Now showing items 2866-2871 of 2871

  • ZnGep2-based optical parametric oscillator for µm generation 

   Arisholm, Gunnar; Lippert, Espen; Stenersen, Knut; Rustad, Gunnar; Nicolas, Stephane (2004)
   Operation of a ZnGeP2-based optical parametric oscillator (OPO) for generation of 8-11 μm radiation is studied. The primary source used to pump the OPO is a KTP-based OPO pumped by a Nd:YAG laser, giving up to 2 mJ pump ...
  • Øke bemanningen i Forsvaret i dramatisk nedgangskonjunktur? En samfunnsøkonomisk vurdering 

   Lindgren, Petter Y.; Presterud, Ane Ofstad (2021)
   Koronapandemien har resultert i kraftige fall i etterspørsel, produksjon og sysselsetting i Norge og internasjonalt. Arbeidsledigheten i Norge er nå unormalt høy. Arbeidsøkonomisk litteratur har påvist at det er kostbart ...
  • Økonomisk analyse ved FFI 

   Author::Sendstad, Cecilie; Author::Kvalvik, Sverre (Forsvarets forskningsinstitutt, 2019-01)
   Økonomene ved FFI er premissleverandører for langtidsplanlegging og effektivisering i Forsvaret. Som FFI-forsker vil du jobbe i et ungt, dynamisk miljø og får gode muligheter til videre utvikling og kompetansebygging.
  • Økonomisk statshåndverk, teknologisk utvikling og implikasjoner for norsk sikkerhet – en forstudie 

   Waage, Kristin; Lindgren, Petter Y. (2022-11-07)
   Den teknologiske utviklingen vil endre hvordan stater kan benytte økonomiske virkemidler for å fremme sine interesser i internasjonal politikk, men dette er i liten grad behandlet i eksisterende litteratur om økonomisk ...
  • Økonomisk usikkerhetsanalyse i levetidsperspektivet - metode til bruk i spesielle forsvarsinvesteringer 

   Hoff, Erlend; Sendstad, Cecilie (2014-12-16)
   For Forsvaret er økonomisk usikkerhetsanalyse et verktøy for å fastsette prosjekters styringsrammer og usikkerhetsavsetning, og i tillegg et viktig verktøy for håndtering av risiko. I så henseende kan prosessen med å ...
  • Økonomiske virkemidler for å oppnå strategiske mål – en oversikt 

   Author::Waage, Kristin; Author::Lindgren, Petter Y.; Author::Kvalvik, Sverre Nyhus; Author::Haukland, Martin; Author::Isaksen, Thomas Blaauw; Author::Moe, Odin Dager (2021-03-05)
   Tradisjonelt har en stat benyttet militære maktmidler for å forsvare sin suverenitet, territorium og befolkning. Det er nå økende fokus på hvordan også virkemidler innen det økonomiske domenet kan benyttes av en stat for ...