Now showing items 2192-2211 of 2876

  • Safe application of lithium and lithium ion batteries 

   Hasvold, Øistein (2010)
   The purpose of this report is to give a minimum of information for the safe use and assembling of batteries. The requirements for battery safety circuits are described as well as the most common use of devices such as ...
  • Safe storage of ammonium nitrate products –scientific framework for government regulations 

   Kristensen, Tor Erik; Osnes, Andreas Nygård (2022-10-27)
   Ammonium nitrate (AN) is a solid chemical compound of paramount significance in the field of agriculture, as a high-nitrogen fertilizer component, and in the formulation of blasting explosives having major civilian ...
  • Safety aspects of large lithium batteries 

   Hasvold, Øistein; Forseth, Sissel; Johannessen, Tom C.; Lian, Torleif (2007)
   A battery containing 294 cells in the form of 7 modules of 42 DD lithium / sulfuryl chloride cells in a 7S6P configuration exploded during in-line inspection pigging of a 30” gas pipeline in April 1999. The gas pressure ...
  • Sagnac interferometer for differential rotation rate measurement 

   Vines, Lasse (2002)
   The development of a fiber optic sensor for measurement of the differential rotation rate between two parallell axis is reported. Different designs based on the Sagnac Interferometer are considered, and a design for use ...
  • Sakkyndigrapport etter inspeksjon av et nikkel metallhydridbatteri som hadde vært årsak til en brann 

   Hasvold, Øistein (2016-02-05)
   FFI ble anmodet av IF forsikring ved Reidar Skrunes om å bidra til at årsaken til at en Apollo undervannsscooter brant opp under lading av batteriet ble avklart. Batteriet var bygget opp av 20 stk. NEXcell DD celler. Det ...
  • Samarbeid mellom Forsvaret og industrien innen programområdet INI 

   Skogstad, Arne K.; Warberg, Erik N. (2006)
   This report is focused on the Defence Information and Communication infrastructure (INI). The Ministry of Defence Policy guidelines are quite ambitious regarding the further development of INI, and focus on the importance ...
  • Samfunnsmessige konsekvenser av bortfall av elektrisk kraft - hva skjer med oss når strømmen blir borte? 

   Henriksen, Stein (2001)
   This report focuses on the modern society’s dependency on electric power and the impacts of power blackouts. This study is an integral part of the Protection of Society 3 (BAS3)-project, which studies the vulnerability ...
  • Samfunnsmessige konsekvenser ved transportsvikt 

   Hoff, Erlend (2003)
   This report scrutinises the impact a serious failure in the transportation system will have on the public community. The report is part of the project “BAS4 - Measures to reduce vulnerability in the transport sector”. The ...
  • Samfunnssikkerhet mot 2030 - utviklingstrekk 

   Author::Sellevåg, Stig Rune; Author::Brattekås, Kjersti; Author::Bruvoll, Janita Andreassen; Author::Buvar, Paul Magnus Hjertvik; Author::Fardal, Harald; Author::Farsund, Bodil; Author::Fykse, Else-Marie; Author::Gisnås, Hallvar; Author::Hellesø-Knutsen, Kristin; Author::Kirkhorn, Simen; Author::Nystuen, Kjell Olav; Author::Olsen, Richard; Author::Seehuus, Rikke Amilde (2020-02-02)
   Hvordan kommer verden og Norge til å utvikle seg fram mot 2030, og hvordan kan utviklingen påvirke vår samfunnssikkerhet? Denne rapporten belyser forventet utvikling i sikkerhetspolitiske, økonomiske, sosiale, klimamessige og ...
  • Samfunnsutvikling frem mot 2030 – utfordringer for politiet, PST og påtalemyndigheten 

   Sellevåg, Stig Rune; Bergh, Arild; Bruvoll, Janita; Høibråten, Steinar; Jacobsen, Hedda Lærum; Strand, Martin; Barland, Bjørn (2021-05-20)
   Denne rapportens formål har vært å beskrive hva samfunnsutviklingen kan bety for det fremtidige utfordringsbildet som politiet, Politiets sikkerhetstjeneste (PST) og påtalemyndigheten kan møte frem mot 2030. Det fremtidige ...
  • Samfunnsøkonomisk beslutningsgrunnlag for heving av særaldersgrensen 

   Author::Lindgren, Petter Y.; Author::Hanson, Torbjørn (2019-05-20)
   For å imøtekomme de pågående demografiske endringene i det norske samfunnet, har blant annet særaldersgrensene i offentlige stillinger blitt et tema for potensielle reformer. I forsvars¬sektoren har det de siste årene ...
  • Samfunnsøkonomiske virkninger av heving av særaldersgrensen – del 1 – verdsettelse av økt arbeidstilbud 

   Author::Lindgren, Petter Y.; Author::Hanson, Torbjørn (2018-09-18)
   For å imøtekomme de pågående demografiske endringene i det norske samfunnet, har blant annet særaldersgrensene i offentlige stillinger blitt et tema for potensielle reformer. I forsvarssektoren har det de siste årene ...
  • Samfunnsøkonomiske virkninger av heving av særaldersgrensen – del 2 – ikke-prissatte virkninger 

   Author::Lindgren, Petter Y.; Author::Hanson, Torbjørn (2019-05-06)
   For å imøtekomme de pågående demografiske endringene i det norske samfunnet, har blant annet særaldersgrensene i offentlige stillinger blitt et tema for potensielle reformer. I forsvarssektoren har det de siste årene ...
  • Samhandlingskonsept for operasjoner - et mulig konsept og eksperimentskisser 

   Sundfør, Hans Olav (2006)
   FFI studies future management and interaction concepts for network enabled operations through FFI project 879 “NBF i operasjoner”. An important part of this work is to develop possible future management concepts and ...
  • Samhandlingskonsept for operasjoner - konseptdimensjoner 

   Sundfør, Hans Olav (2006)
   FFI studies future management concepts for network enabled operations through FFI project 879 “NBF i operasjoner”. An important part of this work is to develop possible future management concepts and subsequently test ...
  • Sammendrag av rapporten "Vurdering av samfunnets behov for sivile beskyttelsestiltak" 

   Grunnan, Tonje (2017-12-06)
   Notatet gir et kort sammendrag av FFI-rapport 16/01234, “Vurdering av samfunnets behov for sivile beskyttelsestiltak”, som er unntatt offentlighet, jf. § 21 i Offentleglova.
  • Sammenheng mellom konsentrasjon av PCB i sedimenter, sjøvann og biota 

   Rossland, Helle Kristin; Johnsen, Arnt (2005)
   FFI has conducted a study to get knowledge of the concentration of PCB in seawater along the Norwegian coast and how these levels are related to the levels of PCB found in sediments and biota. A total of seven locations ...
  • Sammenlikning av metoder for å måle og modellere biotilgjengelighet av metaller i avrenningsvann fra skyte- og øvingsfelt 

   Author::Aaneby, Jorunn; Author::Johnsen. Ida Vaa; Author::Mariussen, Espen (2018-11-12)
   Avrenningsvann fra Forsvarets skyte- og øvingsfelt kan inneholde konsentrasjoner av bly (Pb), kobber (Cu), sink (Zn) og antimon (Sb) som kan utgjøre en risiko for skadelige effekter på vannlevende organismer. Det er først ...
  • Sammensatte læringssystemer og læringsfellesskap på nett 

   Author::Elstad, Ann-Kristin; Author::Darisiro, Ramin; Author::Langvik, Gerny; Author::Gran, Cecilie Jackbo (2017-12-06)
   Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) har i samarbeid med Forsvarets høgskole (FHS) gjennomført en omfattende casestudie for å undersøke betydningen av sammensatte læringssystemer som et rammeverk for mer fleksibel læring ...
  • Sampling and identification of Legionella spp. at Borregaard Ind. Ltd. 

   Blatny, Janet Martha; Skogan, Gunnar; Reif, Bjørn Anders Pettersson; Andreassen, Øyvind; Thomassen, Gunn Merethe; Aarskaug, Tone; Fykse, Else Marie; Olsen, Jaran Strand (2007)
   Befolkningen i Sarpsborg/Fredrikstad-området opplevde et utbrudd forårsaket av Legionella pneumophila serogruppe 1 i mai 2005 hvor 56 personer ble registrert smittet. Skrubberanlegget ved Borregaard i Sarpsborg ble ...