Now showing items 1-6 of 6

  • Ionospheric influence on X-band radio signals 

   Blix, Tom Arild; Svenes, Knut; Hoppe, Ulf (2003)
   We systematically study the possible effects of the ionosphere on radiowave propagation in the X-band. The quiet ionosphere and various types of ionosphere disturbance are considered. We place special emphasis on high ...
  • Oversikt over europeisk romværvirksomhet 

   Svenes, Knut (2002)
   During the last few years there has been a general increase of interest in space weather. Very likely this is related to the increasing understanding of the potential damage such processes can inflict on modern technological ...
  • Report on the Aspoc commissioning 

   Svenes, Knut; Narheim, Bjørn T. (2001-08-13)
   This report constitutes a summary of the commissioning activities for the Aspoc instrument on the Cluster-II satellites. This work was carried out during the autumn of 2000, and the report covers the check-out activities ...
  • Romvær - prosesser og effekter 

   Svenes, Knut (2009)
   Romvær er et begrep som dekker en rekke prosesser i jordens nære verdensrom. Felles for disse er at de alle er knyttet til vekselvirkningen mellom solen og jorden, og at de kan innvirke på en rekke teknologiske systemer ...
  • Romvær : et eksempelstudium 

   Svenes, Knut (2009)
   Denne rapporten inneholder en beskrivelse av prosesser i det nære verdensrom drevet av noen usedvanlig sterke geomagnetiske stormer i oktober/november 2003. Hovedvekten her er lagt på de effekter disse hadde på flere ...
  • Teknologiske og samfunnsmessige utviklingstrekk av betydning for nasjonale sikkerhetsinteresser i et 2030-perspektiv 

   Klepper, Karina Barnholt; Bentstuen, Ole Ingar; Bergh, Arild; Broen, Torgeir; Kveberg, Torbjørn; Lindgren, Petter Y.; Sivertsen, Eskil Grendahl; Sjøvik, Øyvind; Svenes, Knut; Waage, Kristin; Windvik, Ronny (2023-05-09)
   Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) har gitt Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) i oppdrag å belyse teknologiske og samfunnsmessige utviklingstrekk av særskilt betydning for nasjonal sikkerhet. Dette skal bidra til utdypende ...