Now showing items 1-14 of 14

  • Analysestøtte til militære operasjoner : utvalgte miljøer og en mulig norsk tilnærming 

   Marthinussen, Elin; Eggereide, Bård; Sendstad, Cecilie (2008)
   Gjennom operasjonsanalyse (OA) anvendes vitenskapelige metoder til støtte i beslutningsprosesser, noe som kan dras nytte av både ved planlegging og gjennomføring av militære operasjoner. En rekke nasjoner og NATO benytter ...
  • Effects-based approach to operations - teori og kobling mot nettverksbasert forsvar og manøverteori 

   Marthinussen, Elin; Dahl, Bjørn Robert (2008)
   Krigen i Georgia viser at Russland er villig til å bruke makt mot et naboland når forholdene ligger til rette for det. Den viser at Russland er i stand til å gjennomføre effektive operasjoner med høy intensitet, men også ...
  • Erfaringer med datainnsamling og analyse for å beskrive sikkerhetssituasjonen i Afghanistan 

   Ljøgodt, Håkon; Marthinussen, Elin (2009)
   Denne rapporten er skrevet som en del av prosjekt 1068: ”Metoder og modeller for analyse av freds- og lavintensitetsoperasjoner”. Fra desember 2008 har FFI en operasjonsanalytiker til stede i det norskledede PRT-et i ...
  • Faryab survey - wave 4 

   Eggereide, Bård; Marthinussen, Elin (2012-03-08)
   The Faryab Survey wave 4 was conducted in October 2011. The questionnaire used in the survey has been developed by the Norwegian Defence Research Establishment (FFI) in co-operation with the Norwegian-led Provincial ...
  • Faryab Survey - wave 6 

   Eggereide, Bård; Martinussen, Svein Erlend; Marthinussen, Elin; Barstad, Andreas (2012-12-17)
   Wave 6 of the Faryab Survey was conducted in October/November 2012. The questionnaire used in the survey has been developed by the Norwegian Defence Research Establishment (FFI) in co-operation with the Norwegian-led ...
  • Faryab survey : wave 1 

   Marthinussen, Elin; Rutledal, Frode; Eggereide, Bård; Hennum, Alf Christian (2010)
   The Faryab Survey Wave 1 was conducted late April 2010. The questionnaire used in the survey has been developed by the Norwegian Defence Research Establishment (FFI) in cooperation with the Norwegian-led Provincial ...
  • Faryab survey : wave 2 

   Marthinussen, Elin; Rutledal, Frode; Eggereide, Bård; Hennum, Alf Christian (2010)
   The Faryab Survey Wave 2 was conducted October/November 2010 by the agency Afghan Center for Socio-Economic and Opinion Research (ACSOR). The questionnaire used in the survey has been developed by the Norwegian Defence ...
  • Faryab survey wave 8 : a year after the redeployment of Norwegian forces from Faryab 

   Marthinussen, Elin; Nordli, David; Eggereide, Bård (2014-01-24)
   Wave 8 of the Faryab Survey was conducted in October 2013. The questionnaire used in the survey has been developed by the Norwegian Defence Research Establishment (FFI) in cooperation with the Norwegian-led Provincial ...
  • Faryab Survey wave 9 - two years after the redeployment of Norwegian forces from Faryab 

   Marthinussen, Elin; Eggereide, Bård (2015-06-09)
   Wave 9 of the Faryab Survey was conducted in October 2014. The questionnaire used in the survey has been developed by the Norwegian Defence Research Establishment (FFI) in co-operation with the Norwegian-led Provincial ...
  • Faryab Survey – wave 3 

   Eggereide, Bård; Marthinussen, Elin (2011-05-31)
   The Faryab Survey wave 3 was conducted in April 2011 by the agency Afghan Center for SocioEconomic and Opinion Research (ACSOR). The questionnaire used in the survey has been developed by the Norwegian Defence Research ...
  • A new beginning - the Faryab survey in post-ISAF climate (Wave 7) 

   Marthinussen, Elin; Nordli, David (2013-06-27)
   Wave 7 of the Faryab Survey was conducted in April 2013. The questionnaire used in the survey has been developed by the Norwegian Defence Research Establishment (FFI) in co-operation with the Norwegian-led Provincial ...
  • Noen teknologiske betraktninger om nyere fredsoperasjoner 

   Marthinussen, Elin (2007)
   Prosjektet Teknologi og forsvar etter 2014 (Tek14) ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) har som formål å vurdere langsiktige utviklingstrekk av militærteknologisk art og belyse mulige konsekvenser for fremtidens ...
  • OA support to PRT Meymaneh 

   Gulichsen, Steinar; Marthinussen, Elin; Eggereide, Bård (2011-01-20)
   FFI has since December 2008 deployed operational analysts to the PRT Meymaneh. This report documents experiences and lessons identified from the first three deployments. The concept for OA support is also described, in ...
  • Rammeverk for framdriftsvurderinger knyttet til norsk støtte i Faryab-provinsen i Afghanistan 

   Hennum, Alf Christian; Eggereide, Bård; Rutledal, Frode; Marthinussen, Elin (2011-01-14)
   Denne rapporten presenterer utviklingen av et rammeverk for å måle utviklingen i samfunn der det internasjonale samfunn intervenerer. Arbeidet er rettet inn mot å studere Faryab i Afghanistan fordi det er her Norge har ...