Now showing items 1820-1825 of 1825

  • XML and Web Services Security 

   Nordbotten, Nils Agne (2008)
   Denne rapporten gir en oversikt over sikkerhetsstandarder for XML og Web services. Rapporten omfatter blant annet XML Signature, XML Encryption, XML Key Management Specification (XKMS), WS-Security, WS-Trust, WS-SecureCo ...
  • XML Based Certificate Management 

   Fongen, Anders (2008)
   The need for key management in SOA-based systems is addressed in this report. The report starts with a presentation of key management principles and a discussion of the problem posed by the PKI (Public Key Infrastructure) ...
  • Yrkeshygieniske undersøkelser av arbeid med tennhetter til håndvåpenammunisjon ved NAMMO Bakelittfabrikken AS 

   Voie, Øyvind Albert; Johnsen, Ida Vaa; Bøifot, Kari Oline (2014-06-02)
   På oppdrag fra NAMMO Bakelittfabrikken AS har FFI undersøkt arbeidsmiljøet knyttet til noen spesielle arbeidsoppgaver på fabrikken. FFI fikk i oppdrag å undersøke om de ansatte kunne eksponeres for helseskadelige stoffer ...
  • Ytelsen av standard HF-modemer på norske breddegrader 

   Jodalen, Vivianne (2000)
   The high latitude HF channel has been measured and characterised in terms of Doppler spread, delay spread and signalto-noise ratio. The performance of data modems has been determined over a comprehensive range of simulated ...
  • ZnGep2-based optical parametric oscillator for µm generation 

   Arisholm, Gunnar; Lippert, Espen; Stenersen, Knut; Rustad, Gunnar; Nicolas, Stephane (2004)
   Operation of a ZnGeP2-based optical parametric oscillator (OPO) for generation of 8-11 μm radiation is studied. The primary source used to pump the OPO is a KTP-based OPO pumped by a Nd:YAG laser, giving up to 2 mJ pump ...
  • Økonomisk usikkerhetsanalyse i levetidsperspektivet - metode til bruk i spesielle forsvarsinvesteringer 

   Hoff, Erlend; Sendstad, Cecilie (2014-12-16)
   For Forsvaret er økonomisk usikkerhetsanalyse et verktøy for å fastsette prosjekters styringsrammer og usikkerhetsavsetning, og i tillegg et viktig verktøy for håndtering av risiko. I så henseende kan prosessen med å ...