Now showing items 1-8 of 8

  • Forsvarets fremtidige operasjoner : en morfologisk analyse av operasjonsspekteret 

   Diesen, Sverre (2016-12-09)
   Politiske, sosiale, teknologiske og andre utviklingstrekk gjør det usikkert om det spekteret av ulike militære operasjonstyper som vi kjenner i dag er representativt og fullstendig for morgendagens væpnede konflikter. ...
  • Forsvarsanalysen 2022 

   Skjelland, Espen; Berg-Knutsen, Espen; Arnfinnsson, Brynjar; Diesen, Sverre; Glærum, Sigurd; Guttelvik, Mona Sagsveen; Kvalvik, Sverre; Mørkved, Torgeir; Olsen, Karl Erik; Sellevåg, Stig Rune; Sendstad, Cecilie; Strand, Kari Røren; Voldhaug, Jan Erik (2022-03-15)
   FFI-prosjektet «Strategiske forsvarsanalyser» ble opprettet 1. januar 2021. Forsvars-departementet (FD) er oppdragsgiver, og forsvarssjefen er sektorens hovedrepresentant. Prosjektets hovedprodukt er en årlig analyse som ...
  • Fra teknologi til strategi og operasjoner – hvordan må vi tenke rundt militær-teknologisk fornyelse? 

   Diesen, Sverre (11-04-2024)
   Denne rapporten behandler hvordan vi kan analysere sammenhengen mellom teknologiutviklingen og operative forhold knyttet til organisasjon, materiell og operativ bruk av militære styrker. Videre handler den om hvilke endringer ...
  • Fra teknologi til strategi og operasjoner – teknologiutviklingens påvirkning på militære styrker og bruken av militærmakt 

   Diesen, Sverre (2022-08-22)
   Denne rapporten inngår i prosjektet Globale trender og militære operasjoner III, og behandler sammenhengen mellom teknologi og den operative bruken av militære styrker. Det vil si mellom teknologiutviklingen og konseptene ...
  • Globale trender 

   Alme, Vårin; Beadle, Alexander W.; Diesen, Sverre; Hansbø, Morten; Aarønæs, Lars (2020-05-06)
   Denne utgaven av VITEN skrives i en tid med økt spenning mellom stormaktene. Vi ser et mer selvhevdende Russland. Vi ser større usikkerhet i Europa etter Brexit og valget av Donald Trump som president i USA. Samtidig har ...
  • Globale trender mot 2040 - implikasjoner for Forsvarets rolle og relevans 

   Beadle, Alexander William; Diesen, Sverre (2015-11-03)
   Frem til i dag, har Norges strategiske situasjon vært kjennetegnet av at vi er en småstat med en stormakt til nabo i øst, at forsvar av Norge beror på alliert hjelp, og at havområdene rundt oss har en særlig nasjonal ...
  • Logistics as a security policy tool – exploring motivations for allied support in the case of Norway 

   Birkemo, Gunn Alice; Alme, Vårin; Diesen, Sverre (2022-12-10)
   How, if at all, might logistics serve as a security policy tool for increasing the likelihood of allied support? Over the last few years, European NATO allies such as Germany and France have expressed uncertainty about the ...
  • Teknologien Forsvaret trenger 

   Bakstad, Lorns Harald; Bloebaum, Trude H.; Brannsten, Marianne R.; Broen, Torgeir; Bråthen, Karsten; Diesen, Sverre; Gerhardsen, Wenche; Gilljam, Martin; Gulichsen, Steinar; Hansbø, Morten (2016-05-27)
   Hva teknologi betyr for Forsvaret. Da FFI ble etablert i 1946, var det i erkjennelse av at den teknologiske utviklingen var og ville være svært viktig for Forsvaret. FFI skulle bidra til moderniseringen av Forsvaret, ...