Now showing items 11-26 of 26

  • Kjernevåpen – Hva er et kjernevåpen? 

   Unknown author (Forsvarets forskningsinstitutt, 2023-04)
   Sprengkraften i kjernevåpen kommer fra energi frigjort fra et enormt antall atomkjerner.
  • LYBIN – fast and accurate sonar performance prediction 

   Unknown author (2022-01)
   LYBIN uses a broad set of parameters to accurately calculate the probability of detecting objects in a given area under water with the use of sonar technology. As this probability changes with environmental properties, LYBIN ...
  • LYBIN – rask og nøyaktig modellering av sonarytelse 

   Unknown author (2022-01)
   LYBIN er et vel etablert og mye brukt sonarprediksjonsverktøy eid av Forsvarsmateriell (FMA) og FFI. Det brukes operativt i det norske sjøforsvaret og av en rekke andre nasjoner, og har blitt modifisert og forbedret for ...
  • Meld fra til politiet om du finner disse 

   Unknown author (Forsvarets forskningsinstitutt, 2017-08)
   Under 2. verdenskrig hadde tyske okkupasjonsstyrker med seg utstyr for å oppdage kjemiske stridsmidler. Etter krigen ble noe av utstyret gravd ned nær tyske militærbaser eller dumpet i havet. I dag kan utstyret dukke opp ...
  • MilSpace2 – Spectrum monitoring dual satellite system 

   Unknown author (Forsvarets forskningsinstitutt, 2023-10)
   The MilSpace2 satellite system will demonstrate the military use of a microsatellite spectrum monitor-ing system. The mission will build on experience from the Norwegian NorSat-3 and the Dutch BRIK-II missions.
  • Next generation base defense system 

   Unknown author (Forsvarets forskningsinstitutt, 2023-03)
   How autonomy and new technology can improve security at military bases and civilian facilities. Sist oppdatert mars 2023.
  • NorSat-3 Skipsovervåking med navigasjonsradardetektor 

   Unknown author (Forsvarets forskningsinstitutt, 2021-04)
   I 2019 sendes mikrosatellitten NorSat-3 opp med en radardetektor utviklet ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI). Det skal gi bedre oversikt over skipstrafikken i norske farvann.
  • NorSat-3 - Ship Surveillance with a Navigation Radar Detector 

   Unknown author (Forsvarets forskningsinstitutt, 2021-04)
   The NorSat-3 micro satellite will be launched into space during 2020 with a radar detector developed at the Norwegian Defence Research Establishment (FFI). It will provide improved surveillance capability of the shipping ...
  • Norway and UN Peacekeeping Trends 

   Unknown author (Forsvarets forskningsinstitutt, 2018-03)
   The number of UN peacekeepers worldwide is at its highest since the end of the Cold War. In Norway, however, there has been a shift in prioritizations from UN to NATO operations.
  • Ontologibasert dataintegrasjon 

   Unknown author (Forsvarets forskningsinstitutt, 2015-06)
   Informasjonssystemene i nettverksbasert forsvar er ofte utviklet og vedlikeholdt for separate formål uten felles grensesnitt eller datamodell. Ontologibasert datain-tegrasjon bruker virtuelle grensesnitt for å løse ...
  • RIMFAX - A Ground Penetrating Radar for NASA's next Mars Rover Mission 

   Unknown author (Forsvarets forskningsinstitutt, 2018-09)
   The RIMFAX radar is developed at the Norwegian Defence Research Establishment (FFI) and selected by NASA to be one of the science instruments on board the NASA rover to Mars in 2020.
  • Robust kommunikasjons-infrastruktur for samhandling i krise 

   Unknown author (Forsvarets forskningsinstitutt, 2014-11)
   Kan nye digitale tjenester bidra til mer effektive brann -og redningsinnsatser i Norge, og hvor robuste er disse løsningene, gitt den eksisterende kommunikasjonsinfrastrukturen?
  • Teknologiske trender Muligheter og utfordringer for fremtidens forsvar 

   Unknown author (Forsvarets forskningsinstitutt, 2020-05)
   Ny teknologi har potensial til å endre måten krig utkjempes på, og kan påvirke utfallet av konflikter og maktbalansen mellom stater. Å holde seg oppdatert på teknologi i rask utvikling kan hjelpe beslutningstakere med ...
  • Trender som påvirker Forsvarets kommunikasjonsinfrastruktur 

   Unknown author (Forsvarets forskningsinstitutt, 2019-05)
   Forsvaret må utnytte pågående teknologiutvikling innenfor kommunikasjonsinfrastrukturer for å kunne løse sine oppgaver i fremtiden.
  • Triaxial collaboration 

   Unknown author (Forsvarets forskningsinstitutt, 2015-08)
   There are vigorous connections between the work and research carried out at FFI, and development and production in both large and small Norwegian business enterprises. The most advanced products delivered by the Norwegian ...
  • Økonomisk analyse ved FFI 

   Author::Sendstad, Cecilie; Author::Kvalvik, Sverre (Forsvarets forskningsinstitutt, 2019-01)
   Økonomene ved FFI er premissleverandører for langtidsplanlegging og effektivisering i Forsvaret. Som FFI-forsker vil du jobbe i et ungt, dynamisk miljø og får gode muligheter til videre utvikling og kompetansebygging.