Show simple item record

dc.contributorRasmussen, Rolfen_GB
dc.contributorHansen, Bjørn Jervellen_GB
dc.date.accessioned2018-08-17T12:02:05Z
dc.date.available2018-08-17T12:02:05Z
dc.date.issued2012-02-27
dc.identifier1176
dc.identifier.isbn978-82-464-2077-6en_GB
dc.identifier.other2011/02407
dc.identifier.urihttps://ffi-publikasjoner.archive.knowledgearc.net/handle/20.500.12242/892
dc.description.abstractThe SOA Pilot is an experimental demonstrator developed by FFI in cooperation with NC3A and resources from Norwegian Defence. This report documents the pilot as it was presented in June 2011. The purpose was to show how service-orientation and use of a shared SOA infrastructure can add operational value. Several operational military systems were included in the pilot, which increased the technical experience gained. Using a coalition operation scenario as backdrop, a storyline was created and used to present technology use cases giving operational value. A subset of NATO Core Enterprise Services was implemented in the pilot. Service discovery services and publish/subscribe services were given special focus. A designated viewer was developed to visualize effects of these core services. A list of nine key technology points made in the pilot presentation is identified and briefly described in a separate section of the report. The reader is referred to more detailed information given in other publications with a more technical focus. Experience gained and other reflections and feedback based on the pilot were discussed with the audience directly after the presentation. Highlights from that session are referred in this report. The SOA Pilot was well received and considered as an important initiative, contributing to the development towards Network-based Defence. FFI recommends further experimentation work along the lines of the SOA Pilot, using NATO Core Enterprise Services as the preferred technical platform.en_GB
dc.description.abstractSOA-piloten er en eksperimentell demonstrator utviklet av FFI i samarbeid med NC3A og ressurser fra Forsvaret. Denne rapporten dokumenterer piloten slik den ble presentert i juni 2011. Hensikten var å vise hvordan tjenesteorientering (SOA) og bruk av en felles SOA infrastruktur kan bidra til operativ nytte. Flere eksisterende militære systemer ble inkludert i piloten, noe som økte de tekniske erfaringene i betydelig grad. Med utgangspunkt i et scenario sentrert rundt en koalisjonsoperasjon ble det utviklet et hendelsesforløp med situasjoner som viste bruk av teknologi som ga operativ nytte. Utvalgte kjernetjenester fra NATO ble implementert i piloten, blant disse fikk områdene service discovery og publish/subscribe størst synlighet. En egen visningsmodul (viewer) ble utviklet for å synliggjøre effekten av disse kjernetjenestene. En liste med ni teknologi-hovedpunkter fra pilot-presentasjoner er tatt frem og omtalt kort i et eget kapittel i rapporten. Leseren henvises til mer detaljert informasjon som finnes i andre publikasjoner med mer teknisk preg. Erfaringene fra utviklingsarbeidet samt andre refleksjoner og tilbakemeldinger knyttet til piloten, ble diskutert med publikum i en egen sesjon direkte etter presentasjonen. Hovedpunktene fra dette er referert i et eget kapittel i rapporten. SOA-piloten ble godt mottatt, og ble vurdert som et viktig initiativ som bidrar til NbF-utviklingen i Forsvaret. FFI anbefaler videre eksperimentarbeid i forlengelsen av SOA-piloten. NATOs kjernetjenester er den foretrukne tekniske plattformen for dette.en_GB
dc.language.isoenen_GB
dc.titleExperiment report - SOA pilot 2011en_GB
dc.subject.keywordNettverksbasert forsvaren_GB
dc.subject.keywordTjenesteorientert arkitekturen_GB
dc.source.issue2011/02407en_GB
dc.source.pagenumber31en_GB


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record