Show simple item record

dc.contributorStojkovic, Dejanen_GB
dc.contributorDahl, Bjørn Roberten_GB
dc.date.accessioned2018-11-07T13:46:29Z
dc.date.available2018-11-07T13:46:29Z
dc.date.issued2007
dc.identifier
dc.identifier.isbn978-82-464-1147-7en_GB
dc.identifier.other2007/00600
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12242/2011
dc.description.abstractFormålet med denne rapporten er å presentere ett av synspunktene på langtidsplanlegging. Rapporten kan gi et grunnlag for videre arbeid innen dette komplekse området i tillegg til å benyttes som et rammeverk for gjennomføring av langtidsplanlegging. Den presenterte metoden behandler flere relevante hensyn som må taes for å forstå langtidsplanlegging: definisjonen og formålet med langtidsplanlegging, variabler som inngår og planleggingsprosessen i seg selv. Den relativt detaljerte beskrivelsen av prosessen er dette studiets viktigste bidraget. Langsiktig forsvarsplanlegging er en kompleks, flertrinns iterativ prosess. Hovedtrinnene som defineres i denne rapporten er: 1. Politisk veiledningsanalyse 2. Bedømmelse av miljøet 3. Oppdragsanalyse 4. Planlegge situasjonsutvikling 5. Avgjøre kapabilitetskrav 6. Kapabilitetsbedømmelse 7. Utvikle alternativer 8. Løsningsutvalg Langsiktig forsvarsplanlegging er ikke bare en teknisk prosedyre. Det er også en politisk prosess som må diskuteres i politiske termer.en_GB
dc.description.abstractThe purpose of this report is to present one of the viewpoints on methodology for long term defence planning (LTDP). The report can be a basis for further work on this complex issue and also used as a framework for conducting LTDP. The presented methodology treats many various issues relevant for understanding of LTDP: the definition and the purpose of LTDP, different approaches, variables in LTDP and the planning process. The relatively detailed description of the LTDP process is the most significant part of this methodology. Long term defence planning is a complex, multi-stage, iterative process. The main stages defined in this report are: 1. Political Guidance Analysis 2. Environmental Assessment 3. Mission Analysis 4. Planning Situations Development 5. Capability Requirements Determination 6. Capability Assessment 7. Options Development 8. Solution Selection Long term defence planning is never just a technical procedure. That is also a highly political process that needs to be discussed in political terms.en_GB
dc.language.isoenen_GB
dc.titleMethodology for long term defence planningen_GB
dc.subject.keywordLangtidsplanleggingen_GB
dc.source.issue2007/00600en_GB
dc.source.pagenumber46en_GB


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record