Show simple item record

dc.contributorDue-Hansen, Maria Elisabethen_GB
dc.contributorJohannessen, Tom C.en_GB
dc.date.accessioned2018-10-03T09:23:25Z
dc.date.available2018-10-03T09:23:25Z
dc.date.issued2015-12-14
dc.identifier137701
dc.identifier.isbn9788246426419en_GB
dc.identifier.other2015/02430
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12242/1227
dc.description.abstractOn 17 December 2013 an explosion occurred at Drevja in Nordland county, Norway. The explosion was the consequence of a prolonged fire in a mobile explosives manufacturing unit (MEMU) loaded with materials for the on-site production of ammonium nitrate based explosives. During the investigations of the accident, concerns have been raised on the compatibility between the aluminum in the cargo tanks and ammonium nitrate (AN) during fire. This was investigated by using methods such as thermal analysis (differential scanning calorimetry (DSC)) combined with fire experiments. The experiments were designed to resemble fire conditions in such a way that high temperatures could be maintained throughout the experiment. None of the experiments indicated any serious incompatibility between melted aluminum and AN. Instead, a relatively controlled and familiar decomposition of AN into visible water fumes was observed in all experiments. This also correlates with similar reported experiments, which conclude on a relatively poor reactivity between the two materials. This is due to the rapid formation of a protective oxide layer on the metal surface caused by AN, which prevents further reactions at the interface. Thus, when solely considering the compatibility, we suggest that the use of aluminum tanks when transporting AN does not aggravate the already present risk of explosion in AN during fire. The thermolysis of AN is especially dependent on temperature and pressure, which these experiments also suggest. Thus, these parameters are of particular importance when evaluating the risk of explosion of AN during fire. During the experiments, some distinct changes in the decomposition of AN could at times be observed with apparent flames, accompanied by orangebrown fumes, characteristic for nitrogen dioxide formation. This was observed in particular when melted AN spattered out and landed on the hot steel surfaces, which correlates well with the formation of nitrogen oxides from AN being more prevalent at high temperatures and pressure. Decomposition products such as nitric oxide and nitrogen dioxide are not only known to have sensitizing effects on AN, but can also react further by highly exothermic and possibly explosive reactions if maintained at these extreme conditions. However, the role and importance of the formation of nitrogen oxides in explosions of AN resulting from fire is yet to be more thoroughly investigated.en_GB
dc.description.abstractSom en del av oppfølgningen til eksplosjonsulykken i en mobil produksjonsenhet for eksplosiver (MEMU) i Drevja i Nordland 17. desember 2013 har det blitt uttrykt bekymring for kompatibiliteten mellom den type aluminiumlegering som brukes i transporttanker og porøs prillet ammoniumnitrat (ANPP) ved brann. For å undersøke dette ble det i denne studien tatt i bruk metoder som termisk analyse (differential scanning calorimetry (DSC)) samt ulike brannforsøk med aluminium og ANPP. Brannforsøkene ble utført slik at det var mulig å opprettholde en høy temperatur gjennom hele forsøket, selv etter tilsetning av ANPP. Ingen av forsøkene indikerte noen alvorlig inkompatibilitet mellom smeltet aluminium og ANPP. I stedet ble en relativt kontrollert og velkjent dekomponering av ammoniumnitrat, resulterende i blant annet synlige hvite vanndamper, observert i alle forsøkene. Dette korrelerer også godt med lignende publiserte forsøk, som konkluderer med at den hurtige dannelsen av aluminiumoksid på metallets overflate forhindrer videre reaksjoner mellom aluminium og ammoniumnitrat (AN). På grunnlag av dette antar vi derfor at bruken av aluminium som tankmateriale i transport av AN ikke øker den allerede tilstedeværende risikoen for eksplosjon i AN ved brann hvis man ser på kompatibilitet mellom metallet og AN alene. Termolysen av AN er spesielt avhengig av temperatur og trykk, noe som disse forsøkene også peker på, og er nettopp derfor av avgjørende betydning for eksplosjonsrisikoen i AN ved brann. På visse tidspunkter i forsøkene kunne man se en endring i dekomponeringen av AN, som førte til tydelige flammer og dannelsen av karakteristiske oransjebrune gasser som er typisk for dannelsen av nitrogendioksid. Dette ble især observert da smeltet AN sprøytet ut på varme ståloverflater under forsøkene. Nitrøse dekomponeringsprodukter som nitrogenmonoksid og nitrogendioksid dannes ved høye temperatur og høyt trykk og er kjent for å ha en sensitiverende effekt på AN alene, men kan også, hvis de forblir ved høye nok temperaturer og/eller trykk, reagere videre via meget eksoterme og potensielt eksplosive reaksjoner. Hvilken effekt dannelsen av nitrøse gassene har på AN under brann, gjenstår å bli undersøkt i detalj. Mer metodiske forsøk og analytisk monitorering vil i større grad kunne belyse om disse spiller en avgjørende rolle i eksplosjoner i AN som resultat av brann.en_GB
dc.language.isoenen_GB
dc.titleEvaluation of the compatibility between aluminum tank material and ammonium nitrate under fire conditionsen_GB
dc.subject.keywordAluminiumen_GB
dc.subject.keywordBranneren_GB
dc.subject.keywordAmmoniumnitraten_GB
dc.source.issue2015/02430en_GB
dc.source.pagenumber22en_GB


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record