Show simple item record

dc.contributorStrand, Kari Rørenen_GB
dc.contributorStornæs, Annett Victoriaen_GB
dc.date.accessioned2018-09-04T10:25:46Z
dc.date.available2018-09-04T10:25:46Z
dc.date.issued2012-11-01
dc.identifier1241
dc.identifier.isbn9788246421964en_GB
dc.identifier.other2012/01442
dc.identifier.urihttps://ffi-publikasjoner.archive.knowledgearc.net/handle/20.500.12242/944
dc.description.abstractProsjekt ”Forskning på årskull” ble opprettet i 2008, som en del av Forsvarsdepartementets satsning for å øke rekrutteringen av kvinner til Forsvaret og bedre mangfoldet i organisasjonen. Prosjektet ønsker å identifisere hva som motiverer både menn og kvinner til tjeneste samt hvordan kultur og holdninger i Forsvaret bidrar til å fremme eller hemme mangfoldet i organisasjonen. Sommeren 2010 ble det gjennomført en omfattende spørreundersøkelse under opptaks- og seleksjonsperioden til Forsvarets befalsutdanninger. Ett år etter gjentok vi deler av denne spørreundersøkelsen på gruppen som ble tatt opp som elever sommeren 2010. Vi har dermed fått muligheten til å studere om, og hvordan, respondentene endrer holdning og atferd gjennom sin fartstid i Forsvaret. Vi finner at kvinner og menn stort sett motiveres av de samme faktorene for å søke seg til befalsutdanning, hvor fysiske utfordringer og ønske om ”å teste egne grenser” dominerer. Kvinner forventer i noe større utstrekning enn menn at fysiske prestasjoner vil gi dem utfordringer i løpet av skoleåret, til tross for at de rapporterer å drive fysisk aktivitet like ofte og med samme varighet som menn. Kvinnenes motivasjon for å starte befalsutdanning er ikke nevneverdig endret etter ett år på befalsskolen.en_GB
dc.description.abstractIn the summer of 2010, we conducted a survey during the selection period to the Norwegian Officer Candidate Schools. Approximately a year later we repeated parts of the survey. Only students who were admitted to the schools participated in the second survey. In this manner, we have the opportunity to study if, and how, the students change their attitude towards the Norwegian Armed Forces during their first year at Officer Candidate Schools. We find that women and men are motivated by the same factors. Physical challenges and the desire to “test one’s capabilities” dominate. Women expect to a greater extent than men that they will meet physical challenges during the school year, despite that men and women report to have the same amount of physical activity during a week. The women’s motivation to start officer training is not significantly during their first year at Officer Candidate Schools. Another finding is that the students, regardless of gender, believe that the main reason why so few women apply for Officer Candidate Schools is that they choose a different education. Other reasons are that it is physically challenging and the lack of tradition for women in the Norwegian Armed Forces. This relationship remained unchanged after one year attending Officer Candidate Schools. The young women and men attending Officer Candidate Schools do not differ significantly from each other. In addition, the women, probably as a strategy to get accepted, quickly acquire the attitude and behaviour that are more typical for young men.en_GB
dc.language.isonoben_GB
dc.titleLike barn leker best? - en kvantitativ studie av motivasjon og mangfold blant kvinner og menn som tar befalsutdanningen_GB
dc.subject.keywordKvinneren_GB
dc.subject.keywordRekrutteringen_GB
dc.subject.keywordBefalskoleren_GB
dc.source.issue2012/01442en_GB
dc.source.pagenumber49en_GB


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record