Now showing items 779-798 of 2876

  • A factual clarification and chemical-technical reassessment of the 1921 Oppau explosion disaster - the unforeseen explosivity of porous ammonium sulfate nitrate fertilizer 

   Kristensen, Tor Erik (2016-10-04)
   The Oppau factory was a chemical production facility constructed by the leading German chemical company BASF in the time period shortly before the First World War. The facility was located along the river Rhine, a few ...
  • Faen, jeg skulle blitt grenader, vært litt Johnny Enkeltmann før jeg tok det videre – motivasjonsfaktorer, rekruttering, seleksjon og bibeholdelse av grenaderer og befal i Hæren 

   Author::Hellum, Nina (2019-01-22)
   Denne studien er en del av et tverrfaglig arbeid hvor FFI har sett på førstegangstjenesten som rekrutteringsbrønn for videre karriere i Forsvaret. Gjennom 2 feltarbeid og 53 semistrukturerte intervjuer, i tillegg til ...
  • Fallout in Norwegian milk in 1959 

   Lund, Lars; Bergh, Helge; Lillegraven, Arne; Finstad, Gerd; Michelsen, Odd Bjørge; Hvinden, Thorleif (1960)
  • Falske nyheter som sjanger 

   Author::Alme, Vårin (2019-06-04)
   Falske nyheter blir i økende grad ansett som et sikkerhetspolitisk anliggende. Dette fordrer forskning på spørsmål som hva falske nyheter er, og hvorfor de etterligner nyhetssjangeren. Hvorfor anvendes falske nyheter som ...
  • Faryab survey - wave 4 

   Eggereide, Bård; Marthinussen, Elin (2012-03-08)
   The Faryab Survey wave 4 was conducted in October 2011. The questionnaire used in the survey has been developed by the Norwegian Defence Research Establishment (FFI) in co-operation with the Norwegian-led Provincial ...
  • Faryab Survey - wave 5 

   Eggereide, Bård; Barstad, Andreas (2012-10-10)
   Wave 5 of the Faryab Survey was conducted in April and May 2012. The questionnaire used in the survey has been developed by the Norwegian Defence Research Establishment (FFI) in co-operation with the Norwegian-led Provincial ...
  • Faryab Survey - wave 6 

   Eggereide, Bård; Martinussen, Svein Erlend; Marthinussen, Elin; Barstad, Andreas (2012-12-17)
   Wave 6 of the Faryab Survey was conducted in October/November 2012. The questionnaire used in the survey has been developed by the Norwegian Defence Research Establishment (FFI) in co-operation with the Norwegian-led ...
  • Faryab survey : wave 1 

   Marthinussen, Elin; Rutledal, Frode; Eggereide, Bård; Hennum, Alf Christian (2010)
   The Faryab Survey Wave 1 was conducted late April 2010. The questionnaire used in the survey has been developed by the Norwegian Defence Research Establishment (FFI) in cooperation with the Norwegian-led Provincial ...
  • Faryab survey : wave 2 

   Marthinussen, Elin; Rutledal, Frode; Eggereide, Bård; Hennum, Alf Christian (2010)
   The Faryab Survey Wave 2 was conducted October/November 2010 by the agency Afghan Center for Socio-Economic and Opinion Research (ACSOR). The questionnaire used in the survey has been developed by the Norwegian Defence ...
  • Faryab survey wave 8 : a year after the redeployment of Norwegian forces from Faryab 

   Marthinussen, Elin; Nordli, David; Eggereide, Bård (2014-01-24)
   Wave 8 of the Faryab Survey was conducted in October 2013. The questionnaire used in the survey has been developed by the Norwegian Defence Research Establishment (FFI) in cooperation with the Norwegian-led Provincial ...
  • Faryab Survey wave 9 - two years after the redeployment of Norwegian forces from Faryab 

   Marthinussen, Elin; Eggereide, Bård (2015-06-09)
   Wave 9 of the Faryab Survey was conducted in October 2014. The questionnaire used in the survey has been developed by the Norwegian Defence Research Establishment (FFI) in co-operation with the Norwegian-led Provincial ...
  • Faryab Survey – wave 3 

   Eggereide, Bård; Marthinussen, Elin (2011-05-31)
   The Faryab Survey wave 3 was conducted in April 2011 by the agency Afghan Center for SocioEconomic and Opinion Research (ACSOR). The questionnaire used in the survey has been developed by the Norwegian Defence Research ...
  • Fast and robust image processing algorithms based on approximations to order statistics 

   Palm, Hans Christian (2018)
   A test system with four cameras in the infrared and visual spectra is under development at FFI (The Norwegian Defence Research Establishment). The system can be mounted on a high speed jet aircraft, but may also be used ...
  • Fast heating tube test of MCX-6100 - EMTAP 41 Test 

   Nevstad, Gunnar Ove; Heiberg, Ole Martin; Haugom, Ole (2017-02-24)
   During STANAG 4170 qualification of the MCX-6100 composition the EMTAP 41 fast heating tube test has been carried out. Two of the seven tested tubes produced three and two fragments respectively during reaction and have ...
  • Fast heating tube test of MCX-8100 EMTAP 41 Test 

   Nevstad, Gunnar Ove; Heiberg, Ole Martin; Haugom, Ole (2017-05-10)
   The EMTAP 41 fast heating tube test has been carried out during STANAG 4170 qualification of MCX-8100. Seven tubes have been tested and all open up by a burning or degree 1 reaction with no fragmentation. The recovered ...
  • FASTmap: A Multi-Layer Sliding Gridmap for Arbitrary Types 

   Rørstad, Håkon Yssen; Krogstad, Thomas Røbekk (2022-06-20)
   This report presents the Fixed Area Sliding Template map (FASTmap), a versatile and efficient C++ mapping framework for storing arbitrary and heterogeneous data types in a sliding grid map. The framework was first developed ...
  • Fatah al-Islam in Lebanon: Between global and local Jihad 

   Gade, Tine (2007)
   Denne rapporten tar for seg den militante sunniekstremistiske gruppen Fatah al-Islam (FAI), som ble dannet i det nordlige Libanon i november 2006. Rapporten stiller fire hovedspørsmål: Hvordan oppsto Fatah al-Islam og dets ...
  • Får sårbare grupper hjelpen de trenger ved CBRN-hendelser? 

   Unknown author (Forsvarets forskningsinstitutt, 2023-03)
   Noen mennesker er spesielt sårbare ved kjemikalieulykker, branner og andre katastrofer. Likevel vet vi lite om hvilke behov de har, og disse gruppene er sjelden inkludert i planlegging og øvelser. Kjemiske, biologiske, ...
  • Feasibility and benefits of converting the Iranian heavy water research reactor IR-40 to a more proliferation-resistant reactor 

   Willig, Thomas Mo (2011-12-14)
   This master thesis examines a policy proposal presented by former Deputy Director-General for Safeguards in the International Atomic Energy Agency, Olli Heinonen, as a means to get Iran back to the negotiation table over ...