Now showing items 1-1 of 1

    • Strategisk kommunikasjon som redskap i krisehåndtering 

      Hagen, Janne Merete; Søgaard, Henning André (2014-03-13)
      Denne rapporten er skrevet for FFI-prosjektet ”Militære informasjonsoperasjoner”, og konkluderer med at strategisk kommunikasjon (stratkom) kan være en vesentlig ressurs for Forsvaret i krisehåndtering. I gjennomføring ...