Now showing items 1-9 of 9

  • Faryab survey : wave 1 

   Marthinussen, Elin; Rutledal, Frode; Eggereide, Bård; Hennum, Alf Christian (2010)
   The Faryab Survey Wave 1 was conducted late April 2010. The questionnaire used in the survey has been developed by the Norwegian Defence Research Establishment (FFI) in cooperation with the Norwegian-led Provincial ...
  • Faryab survey : wave 2 

   Marthinussen, Elin; Rutledal, Frode; Eggereide, Bård; Hennum, Alf Christian (2010)
   The Faryab Survey Wave 2 was conducted October/November 2010 by the agency Afghan Center for Socio-Economic and Opinion Research (ACSOR). The questionnaire used in the survey has been developed by the Norwegian Defence ...
  • Kraftmarkedets føringer for sårbarheten i norsk kraftforsyning 

   Rutledal, Frode; Hagen, Janne Merete; Nystuen, Kjell Olav; Østby, Eirik (2000)
   The report examinates the Norwegian electric power supply market with a special focus on vulnerability. Since the 1990 Energy Act deregulated the Norwegian electric power market, the setting for the participants in the ...
  • Metode for konseptutvikling 

   Stensrud, Rune; Rutledal, Frode; Hellesnes, Jørn-Ivar; Danjord, Frank (2007)
   Denne rapporten er hovedleveransen fra FFI-prosjekt 1042, Metode for konseptutvikling (METEK), og hensikten med den er å gi anbefalinger i forhold til hvordan konseptutvikling bør foregå i det norske Forsvaret i tiden ...
  • Norsk kraftforsyning - dagens system og fremtidig utvikling 

   Hagen, Janne Merete; Nystuen, Kjell Olav; Fridheim, Håvard; Rutledal, Frode (2000)
   This report presents a description of the present Norwegian electric power system, as well as a discussion of emerging trends and future developments in this system. The report provides the basis for FFI’s current ...
  • A proposal for a Norwegian Defence Conceptual Framework - a paper presented at the 25th ISMOR in Hampshire, UK, 25-29 August 2008 

   Stensrud, Rune; Rutledal, Frode; Bjørnsgaard, Torolv; Danjord, Frank (2008)
   In Norway concept development has been living its own life within the Norwegian Defence community, without formalized linkages to the overall capability development process. The increased emphasis on so-called concept-led ...
  • Rammeverk for framdriftsvurderinger knyttet til norsk støtte i Faryab-provinsen i Afghanistan 

   Hennum, Alf Christian; Eggereide, Bård; Rutledal, Frode; Marthinussen, Elin (2011-01-14)
   Denne rapporten presenterer utviklingen av et rammeverk for å måle utviklingen i samfunn der det internasjonale samfunn intervenerer. Arbeidet er rettet inn mot å studere Faryab i Afghanistan fordi det er her Norge har ...
  • Støtte til Forsvarets NbF-utvikling - sluttrapport 

   Rutledal, Frode; Fridheim, Håvard; Danielsen, Tone; Malerud, Stein (2016-06-28)
   Denne rapporten oppsummerer arbeidet og resultatene etter prosjekt 1218 “Støtte til Forsvarets NbF-utvikling”. Prosjektet ble startet opp i januar 2011 og avsluttet høsten 2015. I løpet av disse årene har prosjektet ...
  • Systembeskrivelse av norsk sjøtransport 

   Rutledal, Frode (2002)
   This report presents a short description of Norwegian sea transport, as well as a discussion of emerging trends and future developments in this system. The report provides some of the basis for FFI’s current vulnerability ...