Now showing items 1-20 of 37

  • Analyse av hvitt fosfor i drikkevann i Troms (FFI NOTAT-2006 00412) 

   Strømseng, Arnljot; Johnsen, Arnt; Longva, Kjetil Sager; Voie, Øyvind Albert (2006)
   The aim of the report is to assess the level of white phosphorus (WP) in drinking water for household near by military training areas in Troms. None of the 26 drinking water samples analysed contains WP above detection ...
  • Beitekvalitet i skyte- og øvingsfelt 

   Voie, Øyvind Albert; Rosef, Line; Rekdal, Yngve; Longva, Kjetil Sager (2010)
   Med tanke på risikovurderinger av sau som beiter i forurensede skyte- og øvingsfelt er det gjort en vurdering av hvordan Forsvarets aktivitet i disse feltene påvirker beitekvaliteten. Studien viser at dette er sterkt ...
  • Beslutningsstøtte for miljøhensyn i operativ virksomhet 

   Voie, Øyvind Albert; Ommundsen, Atle; Messel, Espen; Flathagen, Joakim; Longva, Kjetil Sager (2008)
   Kunnskap om miljøkonsekvenser ved ulike militære aktiviteter gjør det mulig å inkludere hensynet til miljø i beslutningsfasen, noe som gir et bedre beslutningsgrunnlag. En viktig forutsetning for at Forsvaret skal unngå ...
  • Diffuse kilder til PCB og effektstudier i torsk og blåskjell ved Haakonsvern orlogsstasjon 

   Johnsen, Arnt; Rossland, Helle Kristin; Søbye, Edgar; Longva, Kjetil Sager (2003)
   Studies of diffuse sources of PCB in addition to studies of toxicological and physiological effects in cod and blue mussel has been carried out at Haakonsvern Naval Base in connection with a clean up of PCB contaminated ...
  • Effects of contamination of forage with explosives on feeding behaviour in sheep 

   Steinheim, Geir; Voie, Øyvind Albert; Holand, Øystein; Longva, Kjetil Sager; Ådnøy, Tormod (2010)
   The common military explosives TNT, RDX and HMX are distributed in many military training areas, and are thus encountered by large herbivores. We present the first scientific study of large herbivores’ voluntary intake of ...
  • Effects of contamination of water with white phosphorus on drinking behavior in sheep 

   Steinheim, Geir; Voie, Øyvind Albert; Holand, Øystein; Ådnøy, Tormod; Longva, Kjetil Sager (2010)
   White phosphorus (WP) is a toxic contaminant found in many military training areas. Wild and domestic herbivores may be exposed to WP through drinking contaminated water. Knowledge of how animals react towards WP is important ...
  • Environmental reporting in the Norwegian defence sector for 2009 

   Reistad, Trine; Myhre, Oddvar; Bratland, Håkon; Longva, Kjetil Sager (2010)
   The Norwegian Defence publishes an annual account of its environmental performance. The scope of these reports is to identify the most important defence activities where measures can be implemented to improve the overall ...
  • Filtermedier for rensing av tungmetaller i avrenningsvann fra skytebaner - feltforsøk ved Steinsjøen skytefelt 

   Strømseng, Arnljot; Ljønes, Marita; Longva, Kjetil Sager; Bakka, Loella (2008)
   To reduce the impact of heavy metal runoff from shooting ranges, the Norwegian Defence Research Establishment (FFI) did a field study with different filter media. The tests were performed during summer 2005 and 2006 at a ...
  • Forsvarets miljøregnskap for 2004 

   Christiansen, Magnus; Ringnes, Hege; Longva, Kjetil Sager (2006)
   The implementation of enviromental management in Norweigan Armed Forces was initiated in 1998. By order of the Joint Chiefs of Staff, the Norweigan Defence Research Establishment (NDRE) deployed an Environmental Management ...
  • Forsvarets miljøregnskap for 2005 

   Christiansen, Magnus; Reistad, Trine; Ringnes, Hege; Longva, Kjetil Sager (2006)
   The implementation of enviromental management in Norweigan Armed Forces was initiated in 1998. By order of the Joint Chiefs of Staff, the Norweigan Defence Research Establishment (NDRE) deployed an Environmental Management ...
  • Forsvarets miljøregnskap for 2006 

   Christiansen, Magnus; Reistad, Trine; Longva, Kjetil Sager; Isdahl, Torgeir (2007)
   Rapportene ”Forsvarets miljøregnskap” utgis hvert år. Hensikten er å vise status for miljøledelse i Forsvaret, presentere Forsvarets samlede miljøpåvirkninger, og synliggjøre hvilke tiltak som kan/bør iverksettes. Forsvaret ...
  • Forsvarssektorens miljø- og klimaregnskap for 2012 

   Reistad, Trine; Fjellheim, Kristin; Prydz, Petter Andre; Longva, Kjetil Sager (2013-04-30)
   Rapportene ”Forsvarssektorens miljøregnskap” utgis hvert år og har til hensikt å identifisere de mest betydningsfulle områder av virksomheten der tiltak kan iverksettes for å redusere miljøbelastningene fra forsvarssektorens ...
  • Forsvarssektorens miljø- og klimaregnskap for 2013 

   Reistad, Trine; Fjellheim, Kristin; Prydz, Petter Andre; Longva, Kjetil Sager (2014-04-30)
   Rapportene «Forsvarssektorens miljø- og klimaregnskap utgis hvert år og har til hensikt å identifisere områder av virksomheten der tiltak kan iverksettes for å redusere miljøbelastningen fra forsvarssektorens aktiviteter. ...
  • Forsvarssektorens miljødatabase (MDB) - brukerstøtte for personell med miljøansvar 

   Reistad, Trine; Fjellheim, Kristin; Prydz, Petter Andre; Longva, Kjetil Sager (2014-04-30)
   Rapporten gir en beskrivelse av forsvarssektorens miljødatabase (MDB) som system og som verktøy for miljøledelse (MLED) i forsvarssektoren. Denne vil kunne benyttes av forsvarssektorens personell som brukerstøtte til ...
  • Forsvarssektorens miljøregnskap for 2007 

   Reistad, Trine; Ringnes, Hege; Myhre, Oddvar; Longva, Kjetil Sager (2008)
   English summary The environmental impact of the Norwegian Defence is accounted and published every year. The objective of these reports is to evaluate the state of the environmental management system (EMS) in the sector; ...
  • Forsvarssektorens miljøregnskap for 2008 

   Ringnes, Hege; Myhre, Oddvar; Reistad, Trine; Longva, Kjetil Sager (2009)
   Rapportene ”Forsvarssektorens miljøregnskap” utgis hvert år. Hensikten er å vise status for miljøledelse i forsvarssektoren, presentere miljøpåvirkningene fra forsvarssektorens aktiviteter og identifisere de mest betydningsfulle ...
  • Forsvarssektorens miljøregnskap for 2009 

   Reistad, Trine; Myhre, Oddvar; Longva, Kjetil Sager; Bratland, Håkon (2010)
   Rapportene ”Forsvarssektorens miljøregnskap” utgis hvert år. Hensikten er å identifisere de mest betydningsfulle områder av virksomheten der tiltak kan settes inn for å redusere miljøbelastningene fra forsvarssektoren. ...
  • Forsvarssektorens miljøregnskap for 2010 

   Ringnes, Hege; Reistad, Trine; Myhre, Oddvar; Prydz, Petter Andre; Longva, Kjetil Sager (2011-04-30)
   Rapportene ”Forsvarssektorens Miljøregnskap” utgis hvert år. Hensikten er å identifisere de mest betydningsfulle områder av virksomheten der tiltak kan iverksettes for å redusere miljøbelastningene fra forsvarssektorens ...
  • Forsvarssektorens miljøregnskap for 2011 

   Ringnes, Hege; Fjellheim, Kristin; Myhre, Oddvar; Prydz, Petter Andre; Longva, Kjetil Sager (2012-04-30)
   Rapportene ”Forsvarssektorens Miljøregnskap” utgis hvert år. Hensikten er å identifisere de mest betydningsfulle områder av virksomheten der tiltak kan iverksettes for å redusere miljøbelastningene fra forsvarssektorens ...
  • Forsøk med hvitt fosfor røykgranater med nærhetsbrannrør og anslagsbrannrør - vurdering av miljømessige forhold og røykskjermingsegenskaper 

   Karsrud, Tove; Wulvik, Erik; Strømseng, Arnljot; Johnsen, Arnt; Oddan, Asbjørn; Langseth, Jan Olav; Longva, Kjetil Sager (2007)
   The Norwegian Defence Research Establishment (FFI) has conducted firings of white phosphorus smoke grenades with proximity and impact fuses in order to evaluate the differences in smoke screen properties, creation of ...