Now showing items 835-854 of 2529

  • Frekvenskonvertering ved hjelp av punktprøvingsteknikker 

   Thoresen, Thomas (2011-09-12)
   Formålet med denne rapporten er å utgi Thomas Thoresens masteroppgave ”Frekvenskonvertering ved hjelp av punktprøvingsteknikker – En alternativ metode for å flytte bredbåndede RF-signaler opp og ned i frekvens” som ble ...
  • Fremstilling av TPEG, og herding og karakterisering av TPEG-baserte polymermatriser 

   Mørkeseth, Hanne; Sørensen, Silje Holm (2020-06-26)
   Polyetylenglykol kopolymer (TPEG) har blitt syntetisert og herdet for å teste om den kan brukes som bindemiddel i rakettdrivstoff. Foruten ti synteser av TPEG ble én syntese av en kopolyeter bestående av Velvetol H250 ...
  • Fremstilling og karakterisering av polymermatriser 

   Author::Løberg, Lise Pernille (2019-12)
   Dette arbeidet omhandler studier av polymermatriser som kan være aktuelle som bindemidler i fast rakettdrivstoff. I alt 37 polyuretanprøver ble fremstilt, der en rekke parametere ble variert, blant annet prepolymer, ...
  • Fremstilling og testing av PBXN-109 med fransk I-RDX 

   Nevstad, Gunnar Ove (2002)
   PBXN-109 has been produced with French I-RDX and two types of Dyno produced RDX and tested with regard to shock sensitivity. Other tested properties are viscosity/pot-life and mechanical properties. The shock sensitivity ...
  • Fremstilling og testing av PBXN-110 

   Nevstad, Gunnar Ove (2009)
   To partier av HMX krystaller med krystallfordeling tilsvarende klasse 2 og 3 har vært benyttet til fremstilling av PBXN-110 med 87.2 vektprosent HMX. Hensikten med fremstilling av PBXN110 var å studere om benyttede ...
  • Fremtidens autonome ubemannede kapasiteter i Sjøforsvaret 

   Hareide, Odd Sveinung; Relling, Tore; Pettersen, André; Sauter, Alexander; Mjelde, Frode Voll; Ostnes, Runar (2018)
   Sjøforsvaret har en lang historie med å utnytte ny teknologi for å øke den operative evne. Denne artikkelen tar sikte på å gi leseren økt forståelse av hva autonomi er, og hvordan dette kan nyttiggjøres i Sjøforsvaret. ...
  • Fremtidens infanteribataljon - soldatens helhetssystem 

   Lausund, Rune (2000)
   The Dismounted Soldier System is an important part of the future Infantry. This report describes some main elements in the Dismounted Soldier System, discusses the system’s contribution to force effectiveness, estimates ...
  • Fremtidens internasjonale operasjoner 

   Norheim-Martinsen, Per M.; Nyhamar, Tore; Kjølberg, Anders; Kjeksrud, Stian; Ravndal, Jacob Aasland (2011-10-10)
   Denne rapporten presenterer seks nye scenarioklasser for internasjonale operasjoner med operative krav for fremtidens landmakt. Hensikten er å styrke grunnlaget for Forsvarets langtidsplanlegging og stimulere til debatt ...
  • Fremtidens landmakt - veivalg mot en fremtidig norsk landmakt i balanse 

   Johansen, Iver; Sundfør, Hans Olav; Hoff, Erlend (2012-09-05)
   FFI-prosjekt ”Fremtidens landmakt” startet opp januar 2009 og ble avsluttet 31. desember 2011. Mandatet har vært å analysere fremtidige strukturløsninger for Hæren og Heimevernet. Prosjektet har vært innrettet mot å støtte ...
  • Fremtidig valutausikkerhet i kampflyanskaffelsen 

   Bergland, Anniken Borgen; Nordvang, Erlend Urdsøn (2021-05-18)
   Stortinget vedtok i 2012 at Norge skulle anskaffe 52 kampfly av typen F-35 i perioden 2015 til 2025. Per oktober 2020 er det estimert at 85 prosent av de resterende anskaffelseskostnadene vil påløpe i USD, noe som betyr ...
  • Fremtidige utfordringer for Forsvarets logistikk – en trendanalyse 

   Lien, Guro; Strand, Kari Røren (2011-02-08)
   Formålet med denne rapporten er å se nærmere på et utvalg trender som kan påvirke Forsvarets logistikk i fremtiden. Rapporten begynner med de store globale trendene, som klimaendringer og globale makroøkonomiske trender. ...
  • Frequency agility radar with overlapping pulses and sparse reconstruction 

   Akhtar, Jabran; Olsen, Karl Erik (2018)
   The use of frequency agility has a proven track record in radar systems. Altering the radar carrier frequency over shorter intervals improves the detection capabilities for slowly fluctuating targets and increases jamming ...
  • Friction studies related to wear of gun barrels 

   Moxnes, John F.; Frøyland, Øyvind (2005)
   In this article a study of the wear of the 12.7 mm gun barrel is performed. Two new measuring methods have been developed to study the wear rates. Electron probe microscopy was also used. Theoretical and experimental ...
  • Friskere, raskere, sterkere? – en kvantitativ analyse av medisinske og fysiske krav til førstegangstjeneste 

   Author::Køber, Petter Kristian (2017-08-31)
   Medisinske og fysiske krav til førstegangstjeneste er viktige, ikke bare for at Forsvaret skal få godt egnede soldater, men også for at de vernepliktige ikke skal utsettes for urimelige belastninger og påkjenninger. Hvis ...
  • From F-16 to F-35 - Optimizing the Training of Pilots in the Royal Norwegian Air Force 

   Fauske, Maria Fleischer; Hoff, Erlend Øby (2016)
   The Norwegian Armed Forces will soon make the largest investment in its history. It plans to spend $8 billion to replace the Royal Norwegian Air Force’s existing fleet of F-16 aircraft with 52 new F-35 aircraft. The Norwegian ...
  • From food defence to food supply chain integrity 

   Davidson, Rebecca K.; Antunes, Wilson; Madslien, Elisabeth Henie; Belenguer, José; Gerevini, Marco; Torroba Perez, Tomas; Prugger, Raffaello (2017)
   Purpose Consumer confidence in the European food industry has been shaken by a number of recent scandals due to food fraud and accidental contamination, reminding the authors that deliberate incidents can occur. Food ...
  • FTSP tidssynkronisering for trådløs sensornettverk - evaluering og tilpasning 

   Pham, Vinh; Larsen, Erlend (2012-10-01)
   Trådløse sensornettverk (WSN) har mange potensielle nyttige anvendelser både i militær sammenheng og i det sivile samfunn. Eksempler på dette er overvåking og perimetersikring, helserelaterte sensornettverk eller sensornettverk ...
  • Fuel cell systems for long-endurance autonomous underwater vehicles – challenges and benefits 

   Weydahl, Helge; Gilljam, Martin; Lian, Torleif; Johannessen, Tom Cato; Holm, Sven Ivar; Hasvold, Jon Øistein (2019)
  • Full characterization of spatial coregistration errors and spatial resolution in spectral imagers 

   Torkildsen, Hans Erling; Skauli, Torbjørn (2018)
   For multi- and hyperspectral imagers, the integrity of the spectral information depends critically on the spatial coregistration between bands. There is at present no commonly accepted way to fully specify coregistration ...
  • Fully adaptive radar for track update-interval control 

   Christiansen, Jonas Myhre; Olsen, Karl Erik; Smith, Graeme E. (2018)
   A fully adaptive radar framework has been proposed in recent publications, and this paper will implement the framework in an adaptive update rate application for a tracking radar. A cost function is developed to balance ...