Show simple item record

dc.contributorMevassvik, Ole Martinen_GB
dc.contributorAlstad, Andersen_GB
dc.date.accessioned2018-08-29T10:59:19Z
dc.date.available2018-08-29T10:59:19Z
dc.date.issued2012-12-12
dc.identifier1140
dc.identifier.isbn978-82-464-2035-6en_GB
dc.identifier.other2012/00176
dc.identifier.urihttps://ffi-publikasjoner.archive.knowledgearc.net/handle/20.500.12242/901
dc.description.abstractGrensesnitt mellom kommando og kontrollinformasjonssystemer (K2IS) og simuleringssystemer har hittil vært preget av ad-hoc-løsninger. Coalition Battle Management Language (C-BML) er en standard under utvikling som definerer en digital representasjon av militære planer, ordre og rapporter. C-BML vil legge til rette for bruk av simuleringstjenester i K2IS, som igjen vil kunne effektivisere trening av ledere og staber ved at det er mindre behov for støttepersonell til å operere simuleringssystemer. C-BML vil også gjøre det mulig å benytte simulering for analyse av alternative handlemåter med utgangspunkt i planer utviklet i et K2IS. Denne rapporten gir en oversikt over C-BML, dets potensielle nytte og arbeider utført ved FFI i internasjonalt forskningssamarbeid. FFI anbefaler at BML-grensesnitt vurderes bygget inn i alle Forsvarets K2IS på sikt. I første omgang vil det være naturlig å se på framtidig taktisk ledelsessystem for Hæren.en_GB
dc.description.abstractThe interface between command and control information systems (C2IS) and simulation systems have so far been characterized by ad-hoc solutions. Coalition Battle Management Language (C-BML) is a standard under development that defines a digital representation of military plans, orders and reports. C-BML will enable the use of simulation services in C2ISs, which will streamline command and staff training due to less need for support personnel to operate the simulation systems. C-BML will also make it possible to use simulation for course of action analysis based on the plans entered into a C2IS. This report provides an overview of C-BML, its potential benefit and work carried out by FFI in international research cooperation. FFI recommends that a BML interface should be considered for all C2IS in the Norwegian Defence in the longer term. The first candidate system should be the army C2IS.en_GB
dc.language.isonoben_GB
dc.titleStridsledelsesspråk for koalisjonsoperasjoner - en teknologi for å integrere kommando og kontroll og simuleringen_GB
dc.subject.keywordSimuleringen_GB
dc.subject.keywordKommando og kontrollen_GB
dc.subject.keywordInteroperabiliteten_GB
dc.subject.keywordTreningen_GB
dc.subject.keywordBeslutningsprosesseren_GB
dc.source.issue2012/00176en_GB
dc.source.pagenumber31en_GB


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record