Show simple item record

dc.contributorTeien, Hildeen_GB
dc.contributorMartini, Sveinen_GB
dc.date.accessioned2018-11-09T10:05:17Z
dc.date.available2018-11-09T10:05:17Z
dc.date.issued2007
dc.identifier
dc.identifier.other2007/02598
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12242/2068
dc.description.abstractDet er gjennomført feltforsøk over to dager hvor vi har sammenlignet Forsvarets nåværende vernedrakt NM143 med FFI ´s nye NORMANS (NORwegian Modular Arctic Network Soldier) vernedrakt ørken for varme strøk. Forsøkene er gjennomført under sommerforhold med 12 friske soldater mellom 20-26 år. Bekledningene er testet ut ved aktivitetsforsøk både ved lavt og ved høyt beredskapsnivå. Ved lavt beredskapsnivå går soldatene med ventilasjonsåpningene åpne og ved høyt beredskapsnivå går de med full C-beskyttelse, det vil si med vernemaske og alle åpninger i bekledningen lukket. Feltforsøkene er utført for å finne den vernebekledningen som gir minst varmebelastning og fungerer best under varme forhold. Hjertefrekvens, hudtemperatur, kjernetemperatur, svetteproduksjon og akkumulering av fuktighet i bekledningen er målt. Resultatet viser signifikant høyere hjertefrekvens og signifikant mer akkumulering av fuktighet i bekledningen når de går med Forsvarets nåværende vernedrakt NM143. Det er en tendens til høyere svetteproduksjon, høyere kjernetemperatur og høyere gjennomsnittlig hudtemperatur med NM143. Den subjektive evalueringen viser en signifikant tendens til at forsøkspersonene føler seg mer varme og svette med NM143. Resultatet på spørreundersøkelsen viser at omtrent alle foretrekker NORMANS vernedrakten med hensyn på komfort og ventilering. Hovedkonklusjonen er at NORMANS vernedraktsystem gir minst termisk belastning, minst svetteproduksjon, har best fuktighetstransport og er den vernebekledningen som har best komfort. Dagens løsning på drikkesystem fungerer bra når de går uten vernemaske, men dårlig ved bruk av vernemaske.en_GB
dc.language.isonoben_GB
dc.titleBekledningstester i felt ved sommerforhold : sammenligning av Forsvarets vernedrakt NM143 og NORMANS vernedrakt for varmt klimaen_GB
dc.subject.keywordVernedrakten_GB
dc.source.issue2007/02598en_GB
dc.source.pagenumber86en_GB


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record