Now showing items 1-5 of 5

  • Forsvaret i verdensrommet 

   Hofoss, Espen; Aarønæs, Lars; Abrahamsen, Trond; Tollefsen, Dag (2023-06)
   Rommet gir Forsvaret store teknologiske og strategiske muligheter – først og fremst innenfor kommunikasjon, navigasjon og overvåking. I dette magasinet kan du lese mer om disse mulighetene, og hva som må til for at vi ...
  • Globale trender 

   Alme, Vårin; Beadle, Alexander W.; Diesen, Sverre; Hansbø, Morten; Aarønæs, Lars (2020-05-06)
   Denne utgaven av VITEN skrives i en tid med økt spenning mellom stormaktene. Vi ser et mer selvhevdende Russland. Vi ser større usikkerhet i Europa etter Brexit og valget av Donald Trump som president i USA. Samtidig har ...
  • Langtidsplanlegging – det umuliges kunst 

   Aarønæs, Lars; Bratberg, Kathinka Louise Rinvik (2023-11)
   Denne utgaven av FFIs populærvitenskapelige magasin Viten ønsker vi å gi mer innsikt i FFIs rolle og arbeid med langtidsplanlegging. Det har instituttet sjelden mulighet til ellers, når det legger fram konkrete analyser. ...
  • Teknologisk innovasjon i Forsvaret 

   Bjørk, Hanne; Brunsvig, Christian; Gundersrud, Stein; Magnæs, Marianne; Mørkved, Torgeir; Olsen, Frode Berg; Thorsberg, Line; Hofoss, Espen; Aarønæs, Lars (2022-12-13)
   Historisk sett har militærteknologisk utvikling i all hovedsak vært drevet av statlig finansierte aktører. Utvikling og anskaffelser til Forsvaret har vært preget av langsiktige løp. Vesten har hatt et teknologiske ...
  • Teknologiske trender – mulige konsekvenser for Luftforsvaret 

   Rjaanes, Mats; Kalveland, Marte; Olsen, Karl Erik; Haugen, Reidar; Beadle, Alexander W.; Aarønæs, Lars (2020-08-19)
   Denne rapporten ser på hvordan ny teknologi vil kunne påvirke Luftforsvaret i løpet av de neste 10–40 år. Rapporten kommer med antagelser og vurderinger basert på observerte trender og analytiske slutninger. Rapporten ...