Now showing items 835-854 of 2648

  • Forsvarsindustrien i Norge – statistikk 2020 

   Pedersen, Jon Olav (2021-09-10)
   Statistikken for 2020 viser at utvalget av norske forsvarsvirksomheter leverer ca.17 % av Forsvarets totale materiellinvesteringer. Forsvarsindustrien i Norge rapporterer en vekst i forsvarsrelatert omsetning på 20 % fra ...
  • Forsvarssektorens investeringer i EBA – kostnadsendringer og forsinkelser i gjennomføringsfasen 

   Johnson, Alexander Urnes; Jensen, Anders Elvegård (2022-09-23)
   Forsvarssektoren besitter store mengder eiendom, bygg og anlegg (EBA) og benytter vesentlige ressurser til investering innenfor EBA. I 2022 planlegges det investeringer for 3,5 milliarder kroner, noe som tilsvarer 5,5 ...
  • Forsvarssektorens miljø- og klimaregnskap 2014 

   Nybakke, Even; Utstøl-Klein, Simon; Melnes, Marte; Prydz, Petter Andre; Voie, Øyvind Albert (2015-04-30)
   Rapportene “Forsvarssektorens miljø- og klimaregnskap” utgis årlig og gir oversikt over resultat og utvikling for sentrale miljøaspekter i forsvarssektoren over tid, herunder avfall, energi, drivstoff, ammunisjon, vann, ...
  • Forsvarssektorens miljø- og klimaregnskap for 2012 

   Reistad, Trine; Fjellheim, Kristin; Prydz, Petter Andre; Longva, Kjetil Sager (2013-04-30)
   Rapportene ”Forsvarssektorens miljøregnskap” utgis hvert år og har til hensikt å identifisere de mest betydningsfulle områder av virksomheten der tiltak kan iverksettes for å redusere miljøbelastningene fra forsvarssektorens ...
  • Forsvarssektorens miljø- og klimaregnskap for 2013 

   Reistad, Trine; Fjellheim, Kristin; Prydz, Petter Andre; Longva, Kjetil Sager (2014-04-30)
   Rapportene «Forsvarssektorens miljø- og klimaregnskap utgis hvert år og har til hensikt å identifisere områder av virksomheten der tiltak kan iverksettes for å redusere miljøbelastningen fra forsvarssektorens aktiviteter. ...
  • Forsvarssektorens miljø- og klimaregnskap for 2015 

   Utstøl-Klein, Simon; Melnes, Marte; Karsrud, Tove Engen; Prydz, Petter Andre (2016-04-30)
   Rapportene “Forsvarssektorens miljø- og klimaregnskap” utgis årlig av Forsvarets Forskningsinstitutt og er basert på innrapporterte tall til Forsvarssektorens miljødatabase (MDB) fra sektoren med dens etater samt ...
  • Forsvarssektorens miljø- og klimaregnskap for 2016 

   Utstøl, Simon; Melnes, Marte; Karsrud, Tove Engen; Prydz, Petter Andre (2017-03-31)
   Rapportene “Forsvarssektorens miljø- og klimaregnskap” utgis årlig av Forsvarets Forskningsinstitutt og er basert på innrapporterte tall til Forsvarssektorens miljødatabase (MDB) fra sektoren samt avtalepartnere tilknyttet ...
  • Forsvarssektorens miljø- og klimaregnskap for 2017 

   Author::Utstøl, Simon; Author::Gohli, Jostein; Author::Karsrud, Tove Engen; Author::Prydz, Petter Andre (2018-05-11)
   Rapporten “Forsvarssektorens miljø- og klimaregnskap” utgis årlig av Forsvarets Forskningsinstitutt og er basert på innrapporterte tall til Forsvarssektorens miljødatabase (MDB) fra sektoren samt avtalepartnere tilknyttet ...
  • Forsvarssektorens miljø- og klimaregnskap for 2018 

   Author::Utstøl, Simon; Author::Gohli, Jostein; Author::Karsrud, Tove Engen; Author::Prydz, Petter (2019-03-06)
   Sammendrag Rapporten “Forsvarssektorens miljø- og klimaregnskap” utgis årlig av Forsvarets forskningsinstitutt og er basert på innrapporterte tall til forsvarssektorens miljødatabase (MDB) fra sektoren i tillegg til ...
  • Forsvarssektorens miljø- og klimaregnskap for 2019 

   Kirkhorn, Simen; Karsrud, Tove Engen; Prydz, Petter (2020-08-24)
   Rapporten “Forsvarssektorens miljø- og klimaregnskap” utgis årlig av Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) og er basert på innrapporterte tall til forsvarssektorens miljødatabase (MDB) fra sektoren i tillegg til avtalepartnere ...
  • Forsvarssektorens miljø- og klimaregnskap for 2020 

   Author::Kirkhorn, Simen; Author::Karsrud, Tove Engen; Author::Prydz, Petter Andre (2021-04-30)
   Rapporten “Forsvarssektorens miljø- og klimaregnskap” utgis årlig av Forsvarets forskningsinstitutt og er basert på innrapporterte tall til forsvarssektorens miljødatabase (MDB) fra sektoren i tillegg til avtalepartnere ...
  • Forsvarssektorens miljø- og klimaregnskap for 2021 

   Kirkhorn, Simen; Karsrud, Tove Engen; Prydz, Petter (2022-05-02)
   Rapporten «Forsvarssektorens miljø- og klimaregnskap» utgis årlig av Forsvarets forskningsinstitutt og er basert på innrapporterte tall til forsvarssektorens miljødatabase (MDB) fra sektoren i tillegg til avtalepartnere ...
  • Forsvarssektorens miljødatabase (MDB) - brukerstøtte for personell med miljøansvar 

   Reistad, Trine; Fjellheim, Kristin; Prydz, Petter Andre; Longva, Kjetil Sager (2014-04-30)
   Rapporten gir en beskrivelse av forsvarssektorens miljødatabase (MDB) som system og som verktøy for miljøledelse (MLED) i forsvarssektoren. Denne vil kunne benyttes av forsvarssektorens personell som brukerstøtte til ...
  • Forsvarssektorens miljøregnskap for 2007 

   Reistad, Trine; Ringnes, Hege; Myhre, Oddvar; Longva, Kjetil Sager (2008)
   English summary The environmental impact of the Norwegian Defence is accounted and published every year. The objective of these reports is to evaluate the state of the environmental management system (EMS) in the sector; ...
  • Forsvarssektorens miljøregnskap for 2008 

   Ringnes, Hege; Myhre, Oddvar; Reistad, Trine; Longva, Kjetil Sager (2009)
   Rapportene ”Forsvarssektorens miljøregnskap” utgis hvert år. Hensikten er å vise status for miljøledelse i forsvarssektoren, presentere miljøpåvirkningene fra forsvarssektorens aktiviteter og identifisere de mest betydningsfulle ...
  • Forsvarssektorens miljøregnskap for 2009 

   Reistad, Trine; Myhre, Oddvar; Longva, Kjetil Sager; Bratland, Håkon (2010)
   Rapportene ”Forsvarssektorens miljøregnskap” utgis hvert år. Hensikten er å identifisere de mest betydningsfulle områder av virksomheten der tiltak kan settes inn for å redusere miljøbelastningene fra forsvarssektoren. ...
  • Forsvarssektorens miljøregnskap for 2010 

   Ringnes, Hege; Reistad, Trine; Myhre, Oddvar; Prydz, Petter Andre; Longva, Kjetil Sager (2011-04-30)
   Rapportene ”Forsvarssektorens Miljøregnskap” utgis hvert år. Hensikten er å identifisere de mest betydningsfulle områder av virksomheten der tiltak kan iverksettes for å redusere miljøbelastningene fra forsvarssektorens ...
  • Forsvarssektorens miljøregnskap for 2011 

   Ringnes, Hege; Fjellheim, Kristin; Myhre, Oddvar; Prydz, Petter Andre; Longva, Kjetil Sager (2012-04-30)
   Rapportene ”Forsvarssektorens Miljøregnskap” utgis hvert år. Hensikten er å identifisere de mest betydningsfulle områder av virksomheten der tiltak kan iverksettes for å redusere miljøbelastningene fra forsvarssektorens ...
  • Forsvarsteknologiske trender – en overordnet analyse av teknologiens betydning for et effektivt og relevant forsvar 

   Unknown author (2019-11)
   I denne rapporten peker FFI på noen av de teknologiene som har størst betydning for Forsvaret, både på kort og litt lengre sikt. Teknologi er et gjennomgripende fenomen med fundamental påvirkning på utviklingen i sektoren. ...
  • Forsøk med hvitt fosfor røykgranater med nærhetsbrannrør og anslagsbrannrør - vurdering av miljømessige forhold og røykskjermingsegenskaper 

   Karsrud, Tove; Wulvik, Erik; Strømseng, Arnljot; Johnsen, Arnt; Oddan, Asbjørn; Langseth, Jan Olav; Longva, Kjetil Sager (2007)
   The Norwegian Defence Research Establishment (FFI) has conducted firings of white phosphorus smoke grenades with proximity and impact fuses in order to evaluate the differences in smoke screen properties, creation of ...