Show simple item record

dc.contributorFauske, Maria Fleischeren_GB
dc.date.accessioned2018-08-30T07:52:52Z
dc.date.available2018-08-30T07:52:52Z
dc.date.issued2012-03-28
dc.identifier1241
dc.identifier.isbn9788246420868en_GB
dc.identifier.other2012/00706
dc.identifier.urihttps://ffi-publikasjoner.archive.knowledgearc.net/handle/20.500.12242/921
dc.description.abstractFFI-prosjektet “Forskning på årskull” har blant annet som oppgave å identifisere målrettede tiltak for å motivere både menn og kvinner til tjeneste i Forsvaret. Prosjektet undersøker også hvordan kultur og holdninger i Forsvaret bidrar til å hemme eller fremme mangfoldet i organisasjonen. Prosjektet har tidligere analysert grunnlagsdata fra Sesjon del 1 i 2009 og 2010. Basert på disse resultatene identifiserte vi ulike egenskaper som ser ut til å fremme en positiv holdning til å gjøre tjeneste i Forsvaret. I denne rapporten beskriver vi analyseresultater fra Sesjon del 1 i 2011. Hensikten er å sammenligne resultatene med det vi fant i 2009 og 2010. På den måten kan vi bekrefte resultatene fra tidligere eller identifisere endringer. Vi ser at resultatene fra de tre årene er svært like. Dette er naturlig, siden datasettene inneholder svar fra veldig mange respondenter, og siden svarprosenten er svært høy. Svarene representerer fasiten på hvordan norske 17-åringer i hvert årskull ønsker å besvare spørreskjemaet i Sesjon del 1. Eventuelle endringer i de ulike datasettene vil derfor ikke være en konsekvens av usikkerhet i tallmaterialet, men heller antyde endringer i respondentenes holdninger, meninger og egenskaper. I datasettet fra 2011 var den største spenningen knyttet til om interessen for tjeneste og utdanning i Forsvaret hadde økt eller ikke, siden Forsvaret i mars 2011 lanserte markedsføringskampanjen “For alt vi har. Og alt vi er.” som markerte et skille i hvordan Forsvaret fremstilles. Kampanjen skulle vise at Forsvaret er et vern av våre verdier, og den skulle gi nordmenn kunnskap om hvorfor vi har et Forsvar. I dataene fra Sesjon del 1 ser vi ikke noen økt interesse for tjeneste eller utdanning blant 17-åringer fra 2009 og 2010 til 2011. Slike kampanjer vil imidlertid ikke nødvendigvis ha effekt så kort tid etter lansering. Holdningsendringer tar tid. Det vil være interessant å følge interessen for tjeneste og utdanning i Sesjon del 1 i de kommende årene. Data fra alle de tre årene viser at kjønn, fysisk form, hobbyer og geografisk tilhørighet er viktige faktorer som spiller inn når det gjelder holdningen til å gjøre tjeneste i Forsvaret. Analyser av data fra Sesjon del 1 i 2012 og fremover vil først og fremst være av verdi når man etter hvert kan sammenligne mange år og studere eventuelle endringer over tid. Skulle man sette i gang ulike tiltak rettet mot ungdommer og førstegangstjeneste, vil dataene i mange tilfeller kunne brukes til å studere effekter av slike tiltak.en_GB
dc.description.abstractThe purpose of the FFI project “Research on annual age cohorts” is to identify measures for better recruitment and reduced turnover of men and women in the Norwegian Defence. The project also looks into how the organizational culture affects the variety in the organization. Earlier, the project has analyzed data from Sesjon del 1 in 2009 and 2010. Based on these results, we identified several factors that seem to affect a person´s attitude towards doing military service. In this report, we describe the results from the analyzes of data from Sesjon del 1 in 2011. The purpose is to compare this with what we found in 2009 and 2010. We see that the results from the three datasets are very similar. We expected this, since the data contain responses from almost every 17 year old person in Norway each year. Changes in the data will therefore not be a consequence of uncertainty in the numbers, but rather indicate changes in the attitudes, opinions and characteristics of Norwegian 17-year-olds. In March 2011, the Norwegian Defence launched the campaign “For alt vi har. Og alt vi er.”, which described the Defence in a new way as compared to earlier. Therefore, we were excited to check whether this campaign had affected how many people that were interested in doing military service. We could not see an increase in interest from 2010 to 2011. We could not, however, necessarily expect to see an effect of this campaign after such a small amount of time. Changes in people´s opinions and attitudes often take time. Data from all three years show that gender, physical capacity, hobbies and geographical factors influence a person´s attitude towards the military. Analyzes of data from Sesjon del 1 in the future will be most valuable after some time, when we can study data over several years, and study changes that occur over time. However, the data will in many cases be valuable in studying the effects of specific actions taken towards Norwegian youth and the recruitment to the Norwegian Defence.en_GB
dc.language.isonoben_GB
dc.titleAnalyse av data fra Sesjon del 1 i 2011en_GB
dc.subject.keywordForsvaren_GB
dc.subject.keywordMilitærtjenesteen_GB
dc.source.issue2012/00706en_GB
dc.source.pagenumber22en_GB


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record