Now showing items 2861-2871 of 2871

  • XML and Web Services Security 

   Nordbotten, Nils Agne (2008)
   Denne rapporten gir en oversikt over sikkerhetsstandarder for XML og Web services. Rapporten omfatter blant annet XML Signature, XML Encryption, XML Key Management Specification (XKMS), WS-Security, WS-Trust, WS-SecureCo ...
  • XML and Web services security standards 

   Nordbotten, Nils Agne (2009)
   XML and Web services are widely used in current distributed systems. The security of the XML based communication, and the Web services themselves, is of great importance to the overall security of these systems. Furthermore, ...
  • XML Based Certificate Management 

   Fongen, Anders (2008)
   The need for key management in SOA-based systems is addressed in this report. The report starts with a presentation of key management principles and a discussion of the problem posed by the PKI (Public Key Infrastructure) ...
  • Yrkeshygieniske undersøkelser av arbeid med tennhetter til håndvåpenammunisjon ved NAMMO Bakelittfabrikken AS 

   Voie, Øyvind Albert; Johnsen, Ida Vaa; Bøifot, Kari Oline (2014-06-02)
   På oppdrag fra NAMMO Bakelittfabrikken AS har FFI undersøkt arbeidsmiljøet knyttet til noen spesielle arbeidsoppgaver på fabrikken. FFI fikk i oppdrag å undersøke om de ansatte kunne eksponeres for helseskadelige stoffer ...
  • Ytelsen av standard HF-modemer på norske breddegrader 

   Jodalen, Vivianne (2000)
   The high latitude HF channel has been measured and characterised in terms of Doppler spread, delay spread and signalto-noise ratio. The performance of data modems has been determined over a comprehensive range of simulated ...
  • ZnGep2-based optical parametric oscillator for µm generation 

   Arisholm, Gunnar; Lippert, Espen; Stenersen, Knut; Rustad, Gunnar; Nicolas, Stephane (2004)
   Operation of a ZnGeP2-based optical parametric oscillator (OPO) for generation of 8-11 μm radiation is studied. The primary source used to pump the OPO is a KTP-based OPO pumped by a Nd:YAG laser, giving up to 2 mJ pump ...
  • Øke bemanningen i Forsvaret i dramatisk nedgangskonjunktur? En samfunnsøkonomisk vurdering 

   Lindgren, Petter Y.; Presterud, Ane Ofstad (2021)
   Koronapandemien har resultert i kraftige fall i etterspørsel, produksjon og sysselsetting i Norge og internasjonalt. Arbeidsledigheten i Norge er nå unormalt høy. Arbeidsøkonomisk litteratur har påvist at det er kostbart ...
  • Økonomisk analyse ved FFI 

   Author::Sendstad, Cecilie; Author::Kvalvik, Sverre (Forsvarets forskningsinstitutt, 2019-01)
   Økonomene ved FFI er premissleverandører for langtidsplanlegging og effektivisering i Forsvaret. Som FFI-forsker vil du jobbe i et ungt, dynamisk miljø og får gode muligheter til videre utvikling og kompetansebygging.
  • Økonomisk statshåndverk, teknologisk utvikling og implikasjoner for norsk sikkerhet – en forstudie 

   Waage, Kristin; Lindgren, Petter Y. (2022-11-07)
   Den teknologiske utviklingen vil endre hvordan stater kan benytte økonomiske virkemidler for å fremme sine interesser i internasjonal politikk, men dette er i liten grad behandlet i eksisterende litteratur om økonomisk ...
  • Økonomisk usikkerhetsanalyse i levetidsperspektivet - metode til bruk i spesielle forsvarsinvesteringer 

   Hoff, Erlend; Sendstad, Cecilie (2014-12-16)
   For Forsvaret er økonomisk usikkerhetsanalyse et verktøy for å fastsette prosjekters styringsrammer og usikkerhetsavsetning, og i tillegg et viktig verktøy for håndtering av risiko. I så henseende kan prosessen med å ...
  • Økonomiske virkemidler for å oppnå strategiske mål – en oversikt 

   Author::Waage, Kristin; Author::Lindgren, Petter Y.; Author::Kvalvik, Sverre Nyhus; Author::Haukland, Martin; Author::Isaksen, Thomas Blaauw; Author::Moe, Odin Dager (2021-03-05)
   Tradisjonelt har en stat benyttet militære maktmidler for å forsvare sin suverenitet, territorium og befolkning. Det er nå økende fokus på hvordan også virkemidler innen det økonomiske domenet kan benyttes av en stat for ...