Show simple item record

dc.contributorØhrn, Mortenen_GB
dc.date.accessioned2018-09-10T12:53:16Z
dc.date.available2018-09-10T12:53:16Z
dc.date.issued2013-02-18
dc.identifier1061
dc.identifier.isbn9788246422183en_GB
dc.identifier.other2013/00064
dc.identifier.urihttps://ffi-publikasjoner.archive.knowledgearc.net/handle/20.500.12242/971
dc.description.abstractI samarbeid med Forsvarsstaben har Forsvarets forskningsinstitutt i 2012 koordinert et utviklings-prosjekt som har hatt til hensikt å teste ut produktivitetsmålinger i seks av Forsvarets avdelinger. Avdelingene var innenfor Hæren, Sjøforsvaret, Luftforsvaret, Heimevernet og Forsvarets logistikkorganisasjon. Formålet med prosjektet har vært å sikre erfaring med bruk av produktivitet for å kunne svare på spørsmålene: «kan vi måle produktivitet i Forsvaret?» og «kan produktivitetsmålinger brukes i virksomhetsstyringen?». I denne rapporten presenteres fem kriterier som brukes til å evaluere produktivitetsmodellene som er brukt i pilotprosjektet. Det gis en kort presentasjon av de ulike modellene, før egnetheten vurderes. På bakgrunn av denne evalueringen og tilbakemeldinger fra pilotavdelingene, konkluderer vi med at det lar seg gjøre å måle produktivitet i Forsvaret. I utformingen av produktivitetsmodellene har Forsvarets forskningsinstitutt fokusert på at målingene skal kunne være et verktøy i virksomhetsstyringen. Faktisk bruk av modellene er den eneste måten man kan avgjøre om modellene gir relevante og nyttige bidrag i virksomhets-styringen. På bakgrunn av tilbakemeldinger fra pilotavdelingene konkluderer vi med at produktivitetsmålinger kan gi relevante og nyttige bidrag. Vi ser imidlertid et behov for mer praktisk erfaring og ytterligere kvalitetssikring før en endelig konklusjon kan trekkes om hvordan, og i hvor stort omfang produktivitetsmålinger bør brukes i virksomhetsstyringen. Rapporten avslutter med en anbefaling om å videreføre pilotprosjektet med eksisterende avdelinger i 2013, og å inkludere arbeidet i den ordinære virksomhetsstyringen. På denne måten vil man avdekke modellens styrker og svakheter knyttet til reell bruk i virksomhetsstyringen, og høste verdifull erfaring. Fra 2014 anbefales en gradvis utvidelse av produktivitetsmålingene til flere avdelinger.en_GB
dc.description.abstractThe Norwegian Defence Research Establishment, along with the Chief of Defence Staff, coordinated a project in 2012 with the aim of testing productivity analysis in six different units. The units tested included units from the Army, the Navy, the Air Force, the Home Guard and the Norwegian Defence Logistics Organization. The objective of the project has been to gain experience with productivity analysis in order to answer two critical questions. First, can productivity be measured in the armed forces? Second, can productivity analysis be used in the management process? Here we present five criteria that are used to evaluate the productivity models presented in this project. The various models are briefly introduced, and then analysed to evaluate their usefulness. Based upon our evaluation, as well as feedback from the different units, we draw the conclusion that it is possible to measure productivity in the armed forces. In crafting the models, the ability to use productivity analysis as a management tool has been the guiding principle. Actual use of the models is the only way of assessing the models’ usefulness as a management tool. Based on feedback from the units we conclude that measuring productivity can give relevant and useful information. However, before a final conclusion can be drawn, we feel the need for further actual use and quality assessment. In conclusion, we give a recommendation to continue the measurement of productivity in the units that took part in the 2012 project. It is important that the models are integrated into the management process and in resource allocation discussions. Only then will the strengths and weaknesses of the models as management tools be revealed. From 2014 onward, we recommend a gradual increase in the number of units that are subject to productivity analysis.en_GB
dc.language.isonoben_GB
dc.titleProduktivitetsmålinger i Forsvaret - erfaringer fra pilotprosjektet i 2012en_GB
dc.subject.keywordProduktiviteten_GB
dc.subject.keywordEffektivitetsanalyseen_GB
dc.subject.keywordEffektivitetsmålen_GB
dc.source.issue2013/00064en_GB
dc.source.pagenumber34en_GB


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record