk 

   Author::Mariussen, Espen; Author::Aaneby, Jorunn; Author::Heier, Lene Sørlie; Author::Teien, Hans Christian; Author::Pettersen, Marit Nandrup; Author::Rosseland, Bjørn Olav; Author::Salbu, Brit (2020-11-25)
   Tidligere overvåkningsstudier har vist utlekking av metaller og metalloider som bly (Pb), kobber (Cu) og antimon (Sb) i bekker som renner ut fra Gimlemoen skyte- og øvingsfelt i Kristiansand. Dette har ført til at fiskevann ...
  • Global vessel traffic model 

   Olsen, Øystein (2012-11-01)
   A global vessel traffic model is necessary to assess the performance of future satellite AIS systems. This document describes such a model and how it was developed. In most areas, this model utilizes AIS data recorded by ...
  • Globale trender 

   Alme, Vårin; Beadle, Alexander W.; Diesen, Sverre; Hansbø, Morten; Aarønæs, Lars (2020-05-06)
   Denne utgaven av VITEN skrives i en tid med økt spenning mellom stormaktene. Vi ser et mer selvhevdende Russland. Vi ser større usikkerhet i Europa etter Brexit og valget av Donald Trump som president i USA. Samtidig har ...
  • Globale trender mot 2040 - et oppdatert fremtidsbilde 

   Author::Beadle, Alexander William; Author::Diesen, Sverre; Author::Nyhamar, Tore; Author::Bostad, Eline Knarrum (2019-07-05)
   Denne rapporten analyserer den fremtidige utviklingen i Norges globale omgivelser de neste 15–25 årene, og diskuterer mulige implikasjoner for Forsvaret og norsk forsvarsplanlegging. Dagens trusselbilde fremstår som mer ...
  • Globale trender mot 2040 - implikasjoner for Forsvarets rolle og relevans 

   Beadle, Alexander William; Diesen, Sverre (2015-11-03)
   Frem til i dag, har Norges strategiske situasjon vært kjennetegnet av at vi er en småstat med en stormakt til nabo i øst, at forsvar av Norge beror på alliert hjelp, og at havområdene rundt oss har en særlig nasjonal ...
  • Globalisation and the future of terrorism - patterns and predictions 

   Lia, Brynjar; Hansen, Annika (2000)
   The present report is a continuation of the work presented in previous reports on an analytical framework for the study of terrorism and asymmetric threats, on the potential for terrorist strikes against infrastructure, ...
  • Glysin som en del av det akutte resusciteringsregimet etter skuddskader hos gris - modulering av den tidlige inflammatoriske responsen 

   Gundersen, Yngvar; Vaagenes, Per; Andersen, JM; Dreiem, Anne; Haugen, AH; Myhre, Oddvar; Reistad, Trine; Sterri, Sigrun; Thrane, Ingjerd (2003)
   As part of a training course in Traumatology and War Surgery organised by the Norwegian Defence Medical Headquarter at Lahaugmoen camp we have used glycine as part of the immediate resuscitation regime after gunshot injuries ...
  • Grafiske skytetabeller for 155 mm artilleri 

   Haarseth, Egil (2007)
   The artillery uses graphical firing tables as backup to determine firing data when the fire control system does not function. Graphical firing tables are easy and quick to use compared to tabular firing tables. The graphical ...
  • A graphics-independent computer program for radio communications calculations 

   Åsen, Walther (2006)
   A simple program written in the C programming language is documented. The code is given the name CalcRadio and calculates the effects of radiowave propagation, antenna gain, interference and jamming. The program treats ...
  • The GREAC cell used to establish constitutive models for powder type materials 

   Moxnes, John F.; Frøyland, Øyvind (2009)
   In this report a theoretical and experimental study of a glass powder (diameter of 40-80 μm) is made to establish a constitutive material model by using the GREAC (Gauged REActive Confinement) cell. The GREAC cell is simply ...
  • Group communication in mobile military networks 

   Brose, Margrete Allern; Hauge, Mariann (2012-02-13)
   In both national and international tactical operations there is an increasing demand for electronic information that is wanted anytime, anywhere. This demand for information exchange is expected to increase even more in ...
  • The growing gap between force and power 

   Kjølberg, Anders; Egeberg, Halvor S. (2001)
   The use military force in order to influence other actors has always been both costly and controversial. The main argument in the report is that the use of military force is less cost-efficient than before, in spite of ...
  • Grunnlagsdata for spørreundersøkelsen "Karriere i Hæren" 

   Strand, Kari Røren (2011-01-25)
   FFI- prosjektet ”Forskning på årskull” er en del av Forsvarsdepartementets satsning for å øke rekrutteringen av kvinner til Forsvaret og bedre mangfoldet i organisasjonen. Sentrale oppgaver for prosjektet er å skaffe ...