Now showing items 1-6 of 6

  • Eksponering for helsefarlige stoffer i militære operasjoner 

   Melnes, Marte (2016-10-06)
   I utenlandstjeneste kan deployert militært personell bli eksponert for et bredt spekter av kjemiske stoffer fra det operasjonelle arbeidsmiljøet. Slike stoffer medfører en risiko for negative helseeffekter på kort eller ...
  • Forsvarssektorens miljø- og klimaregnskap 2014 

   Nybakke, Even; Utstøl-Klein, Simon; Melnes, Marte; Prydz, Petter Andre; Voie, Øyvind Albert (2015-04-30)
   Rapportene “Forsvarssektorens miljø- og klimaregnskap” utgis årlig og gir oversikt over resultat og utvikling for sentrale miljøaspekter i forsvarssektoren over tid, herunder avfall, energi, drivstoff, ammunisjon, vann, ...
  • Forsvarssektorens miljø- og klimaregnskap for 2015 

   Utstøl-Klein, Simon; Melnes, Marte; Karsrud, Tove Engen; Prydz, Petter Andre (2016-04-30)
   Rapportene “Forsvarssektorens miljø- og klimaregnskap” utgis årlig av Forsvarets Forskningsinstitutt og er basert på innrapporterte tall til Forsvarssektorens miljødatabase (MDB) fra sektoren med dens etater samt ...
  • Forsvarssektorens miljø- og klimaregnskap for 2016 

   Utstøl, Simon; Melnes, Marte; Karsrud, Tove Engen; Prydz, Petter Andre (2017-03-31)
   Rapportene “Forsvarssektorens miljø- og klimaregnskap” utgis årlig av Forsvarets Forskningsinstitutt og er basert på innrapporterte tall til Forsvarssektorens miljødatabase (MDB) fra sektoren samt avtalepartnere tilknyttet ...
  • Kartlegging av tilfredshet med Forsvarets spisemesser 

   Gundersen, Yngvar; Melnes, Marte; Stenberg, Pål H.; Gulliksrud, Kristine (2016-05-25)
   Tilbudet i spisemessene bidrar vesentlig til soldatenes trivsel, motivasjon og fysiske yteevne. Denne rapporten presenterer resultater fra en undersøkelse som ble gjennomført i perioden november 2014–februar 2015 for å ...
  • Perfluorerte alkylerte stoffer (PFAS) - en litteraturstudie om PFAS i akvatiske miljø, effekter og kunnskapshull 

   Melnes, Marte; Mariussen, Espen (2017-06-02)
   Perfluorerte alkylerte stoffer (PFAS) er organiske fluorerte forbindelser brukt i en rekke industrielle og kommersielle produkter, deriblant brannskum. På grunn av omfattende bruk, persistens i miljøet og bioakkumulerende ...