Show simple item record

dc.contributor.authorAuthor::Kveberg, Torbjørnen_GB
dc.contributor.authorAuthor::Alme, Vårinen_GB
dc.contributor.authorAuthor::Diesen, Sverreen_GB
dc.date.accessioned2019-11-12T12:22:12Z
dc.date.available2019-11-12T12:22:12Z
dc.date.issued2019-11
dc.identifier.isbn978-82-464-3243-4en_GB
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12242/2639
dc.description.abstractHow can states defend themselves against foreign influence? Western states’ need for a defence against foreign influence is not new, but it has become more pressing over the past decade. Many will claim Strategic Communication is the answer, but major disagreements remain as to what that is and ought to be. This report details an alternative approach to defence that clearly articulates what it is, and why it contributes to a meaningful defence against foreign influence. To detail this approach the report looks deeper at what it means to defend against foreign influence, and then investigates how to defend against foreign influence. The report identifies three tasks for defence that any such concept must address: • Define what constitutes harm. • Assess what foreign influence harms. • Describe the objective of defence measures. The report assumes the purpose of defence is to protect state security, which means state security is central to define what constitutes harm. The report therefore proposes that states take stock of their essential state security interests. A relational model of power is used to hold this information in a manner that is meaningful when considering the threat from foreign influence. This leads to an overview of essential state security interests, where each is expressed (ideally) as a behaviour that is desired from a specific actor. A simple example would be «State A offers and provides military support». The report offers suggestions for how governments can map their interests, and how these can be expressed and illustrated in accordance with a relational model of power. The overview of state security essentials describes what states value most, which is why the report calls it a value-based approach to defence. With respect to the three tasks above, foreign influence activities that have undesirable effects on these state security essentials are considered harmful. The objective of defence measures is to alleviate that harm. Government practitioners using the approach must therefore select a set of possible foreign influence activities, and assess whether and why they harm any state security essential. The report provides a method called «set generation» to aid in this process. The report recommends that the value-based approach be further refined and tested.en_GB
dc.description.abstractHvordan kan stater forsvare seg mot fremmedstatlig påvirkning? Vestens behov for et forsvar mot påvirkning er ikke nytt, men har blitt tydeligere i løpet av det siste tiåret. Mange vil hevde at strategisk kommunikasjon er svaret, men det er store uenigheter om nøyaktig hva det er og bør være for noe. Denne rapporten beskriver en alternativ tilnærming til forsvar som gir tydelig uttrykk for hva den er, og hvordan den bidrar til et meningsfullt forsvar mot fremmedstatlig påvirkning. For å beskrive en tilnærming diskuterer rapporten hva det betyr å forsvare mot påvirkning og deretter hvordan stater kan forsvare seg mot fremmedstatlig påvirkning. Rapporten identifiserer videre tre oppgaver innen forsvar som ethvert konsept for påvirkning må løse: • Definere hva skade er. • Vurdere hva fremmedstatlig påvirkning skader. • Beskrive formålet med forsvarstiltak. Rapporten antar at formålet med forsvar er å beskytte statssikkerheten, hvilket betyr at statssikkerhet er helt sentralt i å definere hva skade er. Rapporten foreslår derfor at stater skaffer til veie en oversikt over sine essensielle statssikkerhetsinteresser. En relasjonell maktmodell brukes til å fremstille denne informasjonen på en meningsfull måte. Det fører til en oversikt over essensielle statssikkerhetsinteresser, hvor hver interesse uttrykkes i form av en beskrivelse av adferder en ønsker fra spesifikke aktører. Et enkelt eksempel er «Stat A tilbyr og gir militær støtte». Rapporten gir forslag til hvordan en kan gå frem for å kartlegge statssikkerhetsinteresser, og hvordan disse uttrykkes og illustreres i henhold til en relasjonell maktmodell. Oversikten over essensielle statssikkerhetsinteresser beskriver staters viktigste verdier, hvilket gir opphav til navnet en verdibasert tilnærming til forsvar. Med hensyn til ovenfornevnte tre oppgaver innebærer den at skade inntreffer når fremmedstatlige påvirkningsaktiviteter har uønskede effekter på essensielle statssikkerhetsinteresser. Formålet med forsvarstiltak er å lette på denne skaden. De som får i oppgave å forsvare mot påvirkning behøver derfor en måte å vurdere sammenhenger mellom fremmedstatlige påvirkningsaktiviteter og essensielle statssikkerhetsinteresser. Rapporten tilbyr en metode kalt «sett-generering» som hjelpemiddel i denne prosessen. Rapporten anbefaler at den verdibaserte tilnærmingen videreforedles og testes.en_GB
dc.language.isoenen_GB
dc.subjectTermSet Emneord::Sikkerhetspolitikken_GB
dc.subjectTermSet Emneord::Strategisk kommunikasjonen_GB
dc.subjectTermSet Emneord::Informasjonsoperasjoneren_GB
dc.subjectTermSet Emneord::Propagandaen_GB
dc.subjectTermSet Emneord::Desinformasjonen_GB
dc.subjectTermSet Emneord::Totalforsvaren_GB
dc.titleDefence against foreign influence – a value-based approach to define and assess harm, and to direct defence measuresen_GB
dc.typeBooken_GB
dc.source.issue19/01766en_GB
dc.source.pagenumber42 s.en_GB


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record