Now showing items 1-16 of 16

  • Ammunisjon med utarmet uran : bakgrunn og virkninger 

   Høibråten, Steinar; Dullum, Ove; Aas, Pål (2001)
   The report initially discusses the physical properties of depleted uranium and the uses of this material. Weapons applications are presented in detail. This is followed by an extensive discussion of possible health effects ...
  • Blindgjengerfaren i Hjerkinn skytefelt : en statistisk analyse 

   Dullum, Ove (2003)
   Hjerkinn Firing Range is in the process of being abandoned, and will in a few years be opened for unrestricted public access. However, the area will for the foreseeable future be contaminated with unexploded ordnance that ...
  • Blindgjengerfaren i regionfelt Østlandet 

   Dullum, Ove (2005)
   This report contains an assessment of the risk level exposed on civilians hiking in the Firing Range East (Regionfelt Østlandet) which is in the process of being established. The foreseen activity may produce in the order ...
  • Cluster weapons - military utility and alternatives 

   Dullum, Ove (2008)
   This report is made through the sponsorship of the Royal Norwegian Ministry of Foreign Affairs. Its purpose is to get an overview of the military utility of cluster munitions, and to find to which degree their capacity ...
  • Emission of gas and dust from small arms 

   Dullum, Ove; Johnsen, Arnt Magne; Sundem-Eriksen, Lasse (2016-01-29)
   The background for this investigation is the health related problems experienced by some units of the Norwegian Armed Forces after the introduction of so-called “non-leaded” ammunition for small arms. These problems were ...
  • Materialer for ballistisk beskyttelse 

   Skriudalen, Stian; Dullum, Ove; Bergsrud, Svein Morten; Wulvik, Erik (2009)
   Metaller har fra tidenes morgen vært brukt både som våpen og beskyttelse. Teknologi for bearbeiding ble tidlig utviklet, og råvarene var tilgjengelige. Metaller er de materialene, innenfor beskyttelsessammenheng, med ...
  • Minutes of the 2004 Annual Meeting of ANNC WGIII 

   Dullum, Ove (2004)
   This report contains the minutes of the annual meeting of the Anglo Netherlands Norwegian Cooperation Working Group III on Warheads (ANNC WGIII) held at FFI, Kjeller 23rd - 24th September 2004.
  • On the retention and acquisition of cluster munitions 

   Dullum, Ove; Justen, Detlev (2009)
   This report has been written upon request from The Royal Norwegian Ministry of Foreign Affairs as a contribution to the follow-up on the Convention on Cluster Munitions. This convention was signed by more than 90 nations ...
  • Program for generering av 2D sikkerhetsmaler 

   Dullum, Ove; Grandum, Øyvind (2007)
   A computer program for generating Weapon Danger Areas (2D) is developed. The program is an add-on module to the cartographic software ArcGIS/ArcView from ESRI. This report documents the algorithms utilized, and demonstrates how ...
  • Risikovurderinger og kriterier ved øvingsskyting som berører sivil grunn 

   Dullum, Ove; Grandum, Øyvind (2021-03-12)
   Formålet med rapporten er å belyse hvilke kriterier som bør legges til grunn når man må drive øvingsskyting hvor deler av sikkehetsmalen for skytingen blir liggende utenfor skytefeltets grenser, det vil si på sivil grunn. ...
  • The Rocket Artillery reference book 

   Dullum, Ove (2010)
   This report contains a general overview of the current state of rocket artillery. Its aim is to give a complete picture of the technology, capacity and distribution of these types of weapon. Although the principles of ...
  • RTP 103.014 FFI 1.2.2 TR 103 Overview of the Norwegian testing 

   Dullum, Ove; Elvebakken, Dag; Antonsen, Gard; Lilleborge, Jørn; Fjeldly, Tor A.; Sagsveen, Bendik (2006)
   This document is generated in Work Element 1.2.2 and forms a part of the Norwegian contribution to WEAO project Europa 103.014 ”Lightweight low cost carbon fibre composite materials and structures for Armoured Fighting ...
  • Rydding av blindgjengere i Hjerkinn skytefelt – sluttrapport om statistisk behandling og restrisiko 

   Dullum, Ove (2022-01-12)
   Forsvarsbygg har i tidsrommet 2006 – 2021 drevet med opprydding i Hjerkinn skytefelt i forbindelse med at nesten hele skytefeltet skal overføres til sivile myndigheter og bli en del Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark. ...
  • Ryddingen av Hjerkinn skytefelt - en oppdatert vurdering 

   Dullum, Ove (2015-02-13)
   Denne rapporten er laget på oppdrag fra Forsvarsbygg Utvikling Øst/Hjerkinn PRO. Hensikten med rapporten er å belyse kvaliteten på ryddingen av Hjerkinn skytefelt og å være et hjelpemiddel i arbeidet med å rasjonalisere ...
  • Ryddingen av Hjerkinn skytefelt - en statistisk vurdering 

   Dullum, Ove (2012-01-20)
   Hjerkinn PRO har som deloppgave å fjerne alle synlige blindgjengere i Hjerkinn skytefelt. Pr 2011 er en betydelig del av denne oppgaven gjennomført, men det er også store deler av feltet som ikke er gjennomsøkt eller som ...
  • Testing av blindgjengere fra 12,7 mm og 20 mm MP-ammunisjon mot åpen ild - risiko for utilsiktet oppvarming 

   Skriudalen, Stian; Fykse, Haakon; Dullum, Ove (2000)
   Gjennom de siste tiårene har MP-ammunisjon i kaliber 12,7 mm og 20 mm blitt mer og mer utbredt i Forsvaret. Denne ammunisjonstypen inneholder en liten, men ikke ufarlig, mengde sprengstoff. I forbindelse med rydding og ...