Now showing items 1-4 of 4

  • Cyberdomenet, cybermakt og norske interesser 

   Kveberg, Torbjørn; Johnsen, Siw Tynes (2014-03-05)
   Formålet med denne rapporten er å belyse hvordan cyberdomenet og cybermakt er relevant for norske interesser i en globalisert verden. Denne kunnskapen skal bidra i prosjektets videre arbeid med Forsvarets mulige fremtidige ...
  • Cyberoperasjoner i et statsperspektiv – utfordringer og analytiske verktøy for militær kontekst 

   Thuv, Aasmund; Enemo, Geir; Kveberg, Torbjørn (2023-06-30)
   FFI-prosjekt «Forsvarets bruk av det elektromagnetiske og digitale rom» har blant annet som formål å gjøre forsvarssektoren bedre i stand til å gjøre helhetlige vurderinger og forbedringer av cyberoperasjoner. Det gjelder ...
  • Småstatsnarrativ i internasjonale operasjoner 

   Alme, Vårin; Kveberg, Torbjørn (2020-12-09)
   Fremmedstatlig påvirkning er i løpet av de siste årene blitt en utfordring for vestlige stater, deriblant Norge. I møte med denne utfordringen ser flere av disse statene – også Norge – til lærdommer fra den siste tidens ...
  • Teknologiske og samfunnsmessige utviklingstrekk av betydning for nasjonale sikkerhetsinteresser i et 2030-perspektiv 

   Klepper, Karina Barnholt; Bentstuen, Ole Ingar; Bergh, Arild; Broen, Torgeir; Kveberg, Torbjørn; Lindgren, Petter Y.; Sivertsen, Eskil Grendahl; Sjøvik, Øyvind; Svenes, Knut; Waage, Kristin; Windvik, Ronny (2023-05-09)
   Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) har gitt Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) i oppdrag å belyse teknologiske og samfunnsmessige utviklingstrekk av særskilt betydning for nasjonal sikkerhet. Dette skal bidra til utdypende ...