Show simple item record

dc.contributorArneson, Vegarden_GB
dc.date.accessioned2018-08-31T11:58:36Z
dc.date.available2018-08-31T11:58:36Z
dc.date.issued2012-08-17
dc.identifier1141
dc.identifier.isbn97882464en_GB
dc.identifier.other2012/00820
dc.identifier.urihttps://ffi-publikasjoner.archive.knowledgearc.net/handle/20.500.12242/926
dc.description.abstractI denne rapporten er det beskrevet forsøk med små sensornoder med integrert radioenhet for å måle hvor lang transmisjonsrekkevidde som kan oppnås når nodene ligger på eller nært bakken. Målingene er sammenlignet med en teoretisk modell hvor man antar at det mottas en direkte og en reflektert stråle i mottakeren for å se om man kan beregne rekkevidden for radioen med rimelig nøyaktighet. Det viser seg å være stor variasjon i mottatt signalstyrke for forskjellige målinger hvor avstand og høyde mellom nodene er den samme. Det er derfor vanskelig å nøyaktig kunne beregne og forutsi rekkevidden på bakgrunn av de teoretiske betraktningene lagt til grunn her, men de vil kunne gi en pekepinn. Spesielt ved korte avstander er variasjonene store på mottatt signalnivå.en_GB
dc.description.abstractThis report describes trials utilizing small sensor nodes with integrated radio unit for measuring the transmission ranges one can achieve when the nodes are placed an or just above the ground. These measurements are compared with a theoretical model where one assumes that one direct signal and one reflected are received at the receiver to see if one can predict the range for the radio unit with reasonable accuracy. The measurements show that the variation in the received signal strength is large for different measurements where the distance between and height of the nodes are the same. It is therefore difficult to exactly calculate and predict the range based on the theoretical considerations assumed, but they will give a rough estimate. Especially at shorter distances, the variations of the received signal strength were large.en_GB
dc.language.isonoben_GB
dc.titlePropagasjon i trådløse sensornetten_GB
dc.subject.keywordRadiokommunikasjonen_GB
dc.source.issue2012/00820en_GB
dc.source.pagenumber34en_GB


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record