Now showing items 21-26 of 26

  • RIMFAX - A Ground Penetrating Radar for NASA's next Mars Rover Mission 

   Unknown author (Forsvarets forskningsinstitutt, 2018-09)
   The RIMFAX radar is developed at the Norwegian Defence Research Establishment (FFI) and selected by NASA to be one of the science instruments on board the NASA rover to Mars in 2020.
  • Robust kommunikasjons-infrastruktur for samhandling i krise 

   Unknown author (Forsvarets forskningsinstitutt, 2014-11)
   Kan nye digitale tjenester bidra til mer effektive brann -og redningsinnsatser i Norge, og hvor robuste er disse løsningene, gitt den eksisterende kommunikasjonsinfrastrukturen?
  • Teknologiske trender Muligheter og utfordringer for fremtidens forsvar 

   Unknown author (Forsvarets forskningsinstitutt, 2020-05)
   Ny teknologi har potensial til å endre måten krig utkjempes på, og kan påvirke utfallet av konflikter og maktbalansen mellom stater. Å holde seg oppdatert på teknologi i rask utvikling kan hjelpe beslutningstakere med ...
  • Trender som påvirker Forsvarets kommunikasjonsinfrastruktur 

   Unknown author (Forsvarets forskningsinstitutt, 2019-05)
   Forsvaret må utnytte pågående teknologiutvikling innenfor kommunikasjonsinfrastrukturer for å kunne løse sine oppgaver i fremtiden.
  • Triaxial collaboration 

   Unknown author (Forsvarets forskningsinstitutt, 2015-08)
   There are vigorous connections between the work and research carried out at FFI, and development and production in both large and small Norwegian business enterprises. The most advanced products delivered by the Norwegian ...
  • Økonomisk analyse ved FFI 

   Author::Sendstad, Cecilie; Author::Kvalvik, Sverre (Forsvarets forskningsinstitutt, 2019-01)
   Økonomene ved FFI er premissleverandører for langtidsplanlegging og effektivisering i Forsvaret. Som FFI-forsker vil du jobbe i et ungt, dynamisk miljø og får gode muligheter til videre utvikling og kompetansebygging.