Now showing items 2034-2053 of 2876

  • Radar i APS-systemer 

   Kvifte, Lars (2003)
   FFI-project 798, “Anti-Armour Weapons beyond 2000” has performed a study on active protection systems (APS). As part of this work, this report discusses the performance of radars. First the report presents requirements ...
  • Radar imager for Mars’ subsurface experiment—RIMFAX 

   Hamran, Svein-Erik; Paige, David A.; Amundsen, Hans E. Foss; Berger, Tor; Brovoll, Sverre; Carter, Lynn; Hanssen, Leif; Dypvik, Henning; Eide, Jo; Eide, Sigurd; Ghent, Rebecca; Helleren, Øystein; Kohler, Jack; Mellon, Mike; Nunes, Daniel C.; Plettemeier, Dirk; Rowe, Kathryn; Russell, Patrick; Øyan, Mats Jørgen (2020-11-03)
   The Radar Imager for Mars’ Subsurface Experiment (RIMFAX) is a Ground Penetrating Radar on the Mars 2020 mission’s Perseverance rover, which is planned to land near a deltaic landform in Jezero crater. RIMFAX will add a ...
  • Radar sensitivity to human heartbeats and respiration 

   Aardal, Øyvind; Brovoll, Sverre; Paichard, Yoann; Berger, Tor; Lande, Tor Sverre; Hamran, Svein-Erik (2015)
   Human heartbeats and respiration can be detected from a distance using radar. This can be used for medical applications and human being detection. It is useful to have a system independent measure of how detectable the ...
  • Radar trusel varsler for F-5 jagerfly 

   Bugge-Asperheim, Per (1972)
  • Radaravbildning av mål i bevegelse (ISAR) - teori, metoder og signalprosessering 

   Korsbakken, Erik; Hamran, Svein-Erik; Sparr, Trygve (2000)
  • Radardekning med ulike refraktivitetsprofiler i et maritimt miljø 

   Østenstad, Petter (2008)
   Sjøforsvaret har anskaffet nye fregatter og missiltorpedobåter med avanserte radarsystemer. For å kunne utnytte disse sensorene optimalt, er meteorologisk informasjon en avgjørende faktor. Per i dag gjøres det ikke målinger ...
  • Radardekningssimulator - fysikk 

   Olsen, Karl Erik (2002)
   Project 726 has developed a multistatic radar coverage prediction tool for frequencies above 100MHz. Various physical effects such as reflection, diffraction, refraction, attenuation due to precipitation and atmospheric ...
  • Radardeteksjon av UVA under interferens fra vindturbiner 

   Author::Johnsen, Terje; Author::Finden, Erlend; Author::Torvik, Børge (2018-12-14)
   Økt nasjonal vindkraftutbygging har ført til nye konsesjonssøknader der Forsvaret er en viktig høringsinstans. For Forsvaret er det derfor relevant med mer kunnskap om hvordan vindturbiner påvirker radarytelse. Denne ...
  • RADARSAT-2 new modes 

   Hannevik, Tonje Nanette (2012-07-10)
   RADARSAT-2 has provided new and better opportunities for spaceborne monitoring of vessel traffic and fishing activities because of better flexibility in choice of resolution, polarisation and look direction. Due to user ...
  • Radikal islamisme i Pakistan og Kashmir - fra lokal til global jihad 

   Bokhari, Laila (2005)
   This study surveys the different radical Islamic groups operating in the Pakistani/Kashmiri geographical context. It aims at providing an overview of the groups themselves and the historical and political context in which ...
  • RADIKALISERING – En studie av mobilisering, forebygging og rehabilitering 

   Author::Sandrup, Therese; Author::Weiss, Nerina; Author::Skiple, Alida; Author::Hofoss, Espen (2018-09-14)
   Å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme. Vold som virkemiddel for å fremme politiske, ideologiske eller religiøse mål bryter med grunnleggende verdier. Det truer den enkeltes og samfunnets sikkerhet. Terrorangrep, ...
  • Radio-Frequency Interference Considerations for Utility of the Galileo E6 Signal Based on Long-Term Monitoring by ARFIDAAS 

   Morrison, Aiden J; Sokolova, Nadezda; Gerrard, Nicolai; Rødningsby, Anders; Rost, Christian; Ruotsalainen, Laura (2023)
   The extent to which navigation signals in the E6 band may be impacted by shared spectrum allocations might be underappreciated. This paper presents top-level observations from a multi-year international radio frequency ...
  • Radiolinjer 

   Skogen, Erling (red) (Forsvarets forskningsinstitutt, 2004)
   En av de fremste prosjektene ved FFI etter etableringen i 1946 var utviklingen av mikrobølge radiolinjer. Telefonsambandet i Norge var i ytterst dårlig forfatning og ved Avd R satte en raskt i gang å utvikle utstyr for ...
  • A Radon-Transform-Based Image Noise Filter - With Applications to Multibeam Bathymetry 

   Landmark, Knut; Solberg, Anne H Schistad; Albregtsen, Fritz; Austeng, Andreas; Hansen, Roy Edgar (2015)
   This paper describes a linear-image-transform-based algorithm for reducing stripe noise, track line artifacts, and motion-induced errors in remote sensing data. Developed for multibeam bathymetry (MB), the method has also ...
  • Rammeverk for framdriftsvurderinger knyttet til norsk støtte i Faryab-provinsen i Afghanistan 

   Hennum, Alf Christian; Eggereide, Bård; Rutledal, Frode; Marthinussen, Elin (2011-01-14)
   Denne rapporten presenterer utviklingen av et rammeverk for å måle utviklingen i samfunn der det internasjonale samfunn intervenerer. Arbeidet er rettet inn mot å studere Faryab i Afghanistan fordi det er her Norge har ...
  • Rammeverk for risikovurdering av kritiske samfunnsfunksjoner 

   Bruvoll, Janita; Stavland, Brynhild (2021-02-01)
   I denne rapporten er det utviklet et rammeverk for risikovurdering av de kritiske samfunnsfunksjonene som søker å ivareta resiliensperspektivet. Fordelen med et slikt perspektiv er vektleggingen av å opprettholde ...
  • Range and Doppler walk in DVB-T based Passive Bistatic Radar 

   Christiansen, Jonas Myhre; Olsen, Karl Erik (2010)
   This paper analyzes the effects of range and Doppler walk for a Digital Video Broadcast - Terrestrial based Passive Bistatic Radar of both simulated and experimental data. Range and Doppler walk cause energy dispersal ...
  • Range localication of 10-100 km shots by means of an endfire array and a waveguide invariant 

   Søstrand, Knut A. (2002)
   During a shallow-water acoustic experiment, signals from small explosions were recorded on an endfire horizontal array. The experiment took place in open waters with relatively slow changes of the water depth with range. ...