Show simple item record

dc.contributorMariussen, Espenen_GB
dc.date.accessioned2018-08-29T11:26:22Z
dc.date.available2018-08-29T11:26:22Z
dc.date.issued2012-02-28
dc.identifier1197
dc.identifier.isbn9788246420493en_GB
dc.identifier.other2012/00347
dc.identifier.urihttps://ffi-publikasjoner.archive.knowledgearc.net/handle/20.500.12242/907
dc.description.abstractMetals and metalloids from ammunition residues in shooting ranges and landfills may leach into the soil and surrounding watercourses and may pose a threat to exposed wildlife and humans. To assess the mobility of metals in solid waste, classify hazardous waste and evaluate its leaching potential in a landfill, standard procedures of leaching tests are established. Such tests, both at our institute and elsewhere, have shown that antimony has a high mobility in soil. Therefore, solid waste containing Sb are often classified as hazardous materials. It is important to establish adequate methods for analysis of Sb to make proper evaluations of environmental fate of this compound, both in the field and in the laboratory. This work has evaluated some aspects about antimony analysis and fate in environmental samples compared with lead and copper. The work has focused on three main objectives: a) Evaluate recovery of Sb in soils and biological materials after extraction with different digestion methods; b) Evaluate the leachability of Sb in soil from shooting ranges with standard leaching tests in order to determine the easily exchangeable fraction of Sb; c) Compare analyses of Sb, Cu and Pb in soil between a portable XRF instrument and an ICP-MS instrument. Recoveries of Sb from microwave assisted digestion of mineral soil and peat soil were determined for three different acids: nitric acid, a combination of nitric acid and HCL (Aqua Regia) and a combination of nitric acid and hydrofluoric acid (HF). A sample of cod were, in addition, spiked with Sb and subjected to different extraction procedures. Extraction of mineral soil and peat soil with nitric acid was shown adequate for Pb and Cu, whereas Aqua Regia or HF have to be used for Sb. Approximately 5% of the total Sb-content was recovered from the mineral soil with nitric acid. HF is a highly toxic and corrosive acid and Aqua Regia is the preferable acid for Sb extraction. The recovery was dependent on extraction temperature. Biological material can be digested with nitric acid in combination with some hydrogen peroxide. The portable XRF instrument is convenient for use in the field for analysis of metals in soil. The study shows a very good correlation between actual level in mineral soils of Pb and Cu, measured with ICP-MS after Aqua Regia digestion, and XRF-analysis. The XRF tend to underestimate Pb and Cu concentration in mineral soil and overestimate the concentration in peat soil. This might be due to how the instrument is calibrated. The XRF is less suitable for Sb analysis, especially in peat soil, but may be used on grounded mineral soil if the concentration is higher than 50 mg/kg. The XRF is quite sensitive for Pb, and in shooting range soil Sb and Pb are expected to correlate. Standard leaching test shows that Sb is readily mobilized into the water fraction from contaminated soil. The mobility of Sb is higher than that of Cu and Pb and it appears that the Sb extracted with nitric acid is the mobile fraction. The concentration of Sb in the leachate was correlated with the concentration in soil.en_GB
dc.description.abstractDet er deponert store mengder bly (Pb), kobber (Cu), antimon (Sb) og sink (Zn) fra håndvåpenammunisjon og disse metallene kan lekke ut i jorden og omkringliggende vassdrag og dermed utgjøre en trussel for utsatte dyr og mennesker. For å vurdere mobilitet av metaller i avfall, som for eksempel ammunisjonskontaminert jord fra skytefelt, benyttes standard utlekkingstester. Slike tester, både ved vårt institutt og andre steder, har vist at antimon fra ammunisjon har en høy mobilitet i jord. Derfor er avfall som inneholder Sb ofte klassifisert som farlig avfall. Det er derfor viktig å etablere pålitelige metoder for analyse av Sb for å gjøre riktige vurderinger av skjebnen til denne forbindelsen i miljøet, både i felt og på laboratoriet. Dette arbeidet har vurdert noen aspekter rundt antimonanalyse og skjebne i miljøprøver sammenlignet med bly og kobber. Arbeidet har fokusert på tre hovedmål: a) evaluere gjenvinning av Sb i jord og biologisk materiale etter ekstraksjon med forskjellige ekstraksjonsmetoder; b) Studere mobilitet av Sb i jord fra skytebaner med standard utlekkingstester for å vurdere andelen mobilt Sb; c) sammenligne analyseresultatene av Sb, Cu og Pb i jord utført med et bærbart XRF instrument og et ICP-MS instrument. Oppslutning av Sb i mineral- og torvjord ble gjort i mikrobølgeovn med tre forskjellige syreblandinger: salpetersyre (HNO3), Kongevann (HNO3 og saltsyre (HCl)), og en kombinasjon av salpetersyre og flussyre (HF). En prøve av torsk ble i tillegg tilsatt en kjent mengde Sb og ekstrahert med forskjellige ekstraksjonsmidler. Gjenvinning av Pb og Cu i mineraljord og torv var tilstrekkelig med bruk av salpetersyre, mens kongevann eller flussyre måtte benyttes for ekstraksjon av Sb. Ca 5% Sb ble gjenvunnet i mineraljorda med salpetersyre. Flussyre er imidlertid både svært giftig og korrosivt og kongevann vil være den foretrukne syren for oppslutning av prøven. Gjenvinning av Sb var avhengig av temperatur. Biologisk materiale kan oppsluttes med en blanding av salpetersyre og hydrogenperoksid (H2O2). Et bærbart XRF-instrument er praktisk for måling av metaller i jord i felt. Denne studien viste en meget god korrelasjon mellom faktisk nivå av Pb og Cu i mineraljord, målt med ICP-MS og Aqua Regia oppslutning, og XRF-analyse. XRF-instrumentet underestimerte Pb og Cu-konsentrasjonen i mineraljord og overestimerte konsentrasjonen i torvjord. Dette kan skyldes hvordan instrumentet er kalibrert med hensyn på forholdet mellom jordprøvens tetthet og volum. XRF var mindre egnet for Sb-analyse, spesielt i torvjord, men viste tilfredsstillende resultater på oppmalt mineraljord ved jordkonsentrasjoner høyere enn 50 mg/kg. XRF-instrumentet er ganske følsomt for Pb, og i jord fra skytefelt er konsentrasjonen av Sb og Pb forventet å korrelere. Standard utlekkingstest viste at Sb lett mobiliseres i vannfraksjonen fra forurenset jord. Mobiliteten av Sb var betydelig høyere enn for Cu og Pb. Det ser ut som om den salpetersyreløselige fraksjonen av Sb fra mikrobølgeovnoppslutningen, var den mobile fraksjonen. Konsentrasjonen av av Sb i utlekkingsvannet korrelerte med konsentrasjonen i jord.en_GB
dc.language.isoenen_GB
dc.titleAnalysis of antimony (Sb) in environmental samplesen_GB
dc.subject.keywordSkytefelten_GB
dc.subject.keywordAntimonen_GB
dc.subject.keywordTungmetalleren_GB
dc.subject.keywordJordbunn - Forurensningen_GB
dc.subject.keywordFisken_GB
dc.source.issue2012/00347en_GB
dc.source.pagenumber27en_GB


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record