Show simple item record

dc.contributor.authorAuthor::Waage, Kristinen_GB
dc.contributor.authorAuthor::Lindgren, Petter Y.en_GB
dc.contributor.authorAuthor::Kvalvik, Sverre Nyhusen_GB
dc.contributor.authorAuthor::Haukland, Martinen_GB
dc.contributor.authorAuthor::Isaksen, Thomas Blaauwen_GB
dc.contributor.authorAuthor::Moe, Odin Dageren_GB
dc.date.accessioned2021-05-31T08:29:42Z
dc.date.available2021-05-31T08:29:42Z
dc.date.issued2021-03-05
dc.identifier5608
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12242/2893
dc.description.abstractTradisjonelt har en stat benyttet militære maktmidler for å forsvare sin suverenitet, territorium og befolkning. Det er nå økende fokus på hvordan også virkemidler innen det økonomiske domenet kan benyttes av en stat for å oppnå strategiske mål og promotere og forsvare nasjonale interesser, og forskningslitteraturen gir en oppdatert innsikt og bred forståelse av dette. Samtidig eksisterer det oss bekjent ingen omfattende oversikt over hvilke økonomiske virkemidler som er tilgjengelig i staters repertoarer. Dette notatet har til formål å gi en slik oversikt. Det redegjør for en rekke økonomiske virkemidler som en stat kan benytte seg av for å fremme sine interesser, fra investeringer, handels- og pengepolitiske virkemidler til lån og bistand til ulovlige økonomiske virkemidler som korrupsjon. Notatet trekker også frem ulike dimensjoner som fremhever egenskaper ved de ulike virkemidlene, inkludert om de er offensive eller defensive og bi-/multilaterale eller systemiske. Vi har oppsummert hver av kategoriene av økonomiske virkemidler med en kort analyse av hvordan virkemidlene kan forståes i lys av disse dimensjonene.en_GB
dc.language.isonoben_GB
dc.subjectTermSet Emneord::Makten_GB
dc.subjectTermSet Emneord::Trusleren_GB
dc.subjectTermSet Emneord::Nasjonal sikkerheten_GB
dc.titleØkonomiske virkemidler for å oppnå strategiske mål – en oversikten_GB
dc.type.documenteksternnotat
dc.source.issue21/00140


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record