Show simple item record

dc.contributorLund, Ketilen_GB
dc.contributorBloebaum, Trude H.en_GB
dc.contributorJohnsen Frank T.en_GB
dc.date.accessioned2018-09-12T11:23:44Z
dc.date.available2018-09-12T11:23:44Z
dc.date.issued2013-06-03
dc.identifier1176
dc.identifier.isbn9788246422732en_GB
dc.identifier.other2013/00441
dc.identifier.urihttps://ffi-publikasjoner.archive.knowledgearc.net/handle/20.500.12242/983
dc.description.abstractI denne rapporten diskuterer vi begrepet Enterprise Service Bus (ESB), og definerer det som en programvarearkitektur som muliggjør applikasjonsintegrasjon ved bruk av meldingsruting. Et typisk ESB-produkt har mange ulike funksjoner, bl.a. det å overvåke og kontrollere ruting av meldinger mellom tjenester, distribusjon/versjonkontroll av tjenester og ofte en del annen funksjonalitet også (f.eks. protokollkonvertering, sikkerhet). Vi tar for oss en produktportefølje, WSO2, og ser på funksjonaliteten den tilbyr og hvordan den kanskje kunne vært benyttet av Forsvaret. Produktet ble valgt som eksempel fordi det er lett tilgjengelig, ikke fordi det nødvendigvis er å foretrekke over andre produkter på markedet. Hvilket produkt Forsvaret bør velge gir ikke denne rapporten noen anbefalinger om, snarere peker den på ønsket funksjonalitet og standarder som man bør legge til grunn når man velger et produkt i framtiden.en_GB
dc.description.abstractThis report defines the term Enterprise Service Bus (ESB) as a software architecture facilitating application integration using message routing. A typical ESB product supports many different functions, such as monitoring and controlling message routing between services, distribution/version control of services, and often a lot of other functionality as well (for example protocol conversion, security). We investigate one specific product, WSO2, and discuss the functionality it offers and how it potentially could be used. This product was chosen as an example because it is easy to obtain, and not because it necessarily is better than other products on the market. This report does not suggest which ESB to choose, rather it discusses the desired functionality and standards support that should be considered when choosing a product in the future.en_GB
dc.language.isonoben_GB
dc.titleEnterprise Service Bus - definisjon og bruksmåteren_GB
dc.subject.keywordNettverksbasert forsvaren_GB
dc.subject.keywordTjenesteorientert arkitekturen_GB
dc.type.documentRapport
dc.source.issue2013/00441en_GB
dc.source.pagenumber35en_GB


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record