Show simple item record

dc.contributorJohnsen, Arnten_GB
dc.date.accessioned2018-09-04T09:22:20Z
dc.date.available2018-09-04T09:22:20Z
dc.date.issued2012-07-26
dc.identifier3603
dc.identifier.isbn9788246422398en_GB
dc.identifier.other2012/01308
dc.identifier.urihttps://ffi-publikasjoner.archive.knowledgearc.net/handle/20.500.12242/939
dc.description.abstractI Øyradalen sørøst for Lærdal sentrum ligger et destruksjonsanlegg for ammunisjon, der Forsvaret sprenger og tilintetgjør ulike typer ammunisjon. Dette området ble etablert i 1976 og har siden dette vært benyttet av Forsvaret til destruksjon av ammunisjon. For å overvåke konsentrasjonen av tungmetaller i dette området, ble det i 1991 startet et program for prøvetaking og analyse av tungmetaller i jord. I 2008 foretok Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) en gjennomgang av dataene fra denne overvåkingen og anbefalte noen justeringer av programmet. I tillegg til destruksjonsanlegget i Øyradalen er det et anlegg for destruksjon av krutt og små- kaliberammunisjon i Tønjumdalen. Destruksjonen av denne typen ammunisjon foregår i en forbrenningsovn med tilknyttet renseanlegg. I dette området har det vært tatt prøver enkelte år for å overvåke forurensning av tungmetaller. FFI anbefalte i 2008 at også dette området inkluderes i en årlig prøvetaking tilsvarende med det som foretas i Øyradalen. Resultater fra prøver tatt i 2011 fra både Øyradalen og Tønjumdalen er presentert i denne rapporten. Konsentrasjonen av kobber i demoleringsfeltet i Øyradalen er forhøyet. Den gjennomsnittlige konsentrasjonen av kobber er på 820 mg/kg. Det er også et noe forhøyet nivå av bly og sink, mens konsentrasjonen av de andre målte metallene er på bakgrunnsnivå. Konsentrasjonen av metaller i demoleringsfeltet har ikke endret seg vesentlig i løpet av det siste året. Nivået av de målte metallene ligger innenfor de krav som myndighetene har satt til friluftsområder. På grunn av et forhøyet nivå av kobber i demoleringsområdet, egner ikke området seg for beitedyr. I Nivla er konsentrasjonen av kobber over den økologiske grenseverdien, og det kan derfor ikke utelukkes at kobber kan ha en viss effekt på vannlevende organsimer i elven. I Tønjumdalen blir det registrert et noe forhøyet nivå av bly i nærområdet til destruksjons- anlegget, mens konsentrasjonen av de andre målte metallene er tilsvarende med det en naturlig kan forvente i området. Det har ikke vært noen vesentlig endring av konsentrasjonen til bly i grunnen rundt destruksjonsanlegget det siste året. Forurensningsnivået av ammunisjonsrelaterte metaller i grunnen rundt destruksjonsanlegget vil ikke utgjøre noen helserelatert risiko, og det vurderes at forurensningsnivået heller ikke utgjør noen risiko for beitedyr. Det ble kun påvist spor av ammunisjonsrelaterte metaller i elven Kuvella i Tønjumdalen. Det er derfor ingen risiko knyttet til bruk av dette vannet, eller for vannlevende organismer i elven.en_GB
dc.description.abstractIn the Øyradalen southeast of Lærdal centre the Military has a destruction facility for munitions, where munitions are demolished by open air detonation. This area was established in 1976, and has since been used by the Military for demolition of munitions. From 1991 until today, soil samples from Øyradalen have been analysed to monitor the concentration of heavy metals. In 2008 an evaluation of the results from this monitoring was carried out by Forsvarets forskningsinstitutt (FFI), and some adjustments of the monitoring program were recommended. In addition to the facility in Øyradalen, a destruction facility for small arms munitions and propellant are localised in Tønjumdalen. The destruction of such munitions takes place in an incinerator connected to a treatment plant. The contamination in this area has not been regularly monitored. FFI did in 2008 recommend that this area should be included in the monitoring program. This report present results from the monitoring of the munitions related contamination in Øyradalen and Tønjumdalen in 2011. The concentrations of copper in the demolition area in Øyradalen are higher than normal for this area. The mean concentration of cobber in the demolition area was 820 mg/kg. The levels of lead and zinc are also above background levels, while the concentrations of other heavy metals are on background levels. The level of metals in the demolition area has not changed significantly during the last year. The contamination level in Øyradalen is within the national limits for recreation areas. The demolition area is not suitable for grazing animals, due to high cobber content. The concentration of cobber is above the ecotoxicological screening level in the river Nivla, which means that cobber can have some influence on the life of organisms in the river. The concentrations of lead observed near the destruction facility in Tønjumdalen are above background levels, while the concentrations of other heavy metals are comparable with background levels. There is observed no significant change in the lead concentration around the destruction facility during the last year. The contamination level in Øyradalen is within the national limits for recreation areas and there is no associated risk for grazing animals. Only traces of metals were detected in the river Kuvella in Tønjumdalen. Therefore no risk is associated with the use of this water or for aquatic organisms in the river.en_GB
dc.language.isonoben_GB
dc.titleOvervåking av tungmetallforurensning ved Forsvarets destruksjonsanlegg for ammunisjon i Lærdal kommune - resultater for 2011en_GB
dc.subject.keywordOvervåkingen_GB
dc.subject.keywordTungmetalleren_GB
dc.subject.keywordAmmunisjon - Destruksjonen_GB
dc.subject.keywordLærdalen_GB
dc.source.issue2012/01308en_GB
dc.source.pagenumber39en_GB


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record