Now showing items 1-3 of 3

  • Globale trender 

   Alme, Vårin; Beadle, Alexander W.; Diesen, Sverre; Hansbø, Morten; Aarønæs, Lars (2020-05-06)
   Denne utgaven av VITEN skrives i en tid med økt spenning mellom stormaktene. Vi ser et mer selvhevdende Russland. Vi ser større usikkerhet i Europa etter Brexit og valget av Donald Trump som president i USA. Samtidig har ...
  • Logistics as a security policy tool – exploring motivations for allied support in the case of Norway 

   Birkemo, Gunn Alice; Alme, Vårin; Diesen, Sverre (2022-12-10)
   How, if at all, might logistics serve as a security policy tool for increasing the likelihood of allied support? Over the last few years, European NATO allies such as Germany and France have expressed uncertainty about the ...
  • Småstatsnarrativ i internasjonale operasjoner 

   Alme, Vårin; Kveberg, Torbjørn (2020-12-09)
   Fremmedstatlig påvirkning er i løpet av de siste årene blitt en utfordring for vestlige stater, deriblant Norge. I møte med denne utfordringen ser flere av disse statene – også Norge – til lærdommer fra den siste tidens ...