Now showing items 1-14 of 14

  • Agent Based Modelling and Simulation - applicability within OR at FFI 

   Sendstad Ole Jakob; Malerud, Stein (2007)
   Innen militære anvendelser av operasjonsanalyse utgjør simuleringsmodeller en viktig del av verktøyene. Modellene er bygget for å øke innsikten i et spesifikt system. Systemet kan for eksempel være tapsberegninger i ...
  • Bakgrunn og problemstillinger for FFI-prosjekt 797 Bakkebasert luftvern 

   Malerud, Stein; Sundfør, Hans Olav; Johansen, Lars Skaarer (2001)
   The aim of FFI-project 797 - “Ground Based Air Defence (GBAD) System” is to analyse cost effectiveness of alternative future SHORAD/MSAM concepts in support of a development and acquisition process in the Norwegian Defence ...
  • Den fremtidige personellutviklingen i Forsvaret - simuleringer med Magika2 

   Malerud, Stein (2010)
   I denne rapporten presenteres resultater fra personellsimuleringsmodellen Magika2 (Modell for alders-, grads- og kompetanseutvikling i Forsvaret) som er utviklet for å støtte analyser av den fremtidige personellstrukturen ...
  • Langtrekkende presisjonsstyrte våpen : teknologiske betraktninger 

   Hennum, Alf Christian; Malerud, Stein; Johansson, Greger (2004)
   This report discusses the technological development of long range precision weapons. The weapon systems discussed will normally have a CEP less than 30 meters and a range of more than 100 km (including the platform). The ...
  • Metode for utvikling av scenarioer til spill og øvelser 

   Malerud, Stein; Fridheim, Håvard (2013-01-22)
   Scenarioer benyttes mye innenfor analyser, planlegging, spill og øvelser for å støtte Forsvaret og innenfor samfunnssikkerhetsområdet. Det er derfor viktig for FFI å være i stand til å utvikle relevante og kvalitetssikrede ...
  • Metoder for flermålsanalyse : en oversiktsstudie fra GOAL 

   Malerud, Stein; Kråkenes, Tony (2005)
   Multiple Criteria Decision Analysis (MCDA) is a popular and powerful methodological approach to aid decisionmaking involving several and possibly conflicting goals. A multitude of MCDA methods exists; these can be categorized ...
  • Metoderammeverk for analyse av kriseberedskap og lavintensitetskonflikter illustrert ved en anvendelse på oljevernberedskap 

   Ljøgodt, Håkon; Kråkenes, Tony; Malerud, Stein (2007)
   This report describes a mulimethdolgy for analyzing complex decision problems where there is substantial uncertainty. For each step in the analysis process alternative methods are mentioned. The best choice or composition ...
  • Modelling human social behaviour in conflict environments using complex adaptive systems 

   Malerud, Stein (2008)
   Experiences from the military operations in Afghanistan and Iraq have demonstrated the importance of understanding human behaviour. In an effect-based approach to operations so called ‘behavioural targets’ are emphasised, ...
  • Operasjonsanalytiske metoder : sluttrapport fra GOAL 

   Malerud, Stein (2009)
   Operasjonsanalyse (OA) dreier seg om å støtte beslutningstakning ved å utarbeide et godt beslutningsgrunnlag. Det har i de senere år vært et økende tilfang av analyseprosjekter ved instituttet for å støtte beslutningsprosesser ...
  • Presisjonsstyrte våpen i de senere års konflikter 

   Malerud, Stein; Karlsrud, Øivind (2004)
   This report gives an overview and a discussion of the development and utilisation of long-range precision guided munitions in recent military operations – starting with Desert Storm in 1991. The open literature has been ...
  • Simuleringsmetoder innen operasjonsanalyse : en oversiktsstudie 

   Kråkenes, Tony; Ljøgodt, Håkon; Malerud, Stein (2007)
   Simulation is an important method in the field of operational research (OR). This report gives an introduction to simulation, explaining the terminology in use. Four main categories of methods are described: a) Static ...
  • Støtte til Forsvarets NbF-utvikling - sluttrapport 

   Rutledal, Frode; Fridheim, Håvard; Danielsen, Tone; Malerud, Stein (2016-06-28)
   Denne rapporten oppsummerer arbeidet og resultatene etter prosjekt 1218 “Støtte til Forsvarets NbF-utvikling”. Prosjektet ble startet opp i januar 2011 og avsluttet høsten 2015. I løpet av disse årene har prosjektet ...
  • Vurdering av måloppnåelse i nasjonale operasjoner - metode og teoretisk grunnlag 

   Malerud, Stein (2014-09-22)
   Denne rapporten beskriver en metode for vurdering av måloppnåelse. Metoden gir en strukturert fremgangsmåte basert på en resultatkjede med fem nivåer: input, aktiviteter, output, direkte outcome og indrekte outcome. De ...
  • Wargaming Taiwan 2027 – konflikten Kina–USA og norsk forsvarsplanlegging 

   Siedler, Ragnhild E.; Stenslie, Stig; Nyhamar, Tore; Malerud, Stein (2024-03-08)
   Taiwan-spørsmålet er trolig den mest betente uenigheten som kan utløse en militær konflikt mellom USA og Kina. I denne rapporten beskriver vi hva konflikten handler om, og hvorfor den er aktuell akkurat nå. Deretter ...