Now showing items 1256-1275 of 1945

  • Pakistans kjernevåpenprogram 

   Toft, Heidi Kristine (2004)
   Pakistan is believed to have acquired its nuclear force by extensive import, smuggling, espionage and alleged assistance from China. The most important incident is presumed to be the espionage on enrichment centrifuge ...
  • Part I: Allied Warrior 2004 - pilot study and analysis of cross-cultural organizational issues 

   Bjørnstad, Anne Lise (2005)
   FFI-project 879 Network Based Defense in Operations aims to increase the understanding of the transformation of the Norwegian Armed Forces toward NBD, including both theoretical and empirical examinations of the concept, ...
  • Part II: Allied Warrior 2004 - pilot study and analysis of cross-cultural organizational issues 

   Bjørnstad, Anne Lise (2006)
   FFI-project 879 Network Based Defense in Operations aims to increase the understanding of the transformation of the Norwegian Armed Forces toward NBD, including both theoretical and empirical examinations of the concept, ...
  • Paths to global Jihad: Radicalisation and recruitment to terror networks - proceedings from a FFI seminar, Oslo, 15 March 2005 

   Bokhari, Laila; Hegghammer, Thomas; Lia, Brynjar; Nesser, Petter; Tønnessen, Truls H. (2006)
   In order to effectively combat international terrorism, government authorities need to understand the process of recruitment to violent Islamist or jihadist movements. In this report, the Transnational Radical Islamism ...
  • Pattern of Life – in a maritime military context 

   Blix, Tom Arild; Aronsen, Morten (2022-02-01)
   Norwegian Defence Research Establishment (FFI) has, on request from the Norwegian Joint Headquarters (NJHQ), conducted a study of “Pattern of Life (PoL)”. The expression Pattern of Life (PoL) has been used for some years ...
  • Påvirkes fisk og skalldyr av dumpet ammunisjon? – en undersøkelse i fire dumpefelt for krigsetterlatenskaper 

   Johnsen, Arnt (2021-09-09)
   FFI har undersøkt innhold av ammunisjonsrelaterte stoffer i fisk og skalldyr fanget i dumpefelt for ammunisjon, for å kartlegge opptak og risiko ved konsum. Det er gjort fangst av biota i Malangen, Skjerstadfjorden, ...
  • Påvirkning og robusthet på sosiale medier –resultater og erfaringer fra piloteksperiment 

   Bjørnstad, Anne Lise (2023-01-27)
   Uønsket og fiendtlig påvirkning gjennom digitale medier representerer en sentral trussel mot norsk sikkerhet ifølge EOS (etterretnings-, overvåkings- og sikkerhets)-tjenestene. Mer kunnskap om de psykologiske faktorene som ...
  • Påvirkningsoperasjoner i sosiale medier - oversikt og utfordringer 

   Bergh, Arild (2020-06-17)
   Formålet med denne rapporten er todelt: å gi en omfattende oversikt over hvordan stater bruker sosiale medier for å prøve å påvirke befolkningen i andre land, og å undersøke hvordan slike operasjoner har blitt håndtert. ...
  • Påvisning av biologiske stridsmidler ved bruk av real-time PCR 

   Fykse, Else Marie; Olsen, Jaran Strand; Skogan, Gunnar (2004)
   Genetic methods are nowadays considered indispensable for identification of microorganisms. Such methods are used in the field of food safety, clinical diagnostics of humans and animals and for identification of biological ...
  • Påvisning av biologiske trusselstoffer - et studium av teknologier og metoder for bruk i Forsvaret 

   Blatny, Janet Martha; Fykse, Else Marie; Olsen, Jaran Strand (2005)
   This report describes various methods for detection and identification of biological (B) threat agents and different technical devices that may be used for military purposes. Various approaches may be used for B-detection ...
  • Påvisning av biologiske trusselstoffer - teknologiinnspill til FS 07 

   Blatny, Janet Martha; Fykse, Else Marie; Olsen, Jaran Strand (2006)
   This report describes various methods for detection and identification of biological (B) threat agents and different technical devices that may be used for military purposes. Various approaches may be used for B-detection ...
  • Påvisning av Legionella spp. i luft ved Borregaard 

   Blatny, Janet Martha; Skogan, Gunnar; Reif, Bjørn Anders Pettersson (2007)
   Rapporten beskriver et samarbeidsprosjekt mellom Forsvarets forskningsinstitutt (FFI), Folkehelseinstituttet, Telelab AS og Borregaard for å undersøke om ����� legionellabakterier kan påvises i luft ����� legionellabakterier ...
  • Påvisning av næringsmiddelpatogener med PCR 

   Olsen, Jaran Strand; Fykse, Else Marie; Skogan, Gunnar; Blatny, Janet Martha; Opsahl, Morten (2006)
   Denne rapporten beskriver bruken av den molekylære metoden ”Polymerase Chain Reaction” (PCR) for identifisering av utvalgte sykdomsfremkallende bakterier i næringsmidler. Arbeidet er basert på et samarbeidsprosjekt mellom ...
  • Påvisning av pepperspray i tekstiler 

   Opstad, Aase Mari; Røen, Bent Tore; Gilljamm, Berit Harstad; Bjerkeseth, Leif Haldor (2015-09-29)
   Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) ble lørdag 15. februar 2014 anmodet av Oslo brann- og redningsetat (OBRE) om å undersøke klær fra en person som var blitt påført en spray av ukjent type. FFI mottok klærne lørdag kveld ...
  • PBXN-109 med RS-RDX : aldringsstudier II : prøver aldret ved 70 grader C i 21 uker 

   Nevstad, Gunnar Ove (2004)
   Questions have been asked about the stability of Reduced Sensitivity RDX (RS-RDX) with regard to reversion of shock sensitivity during the lifecycle of a PBX. To study if there are changes in product properties of PBXN-109 ...
  • PBXN-109 med RS-RDX aldringsstudier - I 

   Nevstad, Gunnar Ove (2004)
   Two crystal charges of RS- RDX (Reduced Sensitivity) quality has been used for production of PBXN-109 to characterize properties as shock sensitivity and critical diameter. Questions have been asked about the stability of ...
  • PBXN-110 studier 

   Nevstad, Gunnar Ove (2006)
   The PBXN-110 composition has been used to test the quality of HMX crystals. PBXN-110 is a cast cure PBX containing an inert binder system and HMX. A ratio of 3:7 between HMX class 2 and class 3 and a filler content ...
  • PCBs oppførsel i luft, vann, jord og sediment 

   Voie, Øyvind Albert (2000)
   The literature on the fate and transport of PCB in air, soil, water and sediment has been reviewed. The sorption of PCB is primarily controlled by the distribution of organic material in soils and sediments. While the ...
  • Peacekeeping and the modernized Russian armed forces 

   Bruusgaard, Kristin Ven (2007)
   Siden Sovjetunionens sammenbrudd har militærreform stått sentralt på den politiske agendaen i Kreml. Militærreformens uttalte siktemål har vært å omskape mobiliseringsforsvaret til et moderne forsvar med de strukturelementer ...
  • Peilemetoder 

   Slåstad, Arne (2003)
   Determination of the positions of emitters is an important aspect in electronic reconnaissance and electronic warfare. The growth of the techniques of direction finding has been an evolution from the earliest methods based ...