Show simple item record

dc.contributorKvadsheim, Petter H.en_GB
dc.contributorLam, Frans-Peteren_GB
dc.contributorMiller, Patricken_GB
dc.contributorWensveen, Paulen_GB
dc.contributorVisser, Fleuren_GB
dc.contributorSivle, Lise D.en_GB
dc.contributorKleivane, Larsen_GB
dc.contributorCuré, Charlotteen_GB
dc.contributorEnsor, Paulen_GB
dc.contributorvan IJsselmuide, Sanderen_GB
dc.contributorDekeling, Renéen_GB
dc.date.accessioned2018-09-10T10:53:56Z
dc.date.available2018-09-10T10:53:56Z
dc.date.issued2012-11-01
dc.identifier1199
dc.identifier.isbn9788246421469en_GB
dc.identifier.other2012/02058
dc.identifier.urihttps://ffi-publikasjoner.archive.knowledgearc.net/handle/20.500.12242/959
dc.description.abstractMarine mammals are sensitive to sound in their environment and there is a continuing need to quantify the sensitivity of the animals to behavioural disturbance, in order to regulate the use of powerful anthropogenic sound sources and recommend procedures to mitigate impacts. The 3S2-project will produce quantitative information on how cetaceans react to sonar and relevant control sounds. This report summarizes the achievements, activities and data collection of an international research trial (3S-2012) conducted in Norwegian arctic waters as part of this project. The overall objectives of the trial were to investigate the effect of sonar on three primary target species; humpback whales, bottlenose whales and minke whales, and to investigate the effectiveness of ramp up using the humpback whale as a model. The trial took place between Bear Island and the west coast of Spitsbergen in June 2012 using FFI research vessel HU Sverdrup II. During the trial a total of 400 sightings of over 900 individual marine mammals were recorded. We deployed 16 DTAGs, 13 to humpback whales and 3 to fin whales as a secondary target species. These tags recorded a total of more than 172 hours of data. We completed 7 full experimental cycles with humpback whales, which included recording of effect of tagging, pre exposure baseline behaviour, and multiple sonar exposure experiments. Playback of killer whale and control sound were conducted for 5 of the 7 experiments. Photo identification studies were undertaken as well as biopsy collection to look at gender and body condition of the experimental subjects. Additional data on environmental conditions such as prey field, background noise and sound propagation conditions were also collected. However, no tags were deployed to any minke whales, despite a significant effort to try to tag them, nor to northern bottlenose whales, because none were sighted, and therefore no experiments were carried out on those two target species. After two of three planned field seasons under the 3S2-project the dataset is very unbalanced in the sense that we have conducted 10 sonar exposure experiments to humpback whales, 1 to a minke whale and no experiments to bottlenose whales. For next year‟s trial (3S-2013) we therefore recommend a much stronger focus on the presumably more sensitive species, minke whales and bottlenose whales. The consequence of this should be that we change field site and or period to optimize our chances of success with those target species.en_GB
dc.description.abstractSjøpattedyr er følsomme for lyd i deres miljø, og for å kunne regulere bruken av intense akustiske kilder er det et behov for å kvantifisere hvordan menneskeskapt lyd påvirker deres atferd og hvilken biologisk relevans en slik påvirkning har. 3S2-prosjektet har som målsetning å generere kvantitativ informasjon om hvordan hval reagerer på militære sonarpulser og relevante kontroll-lyder. Denne rapporten oppsummerer aktivitetene, data innsamlingen og utfallet fra et internasjonalt forskningstokt som ble gjennomført som en del av dette prosjektet. Hovedmålsetningen med 3S-2012 toktet har vært å undersøke hvordan vågehval, nebbhval og knølhval reagerer på militære sonare. I tillegg ønsket vi å studere i hvilken grad den såkalte «ramp up» prosedyren reduserer risikoen for skade på sjøpattedyr. Resultatene vil kunne brukes som grunnlag for retningslinjer for sonaroperasjoner. 3S-2012 toktet foregikk mellom Bjørnøya og vestkysten av Spitsbergen i juni 2012 med FFIs forskningsfartøy HU Sverdrup II. Under 3S-2012 toktet har vi gjort 400 observasjoner av over 900 individer av sjøpattedyr. Vi har satt på 16 DTAG‟er (sensorpakker); 13 på knølhval og 3 på finhval. Disse sensorpakkene har registrert til sammen 172 timer med data. Vi har gjennomført 7 eksperimenter med knølhval. Disse inkluderer registrering av effekten av selve merkingen, normalatferd før og eventuelle endringer i atferd under sonareksponeringer og under eksponering for lyden av spekkhoggere som spilles tilbake til dyrene. Vi har også tatt fotografier av rygg- og halefinne samt vevsprøver for å kunne bestemme kjønn og kondisjon. I tillegg ble det registert data om miljøet hvor disse eksperimentene ble gjennomført. Bakgrunnsstøy, lydhastighetsprofiler og temperturpofiler samt tilstedeværelse av byttedyr i vannmassen ble registert. Det ble derimot ikke merket noen vågehval eller nebbhval og det ble derfor ikke gjennomført noen eksperimenter på disse. Etter to av tre planlagte feltsesonger i 3S2-prosjektet er vårt samlede datasett ubalansert i betydningen at vi har gjennomført 10 eksperimenter på knølhval, 1 eksperiment på vågehval og ingen på nebbhval. Vi anbefaler derfor at neste års tokt (3S-2013) fokuserer mye sterkere på de antatt mer sensitive artene; vågehval og nebbhval. Konsekvenser av dette bør være at operasjonsområdet og periode endres for å optimilisere mulighetene med disse artene.en_GB
dc.language.isoenen_GB
dc.titleBehavioural responses of cetaceans to naval signals in Norwegian waters - the 3S-2012 cruise reporten_GB
dc.subject.keywordSonar - Miljøpåvirkningen_GB
dc.subject.keywordHvalen_GB
dc.source.issue2012/02058en_GB
dc.source.pagenumber105en_GB


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record