Now showing items 1-7 of 7

  • Adsorption and degradation of chemical warfare agents on oxides 

   Mo, Kristi; Sellevåg, Stig Rune (2011-11-10)
   The adsorption and degradation of chemical warfare agents and their simulants on oxides have been reviewed. As part of the work, the physics of adsorption and desorption phenomena have also been reviewed, together with ...
  • Adsorption of simulants for chemical warfare agents on glass fibre reinforced nylon 6 studied by FTIR spectroscopy 

   Rydså, Line; Mo, Kristi; Tønsager, Janne; Sellevåg, Stig Rune (2013-01-10)
   The adsorption of vapours and liquids of triethyl phosphate (TEP), trimethyl phosphate (TMP), dimethyl methylphosphonate (DMMP), dichlorophosphate (MDCP) and phosphorus(V) oxychloride (TCP) on glass fibre reinforced nylon ...
  • Forsvarsanalysen 2022 

   Skjelland, Espen; Berg-Knutsen, Espen; Arnfinnsson, Brynjar; Diesen, Sverre; Glærum, Sigurd; Guttelvik, Mona Sagsveen; Kvalvik, Sverre; Mørkved, Torgeir; Olsen, Karl Erik; Sellevåg, Stig Rune; Sendstad, Cecilie; Strand, Kari Røren; Voldhaug, Jan Erik (2022-03-15)
   FFI-prosjektet «Strategiske forsvarsanalyser» ble opprettet 1. januar 2021. Forsvars-departementet (FD) er oppdragsgiver, og forsvarssjefen er sektorens hovedrepresentant. Prosjektets hovedprodukt er en årlig analyse som ...
  • Ikke-destruktiv metode for test av aktivkullfiltre 

   Busmundrud, Odd; Sellevåg, Stig Rune (2010)
   En ikke-destruktiv metode for test av aktivkullfiltre er beskrevet. Metoden er basert på at en ubetydelig mengde av et ufarlig stoff som adsorberes sterkt av filteret, injiseres oppstrøms filteret ved hjelp av en ...
  • Samfunnsutvikling frem mot 2030 – utfordringer for politiet, PST og påtalemyndigheten 

   Sellevåg, Stig Rune; Bergh, Arild; Bruvoll, Janita; Høibråten, Steinar; Jacobsen, Hedda Lærum; Strand, Martin; Barland, Bjørn (2021-05-20)
   Denne rapportens formål har vært å beskrive hva samfunnsutviklingen kan bety for det fremtidige utfordringsbildet som politiet, Politiets sikkerhetstjeneste (PST) og påtalemyndigheten kan møte frem mot 2030. Det fremtidige ...
  • Sivil støtte til Forsvaret – en funksjonsbasert tilnærming for modellering av totalforsvarsevne 

   Sellevåg, Stig Rune (2022-05-18)
   Formålet med dette arbeidet har vært å utvikle nye metoder for analyse av totalforsvarsevnen som skal understøtte den nasjonale og allierte forsvarsinnsatsen. Basert på systemtenkning for komplekse systemer, har et ...
  • Utviklingen av nye IoT-baserte infrastrukturer i samfunnet – utfordringer for nasjonal sikkerhet (revidert rapport) 

   Farsund, Bodil Hvesser; Søndrol, Torkjel; Nystuen, Kjell Olav; Hornfelt, Lars; Sellevåg, Stig Rune; Pham, Vinh (2022-03-07)
   Bakgrunnen for denne studien er at man forventer en stor vekst i bruk av Internet of Things (IoT) i hele samfunnet, ikke minst i forbindelse med at 5G bygges ut. IoT vil i økende grad bli brukt til å underholde oss, gjøre ...